- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Modyfikowana mieszanka minerlano asfaltowa GUFI
Modyfikowana mieszanka minerlano asfaltowa GUFI

MODYFIKOWANA MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA GUFI DO WYKONYWANIA WARSTW NAWIERZCHNI O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWSPĘKANIOWYCH I WYGŁUSZAJĄCYCH 
 

Mieszanka mineralno-asfaltowa GUFI, wyróżniona w 2003 roku w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, obok standardowych składników kruszywa i asfaltu zawiera dodatki granulatu gumowego i włókien polimerowych, które sprawiają, że uzyskuje się jej specjalne właściwości odróżniające tę mieszankę od zwykłych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Mieszanka składa się z asfaltu zwykłego lub asfaltu modyfikowanego, kruszywa mineralnego, mającego frakcję grysową i frakcję piaskową, granulatu gumowego oraz włókna polimerowego, a najlepiej poliestrowego o temperaturze topnienia nie niższej niż 200°C. Proces produkcji mieszanki polega na tym, że do ogrzanego do temperatury otaczania kruszywa dodaje się, w sposób ciągły lub porcjami, granulat gumowy i włókno polimerowe a następnie, po wymieszaniu dodaje się lepiszcze asfaltowe i całość miesza się do uzyskania jednorodności. Dodatki gumy i włókna w połączeniu z zastosowaniem elastomeroasfaltu w mieszance GUFI zapewniają uzyskanie szczególnych właściwości warstwy nawierzchni, jak odporność na pękanie i dzięki temu możliwość spełnienia roli membrany przeciwspękaniowej, bardzo dobrą przyczepność do wszelkich materiałów podłoża, w tym także betonu, płyty i kostki kamiennej, brukowca itp., zmniejszenie hałasu kontaktu opony z nawierzchnią.
 
Efekt wykonania nawierzchni z takiej mieszanki jest zatem podwójny: techniczny jako poprawa trwałości nawierzchni i ekologiczny jako zmniejszenie hałaśliwości ruchu pojazdów (cicha nawierzchnia) oraz zużycie odpadu przemysłowego, czyli granulatu gumowego z opon samochodowych. Zmniejszenie hałaśliwości ruchu wyraża się zmniejszeniem poziomu hałasu o 3-5dB(A), co jest równoważne dwukrotnemu zmniejszeniu natężenia ruchu samochodowego. Z mieszanki takiej mogą też być wykonywane nawierzchnie ścieżek rowerowych oraz boisk i placów zabaw dla dzieci, bowiem dodatek granulatu gumowego w mieszance zmniejsza twardość nawierzchni i łagodzi efekt upadku.
Zastosowanie w mieszance granulatu gumowego w połączeniu z włóknem poliestrowym w odpowiednio dobranych proporcjach, umożliwiło uzyskanie nowych właściwości mieszanki, jak sprężystość i odporność na koleinowanie, dzięki czemu mieszanka może być stosowana do wykonywania warstwy przeciwspękaniowej i/lub wygłuszającej. Granulat gumowy o średnicy do 10 mm, nadaje mieszance mineralno-asfaltowej właściwość sprężystości, przez co zwiększa się odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na koleinowanie, natomiast dodane do mieszanki włókna polimerowe o ściśle dobranych właściwościach, tworzą w mieszance mineralno-asfaltowej mikro zbrojenie poprzez zdolność do tworzenia połączeń o charakterze fizykochemicznym, co poprawia właściwości użytkowe tej mieszanki.
 
Mieszanka GUFI została zastosowana do wykonania warstwy przeciwspękaniowej nawierzchni na wielu odcinkach dróg m.in. w okolicach miast Piły, Szczecinka i Myśliborza. Stwierdzono, że wszystkie wykonane oraz naprawione nawierzchnie z zastosowaniem mieszanki GUFI spełniają oczekiwane wymagania.
 
Zastosowanie mieszanki "GUFI" pozwala na efektywniejsze technicznie i ekonomicznie wykonanie remontu zniszczonej nawierzchni drogowej oraz skuteczne zastosowanie w nowych nawierzchniach drogowych.
Oprócz wyróżnienia w Konkursie Polski Produkt Przyszłości mieszanka GUFI otrzymała szereg innych nagród, m.in.:
  • I nagrodę w konkursie "Recykling Techniki – Technika Recyklingu" – przyznana przez Redakcję czasopisma "Przegląd Techniczny" w 2003 roku
  • Srebrny medal 54. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS EUREKA" 2005
  • Nagrodę w konkursie "Niewidoczny wkład w widoczne osiągnięcia" przyznana przez firmę BASF w 2005 roku

 
Kontakt:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
03-301 Warszawa,ul. Jagiellońska 80
Foto: IBDiM
 
Dyrektor Naczelny Instytutu: prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
tel. (22) 811 03 83, e-mail: lrafalski@ibdim.edu.pl
Osoba do kontaktu: Beata Mikulska
Kierownik Działu Promocji, Szkoleń i Współpracy Międzynarodowej
tel. (22) 814 26 09, e-mail: bmikulska@ibdim.edu.pl
 
www.ibdim.edu.pl
 

Na podstawie materiałów IBDiM
przygotował Wojciech Sadowie

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości