- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Farmaceutyczny
Instytut Farmaceutyczny
Tytuł:Innowatorzy do potęgi szóstej

Wszystkie z sześciu nagrodzonych w konkursie Polski Produkt Przyszłości projektów trafiło, bądź właśnie przygotowuje się do wejścia na rynek. To efekt działań Instytutu Farmaceutycznego, instytucji najczęściej nagradzanej przez Polską  Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości za innowacyjność, chęć współpracy z biznesem i odpowiadanie na potrzeby pacjentów.

Gdy w 1997 roku ogłoszono  pierwszą edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości wiadomo było, że Instytut Farmaceutyczny zgłosi swój projekt.Misją Instytutu Farmaceutycznego jest bowiem dostarczanie społeczeństwu nowoczesnych i skutecznych leków. Prowadzimy prace badawcze, opracowujemy innowacyjne technologie wytwarzania substancji aktywnych i ich form farmaceutycznych, a następnie powiększamy skalę i wdrażanie opracowanych technologii oraz wprowadzamy nowe produkty na rynek. Nasza misja jest jak najbardziej spójna ze strategią konkursu PARP” – podkreśla Janusz Obukowicz, dyrektor jednostki, która już sześć razy stawała na podium w konkursie. Polski Produkt Przyszłości jest dla Instytutu ważnym elementem budowania wizerunku Instytutu Farmaceutycznego jako jednostki badawczej realizującej swoje projekty na światowym poziomie oraz zdolnej do tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii farmaceutycznych.

Naukowcy z Instytutu Farmaceutycznego swój sukces mierzą nie zyskami, ale poziomem zaspokajania potrzeb pacjentów. W myśl tej idei dyrektor Instytutu, Janusz Obukowicz podkreśla znaczenie odkrycia w murach jednostki technologii otrzymywania substancji aktywnej Imatinib w postaci krystalograficznej alfa. Jest to substancja czynna nowoczesnego leku onkologicznego, a wprowadzenie na rynek wersji generycznej tego leku znacząco wpłynie na jego większą dostępność” – wyjaśnia. Między innymi za takie działania PARP uhonorował Instytut Kryształową Piramidą Innowacyjności w 2012 roku. Statuetka znaczy wiele mając na uwadze fakt, że dla naukowców z IF innowacyjność ma zawsze dwa znaczenia. „Pierwszym jest odkrycie naukowe, a drugim wdrożenie tej innowacji do przemysłu, które owocuje nowym produktem czy technologią. W naszych działaniach zawsze prowadząc badania mamy w polu widzenia pacjenta” – podkreśla Obukowicz.

Mimo, iż w branży farmaceutycznej mamy do czynienia z dużą konkurencją między ośrodkami i grupami badawczymi na całym świecie, Instytut Farmaceutyczny skutecznie realizuje wytyczone przez siebie cele. „Wygrywamy ten wyścig z czasem dzięki dobrej organizacji i motywacji zespołów badawczych. Rezultatu planowanych prac nie da się przewidzieć, a my potrafimy tak skoordynować działania badaczy z różnych dziedzin chemii i farmacji, by osiągnąć wspólnie założony efekt. Sądzę, że wypracowaliśmy w Instytucie Farmaceutycznym dobry system prowadzenia projektów innowacyjnych” – podsumowuje Janusz Obukowicz.

Rozmawiała Izabela Rutkowska


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości