- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
ITR
ITR
Tytuł:Innowacja nie może stać w miejscu

Sterowniki energetyczne autorstwa Instytutu Tele- i Radiotechnicznego znalazły się dwa lata temu na liście nagrodzonych wyrobów przyszłości w fazie wdrożeniowej konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nowoczesny produkt szybko zyskał uznanie wśród klientów, ale żeby zachować pozycję innowatora, naukowcy wciąż muszą pracować nad kolejnymi wynalazkami. „Aby zachować trwałość naszego sukcesu musimy uciekać do przodu, poprzez rozszerzanie możliwości sterownika dodając dodatkowe funkcje” – podkreśla Józef Gromek, dyrektor placówki.

Innowacyjność jest ważnym wyróżnikiem działań Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, a także źródłem odpowiedzialności, jaka na nim ciąży. „Uzyskanie nagrody głównej wzmacnia poczucie odpowiedzialności za nagrodzony produkt i mobilizuje zespół wykonawców do lepszej dbałości o powodzenie przedsięwzięcia oraz inspiruje do realizacji kolejnych innowacyjnych pomysłów” – zaznacza Józef Gromek. Udział w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to ważny element promocyjny dla naukowców z ITR. „Udział w tak prestiżowym konkursie, zwłaszcza zakończony uzyskaniem nagrody głównej, wzmacnia pozytywny odbiór rynkowy prowadzonej przez ITR działalności badawczej. Sukces ten umacnia naszą pozycję czołowego twórcy specjalistycznych sterowników i systemów zabezpieczeń energetycznych, konkurującego na rynku przede wszystkim poziomem technicznym swoich rozwiązań” – wyjaśnia dyrektor.

Sterowniki energetyczne, za które przyznano nagrodę główną, prezentują specjalności naukowe i technologiczne naukowców Instytutu. Wygrana pozwoliła na zdobycie nowych kontraktów, a także poprawę wizerunku społecznego i rynkowego. „Sukces rynkowy nagrodzonego produktu najlepiej odzwierciedla wzrost liczby firm kupujących sterownik oraz dynamika wzrostu przychodów z tej działalności. W ciągu ostatnich dwóch lat przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 30% do wartości 1,2 mln zł w 2011 roku. Do największych odbiorców należy zaliczyć takie zakłady jak: Elektrobudowa, Elektromontaż oraz Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa” – wymienia Józef Gromek.

Sterownik energetyczny z analizatorem jakości energii MUPASZ 710 nagrodzony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, 2010 r.

Obecnie wynalazek został doposażony w funkcję e-diagnozowania, a także dostosowany do nowych grup odbiorców. Z innowacyjnych sterowników mogą z powodzeniem korzystać firmy związane z górnictwem, energetyką, a także zakłady przemysłowe innych branż. Jak podkreśla Józef Gromek, na uwagę zasługuje również inny wynalazek autorstwa Instytutu. „Za największy sukces Instytutu w okresie ostatnich 20 lat można uznać opracowanie i wdrożenie wielu grup mikroprocesorowych sterowników polowych z rodziny MUPASZ. Są to urządzenia, które efektywnie konkurują z produktami światowych producentów obecnych na krajowym rynku. Urządzenia te są doceniane w wielu konkursach krajowych i zagranicznych takich jak: Brussels Innova, Polski Produkt Przyszłości, targi w Korei, Moskwie czy Brukseli” – wyjaśnia.

W swoich działaniach Instytut Tele- i Radiotechniczny stara się wdrażać proces: badania-rozwój-wdrożenia-innowacyjna gospodarka. „W tym procesie szczególnie ważna jest umiejętność łączenia kompetencji technologicznych z wiedzą biznesową tak, aby wyniki badań były szybko wdrażane do praktyki. Uważam, że jest to kluczowa kwestia dla rozwoju Instytutu” – mówi Józef Gromek i jednocześnie podkreśla, że misją ITR jest stała współpraca z gospodarką i reagowanie na potrzeby takich sektorów jak elektronika czy elektroenergetyka. Do najważniejszych kwestii należy obecnie identyfikacja kluczowych dla Instytutu podmiotów gospodarczych, z którymi można tworzyć związki mające na celu rozwój wiedzy w sposób skuteczny i efektywny. „Istotą tych porozumień jest możliwość oddziaływania poprzez wyniki naszych badań na strategię biznesową partnera, a partner ma możliwość wpływu na „mapę drogową” prowadzonych w ITR prac” – podsumowuje.

Rozmawiała Izabela Rutkowska  


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości