- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
System pomiarowy LogWeld/QWeld do kontroli jakości połączeń zgrzewczych
System pomiarowy LogWeld/QWeld do kontroli jakości połączeń zgrzewczych

SYSTEM POMIAROWY LogWeld/QWeld DO KONTROLI JAKOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH


Opracowany w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach system pomiarowy LogWeld/QWeld do kontroli jakości połączeń zgrzewanych, wyróżniony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości w 2006 roku, jest pierwszym tego rodzaju systemem w Polsce, a jego innowacyjność jest porównywalna z rozwiązaniami światowymi.
 

Istota systemu polega na możliwości pełnej 100% kontroli procesu zgrzewania w wyniku integracji systemu ze stanowiskiem do zgrzewania. Dzięki analizie procesu za pomocą sygnałów doprowadzonych do systemu komputerowego i dużej szybkości prowadzonych obliczeń kontrola jakości dokonywana jest dla każdego połączenia zgrzewanego.
Producent uzyskuje potwierdzenie poprawności przebiegu procesu technologicznego. W przypadku zakłóceń system informuje o powstaniu wadliwego wyrobu, który może zostać automatycznie wycofany z dalszego procesu produkcyjnego.
 
Obecnie potwierdzenie jakości lub wykrycie niezgodności wykonanych złączy zgrzewanych odbywa się najczęściej przy wykorzystaniu badań niszczących tj. wytrzymałościowych i metalograficznych. Zastosowanie systemu ogranicza do niezbędnego minimum ich ilość, umożliwia obniżkę kosztów produkcji, ograniczenie przerw technologicznych, zmniejszenie kosztów związanych z brakami (wymiany gwarancyjne, zwroty itp.) oraz wzrost jakości i niezawodności produkowanych wyrobów zgrzewanych.
 
Przy opracowaniu systemu wykorzystywano metody oparte zarówno na sztucznej inteligencji z zastosowaniem sieci neuronowych, jak i na metodach statystycznych. System można scharakteryzować jako bardzo łatwy w obsłudze i mobilny, tzn. może być bez większych problemów zainstalowany na każdym stanowisku zgrzewalniczym.
 
Nowością i oryginalnym rozwiązaniem systemu jest koncepcja oceny jakości w procesie zgrzewania polegająca na pomiarze jedynie parametrów elektrycznych procesu tj. prądu i napięcia. W wyniku tych pomiarów możliwa jest analiza wielkości pochodnych tj.: rezystancji, mocy chwilowej i energii. Na podstawie tych wielkości, które jak stwierdzono w wyniku badań, odzwierciedlają zmiany technologiczne zachodzące w procesie, możliwe jest prognozowanie własności złączy zgrzewanych, które  wpływają na cechy eksploatacyjne każdego elementu konstrukcyjnego.
 
Analiza procesu na podstawie parametrów elektrycznych to nowe podejście do oceny jakości uwzględniające wpływ wszystkich czynników zewnętrznych procesu. Stanowi znaczne ułatwienie i uproszczenie, polegające na pomiarze wielkości elektrycznych, których analiza dokonywana jest w systemie komputerowym. Dzięki temu ocena jakości dokonywana jest bardzo szybko. Gwarantuje to uzyskanie informacji o jakości bezpośrednio po procesie zgrzewania.
  
Oprócz wyróżnienia w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, Instytut Spawalnictwa za system LogWeld/QWeld otrzymał szereg innych nagród, m.in. ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich – Targi Innowacje - Technologie - Maszyny Polska 2006 oraz SREBRNY MEDAL podczas 35 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów  w Genewie.
 
Kontakt:
Instytut Spawalnictwa
44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16/18
tel.: (32) 231 00 11
e-mail: is@is.gliwice.pl
www.is.gliwice.pl
 
Dyrektor:
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
 
Osoba do kontaktu:
Barbara Wolnicka
Kierownik Ośrodka Marketingu
i Informacji Naukowej
tel.: (32) 231 00 11 w. 367
e-mail: Barbara.Wolnicka@is.gliwice.pl

 
Na podstawie materiałów Instytutu Spawalnictwa
przygotował Wojciech Sadowiec


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości