- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
ITE
ITE
Tytuł:Społecznie użyteczne badania

Nie zdajemy sobie sprawy, że z wielu osiągnięć naukowych takich ośrodków jak Instytut Technologii Elektronowej ITE korzystamy na co dzień.Efekty badań w obszarze mikroelektroniki, fotoniki czy mikrosystemów (MEMS) mają charakter interdyscyplinarny a ich wyniki stosuje się w urządzeniach codziennego użytku. Nie przypadkowo więc ITE otrzymało w 2012 roku Kryształową Piramidę Innowacyjności. Jak podkreśla Zbigniew Poznański, dyrektor Instytutu „Naszym celem jest prowadzenie badań naukowych, które będą społeczne przydatne”.

Instytut Technologii Elektronowej to jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce prowadzący prace w dziedzinie mikro- i nanotechnologii półprzewodnikowych. Projekty ITE trzykrotnie już znajdowały się w puli nagrodzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości inicjatyw. „Formuła konkursu Polski Produkt Przyszłości odpowiada właśnie przyjętej przez nas filozofii. Bardzo cenimy sobie, że za takie opracowania jak fotodioda lawinowa w 1997 r., krzemowe detektory promieniowania w 2011 r. i kwantowe lasery kaskadowe w 2012 r., zespoły badawcze naszego Instytutu otrzymują nagrody i wyróżnienia w konkursie PPP” – podkreśla Zbigniew Poznański.

 

Dwustronny detektor paskowy DSSSD nagrodzony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, 2011 r.

 

 

 

Nagrody w konkursach to dla Instytutu możliwość propagowania i popularyzacji wyników prac naukowych. Wysokie laury są także dowodem na to, że ITE przyjął właściwy kierunek badań i prezentuje wysoką ich jakość.

Projekty ITE nagradzane w konkursach do dziś są cenione na całym świecie. Dobrym tego przykładem są fotodiody lawinowe, które od końca lat 90. sprzedawane są nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, gdzie pokonały konkurencję z japońskich odpowiedników.Krzemowe detektory promieniowania zaś są obecnie wykorzystywane w europejskich ośrodkach badawczych, a także w konstrukcji dozymetrów m. in. do monitorowania składowisk zużytego paliwa nuklearnego w siłowniach jądrowych oraz ekspozymetrów radonu. „Te dwa ostanie zastosowania są dla nas ważne, gdyż wiążą się ze współpracą z europejskimi przedsiębiorstwami” – podkreśla Poznański i zaznacza, że podobną strategię Instytut przyjął wdrażając swoje najnowsze osiągnięcie tj. kwantowe lasery kaskadowe. Komercjalizacja tego wynalazku stwarza nowe możliwości w budowie urządzeń pomiarowych dla zastosowań w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie” – podsumowuje.

Równocześnie do odnoszonych sukcesów, ITE może się pochwalić większym zainteresowaniem firm stosujących opracowane przez tutejszych naukowców podzespoły elektroniczne. Pojawiło się także wiele nowych propozycji współpracy ze strony ośrodków prowadzących pokrewne badania. „Otrzymane nagrody uwiarygodniają nasze osiągnięcia i działają  motywująco na zespoły badawcze. Ponadto zachęcają studentów i absolwentów uczelni technicznych w całym kraju do zainteresowania się tematyką badań prowadzonych w ITE i wiązania kariery naukowej z naszym Instytutem” – zaznacza Poznański. Dyrektor jest także zdania, że kluczowe obecnie jest stworzenie kultury współpracy między przemysłem, przedsiębiorcami, a instytucjami badawczymi. „Uczestnictwo Instytutu w wielu konsorcjach naukowo-komercyjnych, przy realizacji projektów badawczych, stwarza szanse na podniesienie innowacyjności wielu produktów. Dziś realizacja innowacyjnych projektów w pojedynkę jest bardzo trudna, często niemożliwa.” – wyjaśnia.

Instytut wciąż się zmienia, a do poprawy warunków prowadzenia badań w dużej mierze przyczyniły się dostępne możliwości finansowania unijnego. „Duże projekty takie jak Centrum Nanofotoniki oraz Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki (MINTE) pozwoliły nam zbudować laboratoria technologiczne w obszarze nanotechnologii elektronicznych i fotoniki na europejskim poziomie. Kolejnym krokiem było przejęcie i doposażenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektroniki Hybrydowej i Rezystorów w Krakowie, co stworzyło nam warunki do rozwoju nowoczesnych technologii wytwarzania wielowarstwowych układów i systemów mikroelektronicznych opartych na foliach ceramicznych i technologii grubowarstwowej, znanych pod nazwą LTCC (ang. Low Temperature Cofired Ceramic), stanowiących podstawę dla wytwarzania układów i systemów mikroelektronicznych o wysokim stopniu złożoności, wysokiej gęstości upakowania, miniaturowych, charakteryzujących się najwyższym wskaźnikiem niezawodności” – wymienia dyrektor ITE. Mimo dalszych potrzeb inwestycyjnych, Instytut już dziś może swobodnie konkurować z zagranicznymi ośrodkami badawczymi i na równi z nimi ubiegać się o granty europejskie.

„Trudno przecenić wagę współpracy z zagranicą. Dzięki uczestnictwu w unijnych programach badawczych, a uczestniczyliśmy już w 40,  mamy roboczy kontakt z czołowymi ośrodkami badawczymi w Europie” – wyjaśnia Poznański. Instytut Technologii Elektronowej jest beneficjentem także wielu programów ramowych, a tutejsi profesorowie są ekspertami w Komisji Europejskiej „Ważne jest także uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, warsztatach. Wówczas nawiązuje się kontakty, które umożliwiają budowę zaufania do nas jako wiarygodnych i kompetentnych partnerów. To stwarza nam możliwość do nawiązywania trwałej współpracy, w tym realizacji projektów o typowo aplikacyjnym charakterze. Tam, gdzie liczy się kompetencja nie musimy mieć kompleksów” – podsumowuje Zbigniew Poznański.

Rozmawiała Izabela Rutkowska  


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości