- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Kotamina Plus
Kotamina Plus

KOTAMINA PLUS – WIELOFUNKCYJNY PREPARAT KOREKCYJNY DO OBIEGÓW WODNO-PAROWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
 
 

Wielofunkcyjny preparat korekcyjny do obiegów wodno - parowych bloków energetycznych pn. Kotamina Plus, wyróżniony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości w 2004 roku, został opracowany w ramach realizacji międzynarodowego projektu EUREKA E!2426 BOILTREAT "Nowa technologia korekcji wody kotłowej". Wykorzystanie termostabilnych amin syntetycznych w technologii przygotowania wody do celów energetycznych jest konkurencyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym w związku ze zdecydowaną poprawą jakości wody oraz z redukcją zużycia materiałów i związaną z tym ograniczoną emisją zanieczyszczeń do otoczenia. Duże znaczenie ma również wyeliminowanie kancerogennej hydrazyny.
 
Aminy o strukturze rozgałęzionej przewyższają stosowane dotychczas alkiloaminy w zakresie termicznej stabilności oraz adsorpcji i efektywności ekranowania powierzchni. Wyniki badań wskazują, że stosowanie Kotaminy Plus prowadzi do wzrostu współczynnika wnikania ciepła w kotle o ponad 55 % i wzrostu strumienia cieplnego w kotle o ponad 120% oraz wzrostu strumienia cieplnego w skraplaczu turbiny średnio o ponad 120% w stosunku do wody zdemineralizowanej. Prowadzi to do wzrostu sprawności bloku oraz obniżenia temperatury rur kotłowych, co zapobiega ich przegrzaniu. Wysoka efektywność pasywacji stali kotłowej z zastosowaniem preparatu Kotamina Plus korzystnie wzrasta ze wzrostem temperatury. W temp. 4000C szybkość korozji w obecności Kotaminy Plus wynosi zaledwie 0,63 mm/rok. Badania przemysłowe wykonane w Elektrowniach Połaniec i Chorzów oraz w Elektrociepłowniach Białystok, Elbląg i Zofiówka wykazały bardzo dobrą skuteczność ochrony antykorozyjnej preparatu oraz drastyczne obniżenie stężenia amoniaku do wartości ponad trzykrotnie niższej od nienormowanej, ale powszechnie przyjętej górnej granicy 0,5 mg/dm3, co ma to istotne znaczenie dla zabezpieczania elementów mosiężnych, zwłaszcza skraplaczy turbinowych przed korozją. W wyniku zdecydowanej poprawy wymiany ciepła w procesach wrzenia i kondensacji, zahamowaniu odkładania się osadów eksploatacyjnych oraz korozyjnych na powierzchni wymiany ciepła, zmniejszenie strat stopni turbiny pracujących na parze wilgotnej w wyniku poprawy dyspersji strumienia, zmniejszenie odsalania kotłów do wielkości poniżej 1% oraz szybkiego wypracowywania się kotłów uruchamianych po postojach można zaoszczędzić, ostrożnie licząc, około 0,35 g paliwa na 1 kWh wytwarzanej energii elektrycznej.
Zastosowanie tertalkilo(C16¸C20)amin jako bazy preparatów do korekcji obiegów wodno-parowych i wody grzewczej jest kierunkiem nowatorskim w skali światowej. Preparaty aminowe oferowane przez producentów światowych nie zawierają poliamin lub zawierają śladowe ilości alkiloamin, których działanie antykorozyjne sprowadza się jedynie do ustawienia pH w korzystnym zakresie. Kotamina Plus zapewnia natomiast barierową ochronę tworzyw konstrukcyjnych przed oddziaływaniem czynników korozyjnych, chroni powierzchnie przed odkładaniem się osadów eksploatacyjnych oraz zapewnia ochronę przed erozją zwłaszcza łopatek turbiny.
Oprócz wyróżnienia w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA za wyrób Kotamina Plus otrzymał Srebrny Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2005.
 
Kontakt
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9
 
Dyrektor Naczelny doc. dr Marian Gryta
tel. (77) 487 35 70, e-mail: gryta.m@icso.com.pl
Sekretariat
tel. (77) 487 34 70, fax (77) 487 30 60
e-mail: info@icso.com.pl
www.icso.com.pl

Na podstawie materiałów ICSO Blachownia
przygotował Wojciech Sadowiec


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości