- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
ITAM
ITAM
Tytuł:ITAM: badanie i wdrożenie

W Polsce dużo łatwiej jest opracować innowacyjną koncepcję niż wdrożyć takie opracowanie do produkcji lub bezpośredniego użytku. Mimo to Instytut Techniki  i Aparatury Medycznej ITAM ma na swoim koncie szereg sukcesów, za które kilkakrotnie zdobywał laury Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ITAM, lider w dziedzinie innowacyjnej aparatury medycznej w Polsce zyskał już uznanie pacjentów, do swoich technologii przekonuje także za granicą.

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM już trzy razy znajdował się na liście laureatów konkursu Polski Produkt Przyszłości. „Ranga i prestiż konkursu ciągle wzrasta, dlatego też uczestnictwo w nim, a przede wszystkim zdobycie nagrody czy wyróżnienia staje się potwierdzeniem wysokiego poziomu innowacyjności zgłaszanych przez nas opracowań” – potwierdza dr hab. inż.Adam Gacek, dyrektor Instytutu. A jest się czym pochwalić. Z nagrodzonych systemów korzystają dziś duże szpitale specjalistyczne w Polsce, a także te najmniejsze: powiatowe i miejskie. Uczestnictwo w konkursie oprócz efektów promocyjnych, przyniosło także zyski i stało się motorem do dalszego działania. „Aktywność PARP w zakresie promocji tych projektów z roku na rok jest skuteczniejsza. Odzwierciedleniem tego jest znaczny wzrost sprzedaży opracowań, które zwyciężyły w 1999, 2009 i 2011 roku” – wyjaśnia dr AdamGacek i jednocześnie podkreśla, że konkurs jest doskonałą platformą współzawodnictwa w obszarze innowacyjności polskiej gospodarki.

W branży aparatury medycznej ITAM jednak nie ma sobie równych. Od 1999 roku, w którym pierwszy raz nagrodzono w konkursie PARP projekt scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego MONAKO, Instytut rozwinął skrzydła. Dr Adam Gacek wspomina także zmiany, jakie zaszły w tym okresie w funkcjonowaniu Instytutu oraz rozwój skuteczniejszej współpracy z przemysłem. „W Instytucie podjęte zostały nowe kierunki badań i rozwoju obejmujące telemedycynę, mechatronikę i robotykę medyczną oraz zastosowania metod inteligencji obliczeniowej do przetwarzania informacji biomedycznych” – wylicza.

Największe nadzieje ITAM wiąże z ostatnim projektem, któremu PARP przyznał nagrodę główną w kategorii „Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” w 2011 roku. Urządzenie do stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki w trakcie zabiegu operacyjnego Cardi Accel ANP-701 jest obecnie na etapie wdrożenia do produkcji.

Urządzenie CardiAccel ANP-701 nagrodzone w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, 2011 r.

 

 

 

Osiągnięcie tego celu powinno zaowocować uzyskaniem znacznej przewagi rynkowej, ponieważ nie ma on aktualnie odpowiednika funkcjonalnego w ofercie innych producentów” – wyjaśnia dyrektor Instytutu. Innowacja zastosowana w tym projekcie będzie przełomem w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom, którzy poddawani są niekardiologicznym zabiegom chirurgicznym oraz poprawi efekty ich leczenia. „Ograniczy to zdecydowanie koszty walki z powikłaniami wynikającymi z zaburzeń kardiologicznych oraz przyniesie również znaczące i wymierne efekty społeczno-ekonomiczne wynikające z ochrony przed niedokrwiennym uszkodzeniem w czasie zabiegu operacyjnego narządów kluczowych dla życia” – wyjaśnia naukowiec.

W swojej działalności Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM często sięga do doświadczeń zagranicznych ośrodków naukowych. „Najnowsze opracowania tworzone są przy współpracy z ośrodkami naukowymi na Litwie i w Kanadzie. Współpraca z Litwą dotyczy systemów telemedycznych, a współpraca z Kanadą, zastosowań metod inteligencji obliczeniowej do przetwarzania i analizy informacji biomedycznych” – wymienia dr Adam Gacek. Naukowcy z ITAM dostrzegają także wiele perspektywicznych branż, w których istnieje duże pole do popisu. Możliwości do wdrażania kolejnych innowacji doszukują się w telemedycynie, robotyce medycznej, technologiach mikroukładowych, leczeniu chorób cywilizacyjnych czy pomocy rehabilitacyjnej osobom starszym w naturalnych warunkach życiowych. „W tych obszarach będziemy mogli wykreować wiele innowacyjnych opracowań, które zdobędą uznanie w przyszłych konkursach innowacji w kraju i za granicą. Mamy przekonanie, że w Polsce już odgrywamy znaczącą rolę w kształtowaniu innowacyjności” – posumował dr Adam Gacek.

Rozmawiała Izabela Rutkowska 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości