- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
CITTRU
CITTRU
Tytuł:Uniwersyteckie Innowacje

Od niemal 10 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim działa Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Dwa lata temu projekt UJ dotyczący biotechnologii został zgłoszony przez CITTRU do konkursu Polski Produkt Przyszłości i otrzymał nagrodę. To wyróżnienie pozwoliło przełamać stereotypy, według których w konkursie doceniane są jedynie rozwiązania stricte techniczne. Dziś UJ kontynuuje prace nad projektem dzięki funduszom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie Polski Produkt Przyszłości ważne miejsce zajmują projekty uzasadnione naukowo, ale będące dopiero we wczesnej fazie rozwoju.Specyfika rozwiązań tworzonych przez naukowców wiąże się z tym, że często powstają one niejako „od podstaw” – na fundamencie badań podstawowych prowadzonych przez uczelnie. Cieszymy się, że również takie technologie są doceniane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i mają szansę na wyróżnienie” – podkreśla Agnieszka Iwan, kierownik Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. CITTRU w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego dwa lata temu odebrało nagrodę za projekt terapii przeciwnowotworowej opartej na modyfikowanym szczepie Salmonella. „Technologia ma przed sobą jeszcze wiele lat rozwoju. Wyróżnienie PARP było dla projektu dodatkowym atutem podczas ubiegania się o fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ubiegłym roku. W efekcie w UJ możemy realizować kolejne etapy rozwoju terapii zmierzające do rozpoczęcia badań klinicznych.W ciągu następnych trzech lat zespół naukowy zamierza udoskonalić używany szczep Salmonella przez dalsze modyfikacje genetyczne. Celem jest zwiększenie jego skuteczności, którą potwierdzą m.in. badania z udziałem zwierząt” – wyjaśnia Agnieszka Iwan i jednocześnie zaznacza, że ostatnim etapem prac ma być powołanie spółki, która znajdzie inwestorów i rozpocznie prowadzenie badań klinicznych.

Terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym szczepie Salmonella. Komórki bakterii wykazujące ekspresję fragmentu przeciwciała specyficznego dla nowotworu (1) po podawaniu do krwiobiegu pacjenta akumulują się w tkance nowotworowej (2). Dzięki naturalnym mechanizmom inwazyjnym bakterie wnikają do komórek guza (3), gdzie produkując specyficzne białko (4) powodują apoptozę komórek nowotworowych (5). W efekcie następuje pobudzenie komórek odpornościowych (6) prowadzące do odpowiedzi przeciwnowotworowej organizmu – projekt nagrodzony w Konkursie Polski produkt Przyszłości, 2010 r.

 

 

Komercjalizacja efektów prac badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim to cel niemal wszystkich projektów. „Innowacyjność w naszym odczuciu to nie tylko wymyślanie nowatorskiego rozwiązania, ale i kreatywne spojrzenie na to co jest modyfikowane, szukanie innych zastosowań, ulepszanie ich. Innowacyjność to także nowe podejście do systemu naukowego. Innowacyjne jest przecież samo to, że naukowcy nie tylko badają, ale i mają świadomość tego, jak ich badania mogą zostać wdrożone, co dzięki temu można zyskać” – podkreśla kierownik CITTRU.  Agnieszka Iwan dostrzega także bariery związane z wdrażaniem wynalazków. „Wciąż przytłaczająca większość firm w naszym kraju raczej stawia na kopiowanie gotowych rozwiązań, niż wprowadzanie własnych” – zaznacza. Dla CITTRU niezwykle ważna jest także komunikacja wewnętrzna w środowisku naukowym. „Na tym polu prowadzimy pionierską działalność, wspierając naukowców poprzez koordynację procesu komercjalizacji, w tym ochrony własności intelektualnej, współpracę przy pozyskiwaniu środków na innowacyjne badania czy też działania edukacyjne z zakresu marketingu nauki” – wspomina.

Krakowskie Centrum ma na swoim koncie blisko 90 projektów innowacyjnych technologii. Obecnie trwają intensywne prace nad kolejnymi odkryciami, w których naukowcy koncentrują się nad takimi dziedzinami nauki jak chemia, biomedycyna oraz aparatura pomiarowa. „Mamy sygnały, że nasza rola w rozwoju innowacyjności kraju jest pozytywnie dostrzegana, a nasze doświadczenia wykorzystywane. Świadczą o tym choćby propozycje współdziałania, wizyty studyjne w naszej siedzibie przedstawicieli wielu uczelni lub choćby korzystanie z naszych rozwiązań prawnych dotyczących regulacji komercjalizacyjnych. Na naszych rozwiązaniach wzoruje się kilka innych polskich szkół wyższych” – podkreśla Agnieszka Iwan i jednocześnie zaznacza, że CITTRU stara się równolegle prowadzić dialog między naukowcami a przedstawicielami biznesu. „Warto działać szerzej i głębiej niż tylko na poziomie rejestrowania odkryć w urzędzie patentowym i zamieszczania o nich informacji w notce internetowej. Ważna jest promocja i popularyzacja nauki, współpraca w pozyskiwaniu funduszy na rozwój nauki z różnych źródeł, wspieranie interdyscyplinarności i wiele innych działań, które zmierzają nie zawsze wprost do transakcji biznes-nauka, ale budują świadomą i nowoczesną naukę. I to z powodzeniem realizujemy” – podsumowuje.

Rozmawiała Izabela Rutkowska 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości