- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Aplikatory oftalmiczne z monolicznym rdzeniem aktywnym
Aplikatory oftalmiczne z monolicznym rdzeniem aktywnym

APLIKATORY OFTALMICZNE Z MONOLITYCZNYM RDZENIEM AKTYWNYM DO BRACHYTERAPII NOWOTWORÓW GAŁKI OCZNEJ
 
 

W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Izotopów POLATOM opracowano oryginalną technologię produkcji aplikatorów oftalmicznych rutenu-106 i jodu-125. Istota rozwiązania, wyróżnionego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości,  polega na sposobie trwałego naniesienia warstwy izotopu promieniotwórczego na czaszę srebrną oraz hermetycznym zamknięciu takiego elementu w tworzywie akrylowym. Wkładka akrylowa posiada kształt i wymiary identyczne, niezależnie od zastosowanego radionuklidu, pozwalając na wielokrotne wykorzystanie kapsuł metalowych, drogich i trudnych w wykonaniu, stanowiących obudowę aplikatorów. Zastosowanie wkładki akrylowej z jednorodną warstwą radionuklidu jest rozwiązaniem nowatorskim w stosunku do rozwiązań stosowanych przez konkurencyjnych producentów.
 
Izotopowe aplikatory oftalmiczne stosowane są w zachowawczym leczeniu nowotworów wewnątrzgałkowych. (Zdjęcie nr 4, Foto OBRI POLATOM) Przypadki występowania czerniaka złośliwego naczyniówki i glejaka siatkówki kwalifikowały się dotychczas do usunięcia oka. Metoda radioterapii oparta na napromienianiu komórek rakowych przy użyciu zamkniętego źródła promieniotwórczego stwarza możliwość skutecznej terapii i w pewnym stopniu zachowanie funkcji widzenia. Oferowane na rynku aplikatory oftalmiczne  charakteryzują się wysoką ceną, co ogranicza powszechność ich wykorzystania w terapii onkologicznej.
 
Mankamentem dostępnych rozwiązań jest skomplikowana technologia hermetyzacji  monolitycznej części aktywnej w przypadku zastosowania rutenu-106, bądź wykorzystanie miniaturowych źródeł jodu-125 umieszczanych w sferycznej części wkładki akrylowej, co wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem radiacyjnym podczas montażu i demontażu aplikatora. Podjęte w OBRI POLATOM prace nad wyeliminowaniem konieczności stosowania ziaren jodowych zakończyły się sukcesem i opracowaniem nowej technologii produkcji aplikatorów z monolityczną częścią aktywną.
 
Aplikatory jodu-125 i rutenu-106 z monolitycznym rdzeniem aktywnym to nowa, ulepszona konstrukcja wyrobu medycznego o znacznie wyższej jakości w porównaniu do dostępnych na rynku.  Zastosowanie w aplikatorach rutenu-106 i jodu-125 monolitycznych rdzeni aktywnych upraszcza znacznie sposób przygotowania i montażu części radioaktywnej aplikatora, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych parametrów użytkowych.
 
W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami, podstawowymi zaletami tego typu wyrobów są: obniżenie ceny jednostkowej, wyeliminowanie kosztów związanych z importem aplikatorów, zmniejszenia narażenia na promieniowanie jonizujące personelu produkcyjnego oraz ograniczenie ilości ciekłych odpadów promieniotwórczych w procesie produkcji.
 
Oprócz wyróżnienia w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, Instytut Energii Atomowej, Zakład Doświadczalny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM za aplikatory oftalmiczne z monolitycznym rdzeniem aktywnym do brachyterapii nowotworów gałki ocznej otrzymał szereg innych nagród, m.in. BRĄZOWY MEDAL podczas 35. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie w 2007 roku.
 
Kontakt
 
Instytut Energii Atomowej
Zakład Doświadczalny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM
Otwock-Świerk, 05-400 Otwock
tel. (22) 718 07 00, fax (22) 718 03 50
e-mail: sekretariat@polatom.pl
www.polatom.pl
 
Dyrektor:
Dr inż. Krzysztof Małetka
 
Osoba do Kontaktu:
Monika Sokół
tel. (22) 718 07 05
e-mail: m.sokol@polatom.pl
 
Na podstawie materiałów OBRI POLATOM
przygotował Wojciech Sadowiec

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości