- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Zespół ciągników SKZ-81
Zespół ciągników SKZ-81

ZESPÓL CIĄGNIKOWY SKZ-81 Z PODWÓJNYM SYSTEMEM NAPĘDOWYM

Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym, nagrodzony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, jest przeznaczony do transportu ciężkich, wielkogabarytowych maszyn i urządzeń oraz ludzi w podziemnych wyrobiskach górniczych. W zespole zastosowano innowacyjne rozwiązania polegające na wykorzystaniu dwóch typów napędu w jednej maszynie, a mianowicie napędu spalinowego oraz zębatkowego, który jest wykorzystywany podczas jazdy na trasach o nachyleniach do 300. Dzięki temu rozwiązaniu wyeliminowano konieczność przeładunków transportowanych maszyn i urządzeń przy zmianie nachylenia trasy.
 
Zespół ciągnikowy może być stosowany w pomieszczeniach, gdzie występuje niebezpieczeństwo wybuchu metanu "a", "b" i "c" oraz zagrożenie wybuchem pyłu węglowego "A" i "B".
 
Składa się z ciągnika spalinowego, platformy transportowej w wersji podstawowej, platformy służącej do transportu ludzi lub platformy kontenerowej, służącej do transportu materiałów. W skład trasy jezdnej wchodzą elementy łukowe R=8 m w płaszczyźnie poziomej, elementy łukowe R=15 m w płaszczyźnie pionowej, proste odcinki zębatki, specjalne stalowe podkłady kotwiące oraz tory na bazie szyn S24, S30 lub S42, w których odcinki proste mogą być układane i zamocowywane za pomocą podkładów kotwiących.
 
Wprowadzone nowości:
  • podwójny system napędu w jednej maszynie,
  • napęd zębatkowy o regulowanej siłownikiem wysokości zawieszenia, dzięki czemu dopasowuje się do położenia zębatki i jest niewrażliwy na błędy położenia zębatki,
  • specjalne podchwyty opuszczane hydraulicznie, współpracujące z bocznymi występami listwy zębatej służą do stabilizacji maszyny na nachyleniach,
  • nowego typu zespoły hamulcowe, śledzące listwę zębatą podczas hamowania, współpracują z zębatką, a nie z torowiskiem. Proces hamowania został przeniesiony do hamulców wielotarczowych, dzięki czemu jest niewrażliwy na stan toru jezdnego.
 
Zasadnicze znaczenie dla odbiorcy produktu ma jego cena. Z porównania ceny zespołu ciągnikowego zaprojektowanego w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG z ceną rozwiązania oferowanego przez firmę konkurencyjną wynika, że w przypadku ciągnika SKZ-81 koszt urządzenia, wynikający z różnicy w konstrukcji trasy, jest niższy o około 27% w stosunku do produktu oferowanego przez konkurenta, przy założeniu, że zespół ciągnikowy porusza się na odcinku 3 km po terenie o zmiennym nachyleniu (1 km po terenie płaskim i 2 km po terenie nachylonym).
 
Użytkownik osiąga znaczące korzyści ekonomiczne, wynikające z eliminacji przeładunków ciężkich maszyn i urządzeń podczas ich transportu od szybu do miejsca pracy. Istotną rolę odgrywa również znacząca poprawa warunków pracy i wzrost bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu przeładunków.
 
Oprócz nagrody w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, CMG KOMAG za zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym otrzymał szereg innych nagród, m.in. Nagrodę Specjalną Ministra Departamentu Kolei Chin oraz Złoty Medal z Wyróżnieniem podczas Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2006.
 
Kontakt
Instytut Techniki Górniczej KOMAG (d. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG)
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice
tel.: (32) 237 41 00, fax: (32) 231 08 43
Dyrektor: mgr inż. Małgorzata Malec
tel.: (32) 237 46 00, e-mail: info@komag.eu 
www.komag.eu 
 
Na podstawie materiałów CMG KOMAG
przygotował Wojciech Sadowiec

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości