- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Biwalentna szczepionka dla drobiu
Biwalentna szczepionka dla drobiu

BIWALENTNA SZCZEPIONKA DLA DROBIU ANTY-SALMONELLA/CAMPYLOBACTER


 
Zakażona żywność będąca źródłem wielu ludzkich chorób przewodu pokarmowego stanowi istotny problem służb medycznych zarówno w USA jak i w krajach europejskich. C. jejuni, gramujemna, mikroaerofilna pałeczka należąca do rodziny Campylobacteracae, to aktualnie najczęściej izolowany ludzki enteropatogen zarówno w krajach uprzemysłowionych jak i rozwijających się. Do ludzkich infekcji pałeczkami rodzaju Salmonella i Campylobacter   dochodzi najczęściej, w krajach rozwiniętych, przez spożycie nieodpowiednio przygotowanego drobiu.
 
Celem prezentowanego projektu, nagrodzonego w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, jest umożliwienie utrzymywania stad kurcząt wolnych od zakażeń obydwoma rodzajami mikroorganizmów. Zabiegi mające na celu poprawę warunków higienicznych na farmach nie dały jak dotąd oczekiwanych rezultatów. Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do powszechnego stosowania szczepionki anty-Campylobacter.
 
Podjednostkowa szczepionka, w której nośnikiem genów C. jejuni byłby awirulentny lecz immunogenny szczep Salmonella enterica powinna skutecznie zapobiegać kolonizacji jelita ptaków przez oba rodzaje enteropatogenów. Przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych  badania wykazały wysoką immunogenność białek Campylobacter produkowanych przez nośnikowy szczep Salmonella (indukcja specyficznych przeciwciał klasy IgA i IgG) oraz efekt ochronny prototypu szczepionki (obniżenie poziomu kolonizacji jelit ptaków przez dziki szczep Campylobacter).

 
Żywe, atenuowane metodami inżynierii genetycznej szczepy enteropatogennych mikroorganizmów są atrakcyjnymi kandydatami do konstrukcji wieloważnych szczepionek. Szczep Salmonella enterica ?3987 jest pochodnym c3985, który jest już od roku 1999 chronioną patentem w USA szczepionką dla kurcząt (Megan Health Inc., St. Louis, MO, USA). Przyjęta strategia badań nad konstrukcją skutecznej szczepionki anty-Salmonella/Campylobacter wykorzystuje wiele różnorodnych technik biologii molekularnej oraz immunologicznych stosowanych w światowych laboratoriach do analizy mechanizmów bakteryjnej patogenezy. Wprowadzenie do powszechnego stosowania tego typu szczepionki bez wątpienia obniży ilość ludzkich infekcji oraz przyczyni się do obniżenia kosztów opieki medycznej.
 
Badania finansowane z grantów KBN oraz przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej prowadzone były we współpracy z Puławskimi Zakładami Przemysłu Weterynaryjnego, firmą “Biowet (badania na zwierzętach mgr M. Lis) oraz Pracownią Bioinformatyki i Inżynierii Białek Międzynarodowego Instytutu Biologii Komórkowej i Molekularnej kierowaną przez dr J. Bujnickiego (badania in silico). Od strony komercyjnej projekt nadzorowany jest przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, www.uott.uw.edu.pl
Badania prowadzone były przez grupę pracowników Zakładu Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Jagusztyn-Krynickiej: mgr A. Wyszyńska, dr D. Pawelec, mgr A. Raczko, dr R. Godlewska.
 
 
Kontakt
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW, Instytut Mikrobiologii, Zakład Genetyki Bakterii
02-096 Warszaw a, Miecznikowa 1
 
Wydział Biologii UW: Dziekan – dr hab. Joanna Pijanowska, prof. UW
tel. (22) 554 11 03, e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl
Instytut Mikrobiologii: Dyrektor – prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
tel. (22) 554 12 16, 554 14 03, e-mail: kjkryn@biol.uw.edu.pl
www.biol.uw.edu.pl
 
 
Na podstawie materiałów Uniwersytetu Warszawskiego
przygotował Wojciech Sadowiec

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości