- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
ICiMB
ICiMB
Tytuł:Innowacje są naszym obowiązkiem

Innowacyjność to nie cecha charakteru, ale filozofia działania. Taką zasadę wyznaje dr Stanisław Traczyk, kierujący Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Pod jego egidą powstają wynalazki oszczędne, środowiskowo przyjazne i znajdujące się na cywilizacyjnie wyższym poziomie rozwoju techniki. Jeden z nich w 2011 roku został doceniony także w konkursie „Polski Produkt Przyszłości”.

Nasz udział w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podyktowany był chęcią dotarcia do szerszego grona partnerów z przemysłu, aby wdrożyć opracowaną przez Instytut technologię wytwarzania betonu komórkowego z zastosowaniem popiołów lotnych nowej generacji” – wyjaśnia swoje pierwsze uczestnictwo w konkursie dr Stanisław Traczyk.

a.  b.

Wytwarzanie betonu komórkowego wg opracowanej technologii w skali laboratoryjnej (a) i w półtechnicznej (b), nagrodzonej w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, 2011 r.

Zdobycie nagrody w kategorii „Technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” przyniosło jednak znacznie więcej efektów, niż początkowo przewidywali naukowcy. „Dzięki otrzymanej nagrodzie głównej, a następnie promocji laureatów przez PARP i sfinansowaniu kosztów wyjazdów na Międzynarodowe Targi podnieśliśmy prestiż naszej jednostki, która opracowuje innowacyjne rozwiązania. Nawiązaliśmy kontakty, które mogą zaowocować w najbliższej przyszłości wspólnymi projektami badawczymi” – wymienia dyrektor.

Zaproponowana przez Instytut innowacja zmniejsza koszty wytwarzania betonu, ogranicza wydobycie surowców naturalnych, także pozytywnie wpływa na ochronę środowiska. Co za tym idzie, doskonale wpisuje się w światowe trendy utylizacji surowców odpadowych w przemyśle materiałów budowlanych, gdyż w procesie produkcji ABK nie powstają żadne substancje uboczne. Nagrodzoną technologią zainteresowały się dwie istniejące wytwórnie betonów komórkowych. „Aktualnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy licencyjnej z jedną z wytwórni” – zdradza Traczyk.

Inną innowacją, o której nie można zapomnieć omawiając działalność Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest opracowanie technologii i wytwarzanie implantów ceramicznych oraz klejów wykorzystywanych w operacjach przywracających ludziom słuch. Projekt realizowany wspólnie z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu przyczynił się do odzyskania lub poprawy słuchu u wielu pacjentów. „Ważnymi osiągnięciami jednostki są odtworzone technologie produkcji materiałów do konserwacji
 i rekonstrukcji zabytków takich jak XIX wieczny cement romański bądź  nowe tworzywa ceramiczne o właściwościach wcześniej nie osiąganych, np. ceramika przezroczysta dla celów balistycznych itp.” –
wymienia dyrektor Stanisław Traczyk

Polska jest obecnie największym producentem autoklawizowanego betonu komórkowego w Europie, a w latach ubiegłych wyeksportowała „pod klucz” 36 wytwórni betonu komórkowego do różnych krajów świata. Szereg opracowanych rozwiązań wdrożonych zostało do przemysłu, ale jak podkreśla Stanisław Traczyk, globalizacja i konkurencja odczuwalna jest także w tym obszarze działania. „Trudno jest w Polsce pozyskać od podmiotów gospodarczych pieniądze na projekty innowacyjne, bowiem nie ma w naszym kraju wystarczającej polityki podatkowej, która umożliwiałaby podejmowanie finansowania ryzykownych projektów w zamian za np. ulgi podatkowe w podatku CIT od podmiotów gospodarczych. Czasem zdarza się, iż przedstawiciele przemysłu hołdują rozwiązaniom zagranicznym, nie polskim. Inicjatywa PARP-u o promowaniu polskich rozwiązań jest dobrym przykładem na przezwyciężanie tego podejścia” – podkreśla Traczyk.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest obecnie jednym z największych ośrodków obejmujących swoim zakresem szeroki obszar działania. „Czujemy się więc w obowiązku, by opracowywać innowacyjne rozwiązania oraz oferować je i wdrażać do przemysłu. Od tego zależeć będzie rozwój naszej gospodarki” – przekonuje dyrektor.

Rozmawiała Izabela Rutkowska 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości