- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów garbarskich
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów garbarskich

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GARBARSKICH, W TYM STAŁYCH ODPADÓW CHROMOWYCH, W POŁĄCZENIU Z PRZEROBEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH, W TYM OSADÓW ZAWIERAJĄCYCH CHROM(III)

Istotą technologii, wyróżnionej w Konkursie Polski Produkt Przyszłości  jest innowacyjny sposób recyklingu wszystkich odpadów z produkcji skór chromowych, w którym zanieczyszczenia mineralne są selektywnie usuwane i przetwarzane w produkty rynkowe. Specjalnym aspektem jest możliwość wspólnej przeróbki osadów ścieków chromowych i osadów ścieków komunalnych, dzięki czemu silnie skażone wody ściekowe  ulegają oczyszczeniu do poziomu umożliwiającego bezpośrednie ich użycie do sporządzania roztworów roboczych cyklu technologicznego. Białkowa masa obu osadów jest składnikiem szeregu organiczno/mineralnych preparatów nawozowych. Odzyskany chrom(III) używany jest do wytwarzania garbnika. Uwolniony od chromu kolagen skór służy do produkcji żelatyny technicznej, biopolimerów i nawozów organicznych. Do oczyszczania osadów ścieków garbarskich służy m.in. ekstrakcja ciecz/ciecz z użyciem katalizatora przeniesienia międzyfazowego, który usuwa m.in. chrom(III), żelazo(III) i nadmiar chlorków ze ścieków do fazy organicznej, zastępując je siarczanami. Wszystkie sole nieorganiczne wydzielone i utworzone w ciągu technologicznym tworzą produkty.
 
Związki Cr(III) usuwa się z wszystkich odpadów skór bez wstępnego ich rozdrabniania jako kompleksy, które tworzy się i wymywa przy użyciu roztworów wodnych w bardzo łagodnych warunkach. Cr(III), Fe(III) i ewentualnie Al(III) obecne w osadach ściekowych przekształca się w kompleksy anionowe o żądanej trwałości i ładunku elektrycznym, a następnie ekstrahuje się je wraz z nadmiarem chlorków do fazy organicznej przy pomocy katalizatora przeniesienia międzyfazowego. Wszystkie roztwory ekstrakcyjne cyrkulują w cyklach zamkniętych typu: ekstrakcja – regeneracja ekstrahenta, stąd zużycie wody i energii jest niskie. Kolagen oczyszczonych odpadów skórzanych ma zachowaną strukturę włóknistą i służy jako surowiec do otrzymywania produktów innowacyjnych. Proces przebiega bezodpadowo i bezwyziewowo, nie generując dodatkowych ścieków.
 
Adresatami opracowanej technologii są nie tylko duże garbarnie, grupy garbarń lub ich federacje, lecz także władze samorządowe terenów ze skupiskami garbarń, duże zakłady komunalne i oczyszczalnie ścieków, podmioty działające na rynku przetwórstwa odpadów mięsnych oraz inwestorzy zainteresowani czerpaniem zysków z wdrożenia technologii.
 
Oprócz wyróżnienia w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, Chemtech-Prosyntech Inżynieria i Technologia Chemiczna za wspomnianą technologię otrzymał także Srebrny Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2006.
 
Kontakt
Chemtech-Prosyntech Inżynieria i Technologia Chemiczna
ul. Starowiejska 19
34-340 Jeleśnia
 
Przedstawicielstw
ul. M. i B. Wysłouchów 39/30
30-611 Kraków
tel./fax: (12) 654 22 55
e-mail: chemtech@chello.pl
 
Dyrektor: dr Wojciech Lasek
tel. GSM: 602 369210
e-mail: Wojciech.Lasek.chemtech@chello.pl

Na podstawie materiałów Chemtech-Prosyntech
przygotował Wojciech Sadowiec

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości