- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
KOMAG
KOMAG
Tytuł:Od pomysłu do przemysłu

Nasz przemysł, a przede wszystkim sektor małych i średnich przedsiębiorstw, nie może pozwolić sobie na przeznaczenie dużych kwot na innowacje. Działalność innowacyjna, oprócz szans na rozwój, łączy się z dużym ryzykiem. Wychodząc naprzeciw potrzebom partnerów przemysłowych, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oferuje korzystne warunki współpracy, współfinansując wiele projektów ze środków własnych. Obecnie współpracuje z blisko 80 przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.

W myśl zasady „od pomysłu do przemysłu” Instytut Techniki Górniczej KOMAG od wielu lat tworzy innowacyjne rozwiązania dla polskiego górnictwa i przemysłu maszynowego. Wiele z nich zostało docenionych także w konkursie Polski Produkt Przyszłości. „Konkurs zawsze się cieszył naszym uznaniem głównie ze względu na przejrzyste i obiektywne zasady oceny wniosków dokonywane przez grono wybitnych ekspertów” – podkreśla Małgorzata Malec, dyrektor Instytutu, który po nagrody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) sięgał już trzykrotnie. Zdobyte wyróżniania stały się mocną kartą przetargową w środowisku twórców innowacyjnych rozwiązań oraz wśród przedstawicieli przemysłu. „Możliwość posługiwania się logo „Polski Produkt Przyszłości” przyczyniło się do promocji innowacji i ułatwiło nam działania marketingowe” – wspomina dyrektor Malec.

Otrzymane nagrody ułatwiły nawiązanie ściślejszej współpracy z partnerami przemysłowymi w szerszym, niż dotychczas zakresie. „Współpraca ta jest dla naszego Instytutu działaniem o charakterze strategicznym” – podkreśla Małgorzata Malec, informując, że najpierw w Instytucie pracuje się nad koncepcją, która jest opracowywana w formie projektu technicznego oraz technologicznego. Następnie naukowcy wykonują badania modelowe i nadzorują wykonanie prototypu, który poddawany jest szczegółowym testom. Efektem prac jest powstanie dokumentacji technicznej skorygowanej po badaniach, która umożliwia przedsiębiorcy rozpoczęcie produkcji.

Przykładem spektakularnego wdrożenia jest uniwersalny kombajn ścianowy KSW-750E, który zdaniem Małgorzaty Malec jest znaczącym sukcesem KOMAG-u, bo na jego podstawie powstały rozwiązania wykorzystywane z powodzeniem przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w produkowanych kombajnach ścianowych stosowanych w największych przedsiębiorstwach górniczych w kraju.

Kombajn ścianowy KSW-750E nagrodzony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, 2002 r.

Projekt kombajnu ścianowego został nagrodzony przez PARP w 2002 roku. Dziś na bazie tych innowacyjnych rozwiązań produkowane są maszyny, które użytkuje się już nie tylko w Polsce, ale także w Rosji oraz Chinach.

Od momentu otrzymania pierwszej statuetki PARP, Instytut Techniki Górniczej rozwinął swoje możliwości badawcze przede wszystkim w zakresie badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów. Modernizacji uległa także infrastruktura badawcza, która teraz jest podstawą do prowadzenia wielu interdyscyplinarnych projektów. „Nasz zakres działania obejmuje badanie relacji człowiek-maszyna-środowisko, co konsekwentnie realizujemy działając w międzynarodowej przestrzeni badawczej” – zaznacza Małgorzata Malec.

Nie bez znaczenia jest wypracowany przez nas model współpracy z przemysłem, który umożliwia Instytutowi osiąganie znaczących sukcesów rynkowych. „Do naszych głównych partnerów przemysłowych należy Grupa Kapitałowa KOPEX S.A., z którą KOMAG współpracuje w zakresie maszyn i urządzeń do systemów mechanizacyjnych pozyskiwania węgla kamiennego. Znaczącą grupę partnerów stanowią mali i średni przedsiębiorcy, z którymi KOMAG zawarł wieloletnie umowy o współpracy. Komercjalizują oni wyniki prac badawczo-rozwojowych autorstwa ITG KOMAG. Ważnymi partnerami są użytkownicy maszyn i urządzeń górniczych, a wśród nich Kompania Węglowa S.A., która korzysta ze wsparcia w rozwiązywaniu problemów technicznych, Katowicki Holding Węglowy S.A., który wdraża nasze nowe rozwiązania techniczne w zakresie systemów mechanicznych, zwiększających bezpieczeństwo pracy, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. korzystająca z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie ekspertyz, opinii technicznych i opracowań dotyczących szeroko rozumianej działalności górniczej oraz Południowy Koncern Węglowy S.A., który współpracuje z Instytutem w zakresie prac badawczych związanych z działalnością górniczą, wzbogacania kopaliny oraz ochroną środowiska” – wymienia dyrektor.

Bardzo ważną rolę odgrywa współpraca z wyższymi uczelniami, instytutami badawczymi, a także z jednostkami nadzoru górniczego oraz samorządu terytorialnego. Należy wspomnieć, że branża maszyn górniczych, jako jedna z nielicznych, przetrwała zmiany gospodarcze i obecnie działa w oparciu o polski kapitał. „Efektem synergii działań sektora naukowego i przemysłowego są wyroby i usługi bezpieczne dla użytkownika i przyjazne dla środowiska” – podsumowuje Małgorzata Malec i zaznacza, że KOMAG nie ogranicza się jedynie do polskiego rynku. W planach Instytutu jest bowiem podjęcie realizacji wspólnych projektów z partnerami amerykańskimi, australijskimi oraz chińskimi.

Rozmawiała Izabela Rutkowska


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości