- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Wytwarzanie drogowych słupków prowadzących
Wytwarzanie drogowych słupków prowadzących

WYTWARZANIE DROGOWYCH SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH WYKONANYCH Z TWORZYW POLIMEROWYCH METODĄ WYTŁACZANIA Z ROZDMUCHIWANIEM

Do formowania słupków drogowych prowadzących, została zastosowana metoda wytłaczania z rozdmuchiwaniem, stanowiąca przedsięwzięcie z gatunku "high tech", gdyż zawiera nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne zapewniające m.in. duży sukces ekonomiczny produktu.
 
Istotą projektu jest sposób wytwarzania słupka drogowego, charakteryzujący się tym, że w jednym procesie technologicznym, a mianowicie formowania metodą wytłaczania połączonego z rozdmuchiwaniem uplastycznionego profilu,
wykonywany jest gotowy słupek drogowy nie wymagający dodatkowych operacji technologicznych takich jak zgrzewanie czy klejenie.
 
Gotowy słupek charakteryzuje się cechami odróżniającymi go od słupków wytwarzanych innymi metodami a mianowicie:
  • mniejszą masą,
  • monolityczną budową korpusu w kształcie zamkniętego profilu,
  • trwałym połączeniem (termicznym) elementów odblaskowych z korpusem,
  • wysoką estetyką wyrobu w związku z brakiem zgrzewów części korpusu,
  • odpowiednią elastycznością i trwałością kolorystyki.
 
 Wytwarzane słupki spełniają wymagania określone przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Instytut Budowy Dróg i Mostów oraz zalecenia stosownych norm, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 
Przedmiotowa technologia wytwarzania słupków drogowych prowadzących jest rozwiązaniem nowatorskim, pierwszym tego typu rozwiązaniem opracowanym, wykonanym i wdrożonym w kraju.
 
Oprócz wyróżnienia w Konkursie Polski Produkt Przyszłości niniejszej technologii przyznano również:
- Nagrodę I-go stopnia w Konkursie pn. "Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia"
- Nagrodę I-go stopnia w Konkursie o nagrodę NOT pn. "Osiągnięcia w technice i w ochronie środowiska"
 

Kontakt
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
(d. Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "METALCHEM")
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 650 00 44, Fax: (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl
Dyrektor naczelny - dr inż. Stefan Kubica
e-mail: s.kubica@impib.pl
www.impib.pl
 
Na podstawie materiałów IPTS Metalchem
przygotował Wojciech Sadowiec

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości