- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
IFiPS
IFiPS
Tytuł:Innowacyjna telemedycyna w Kajetanach

Światowe Centrum Słuchu (World Hearing Center– WHC) powstało jako efekt realizacji idei prof. Henryka Skarżyńskiego związanej z wdrożeniem po raz pierwszy w świecie metody leczenia częściowej głuchoty. Jest to unikalny w skali międzynarodowej ośrodek w którym rozwija się badania naukowe, poszukiwane są nowe sposoby diagnozowania i leczenia wad głównie zmysłów. Centrum integruje także wokół problemów interdyscyplinarnych środowisko naukowe krajowe i zagraniczne.W nim podejmujemy wyzwania, które nie mieszczą się w strategiach działania obecnej, mniej lub bardziej hierarchicznie ustawionej, nauki i medycyny” – podkreśla Henryk Skarżyński, dyrektor placówki.

Gdy w 2006 roku naukowcy z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wraz z pracownikami Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG odbierali nagrodę w kategorii „wyrób przyszłości” za projekt Audiometru przesiewowego, niewielu wierzyło, że 6 lat później, m.in. przy wykorzystaniu  tych innowacji powstanie w Polsce Światowe Centrum Słuchu.

Audiometr przesiewowy KUBA MIKRO AS nagrodzony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, 2006 r.

Zdobyte wówczas laury pomogły jednostce w promocji opracowania wynalazku w środowisku medycznym, a także wśród producentów sprzętu medycznego. „Szczególne znaczenie miało to dla uwiarygodnienia produktu, który miał zadecydować o upowszechnieniu szeroko zakrojonych badań przesiewowych u dzieci szkolnych, pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu” – wyjaśnia prof. Skarżyński.

Nagrodzone urządzenie „Kuba mikro AS” wdrożył do produkcji katowicki EMAG, a badania wśród dzieci szkolnych ruszyły pełną parą już w 2008 roku. „Doświadczenia zdobyte z realizacji tych programów i użytkowania urządzenia zostały następnie wykorzystane przy opracowaniu i wdrożeniu do produkcji nowej generacji urządzeń do badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy - tzw. Platformy Badań Zmysłów. To narzędzie z kolei zostało wielokrotnie nagrodzone w konkursach w Brukseli, Paryżu, Genewie, Maroko, Seulu, Norymberdze, Taipei, Sewastopolu, Kuala Lumpur oraz w Warszawie” – wymienia prof. Skarżyński.

Innowacyjność w otwartym niedawno Światowym Centrum Słuchu to przede wszystkim współczesne zastosowanie telemedycyny i rozwinięcie, na niespotykaną dotychczas w świecie skalę, wielu programów badawczych dotyczących diagnozowania, leczenia i rehabilitacji różnych uszkodzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi. „Są to wyzwania stojące przed współczesnym światem na każdym kontynencie. W Światowym Centrum Słuchu mamy nowe zespoły specjalistów i nowe, dobrze wyposażone w unikalną aparaturę miejsca pracy zarówno dla doświadczonych specjalistów jak i młodych ambitnych ludzi” – zaznacza dyrektor.

W Światowym Centrum Słuchu zostało wdrożonych szereg rozwiązań innowacyjnych w nauce, edukacji i działalności klinicznej. Dla potrzeb badań naukowych utworzono unikalne jednostki naukowe, które są aktualnie wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Wiodącym obszarem badań naukowych będą prace dotyczące zagadnienia częściowej głuchoty. Realizacja prac naukowo-badawczych będzie wspomagana systemem informatycznym przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartym na otwartym standardzie wymiany e-danych oraz innymi systemami bazodanowymi. „Tworząc założenia i plan działania dla tej placówki od początku widziałem ją w wielu wymiarach, które dotyczą różnych środowisk naukowych w obszarze samej medycyny i poza nią. Dotyczą wykorzystania szans oraz pokazania nowych kierunków działania. Już dziś widzę podobne zamierzenia w świecie. Oznacza to, że zapoczątkowaliśmy powstanie nowej sieci ośrodków, tzw. Centrów  Referencyjnych, które realizując podstawowe zadania naukowe, kliniczne, dydaktyczne będą w stanie przyspieszyć wykorzystanie najnowszych technologii dla konkretnego człowieka, określonej populacji czy społeczeństwa kilku krajów w regionie” – z dumą opowiada dyrektor placówki.  „Do Polski, do Centrum już przyjeżdżają naukowcy ze świata, aby się uczyć, wspólnie realizować najbardziej ambitne zadania. Coś co wydawało się w naszej historii i mentalności absolutnie nierealne staje się osiągalne na wyciągnięcie ręki. Wyzwaniem dla mnie i dla mojego zespołu oraz wielu osób z nami współpracujących jest nie zaprzepaścić tej wielkiej szansy”- zaznacza prof. Skarżyński.

Powstanie WHC to efekt systematycznie prowadzonej od lat pracy w kraju i na wszystkich kontynentach, a także budowanie partnerskich kontaktów z naukowcami różnych dziedzin w kraju i na  świecie. „Jak się osiąga takie sukcesy? Trzeba dobrze zidentyfikować potrzebę i problem, i wierzyć w to, co się robi. Tylko determinacja i ciężka praca gwarantują sukces. Ja kocham pracę - i wtedy ona jest przyjemnością. Krótka odpowiedź jest jak błysk fotograficznego flesza, ale za nią kryje się wielka praca organiczna w wielu wymiarach, wykonywana w różnych, sprzyjających a czasem nie, warunkach. Podkreślam to znaczenie pracy by uświadomić, że to nie jest cud, że nie wyrosło samo z ziemi, że dalej też nie będzie funkcjonowało bez dalszego bardzo przemyślanego planu. Dopiero ocena z perspektywy 5, 10 a lepiej 15 lat powinna pokazać zarówno wartość tego zadania, jak i jego znaczenie w dalszym rozwoju nauki i medycyny w kraju i na arenie międzynarodowej” – podsumowuje prof. Henryk Skarżyński.

Rozmawiała Izabela Rutkowska


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości