- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Technologia pulsacyjnego płukania
Technologia pulsacyjnego płukania

TECHNOLOGIA PULSACYJNEGO PŁUKANIA RUROCIĄGÓW OLEJOWYCH

Opracowana metoda płukania stanowi połączenie dwóch znanych metod tzn. stałowydajnościowej i pulsacyjnej jak również w skonstruowanym zespole płuczącym HM/MR-500 rozwiązany został problem wpływu zanieczyszczeń płukanej instalacji na bezawaryjną pracę tego zespołu. Podczas badań laboratoryjnych, a następnie przemysłowych potwierdzono skuteczność płukania nową metodą, rozwiązując jeden z największych problemów przemysłu w branży hydraulika siłowa, który ma decydujący wpływ na bezawaryjną pracę układu w całym okresie jego eksploatacji.
Metoda stałowydajnościowo - pulsacyjnego płukania rurociągów przemysłowych może i powinna być stosowana w technologii montażu systemów hydrauliki siłowej. Zastosowanie urządzenia płuczącego o działaniu pulsacyjnym ze stałowydajnościowym wspomaganiem umożliwia usunięcie z rurociągu zanieczyszczeń gwarantując rzeczywistą czystość tego rurociągu. W wyniku tej technologii usuwa się z rurociągu zanieczyszczenia pierwotne, które są głównym źródłem szybkiego powstawania zanieczyszczeń wtórnych podczas normalnej eksploatacji systemu hydraulicznego, jak również są źródłem i głównym powodem niszczenia systemu hydraulicznego na etapie pierwszego uruchomienia.
 
Opracowane urządzenie HM/MR-500 do pulsacyjno stałowydajnościowego płukania rurociągów przemysłowych charakteryzuje się stosunkowo małym poborem mocy w odniesieniu do metod powszechnie stosowanych tzn. stałowydajnościowych oraz innych znanych metod pulsacyjnych. Samoczynne, bezpieczne i niezawodne urządzenie HM/MR-500 nie wymaga (poza kontrolą zabrudzenia filtrów i okresowym sprawdzaniu poziomu oleju) jakiejkolwiek bieżącej obsługi. Koszt urządzenia w stosunku  do uzyskiwanych efektów  w zakresie skrócenia czasu płukania oraz poboru mocy jest niewielki. Wszystkie eksploatowane zespoły zakupione przez zakłady przemysłowe wykazują się bezawaryjną pracą.

Wprowadzenie technologii pulsacyjnego płukania rurociągów zespołami HM/MR-500, przyniosła wymierne efekty w przemyśle okrętowym oraz hutniczym. Poprzez znaczące skrócenie czasu płukania rurociągów,  skrócono procesy produkcyjne statków w stoczniach oraz przestoje linii produkcyjnych w hutach i innych zakładach produkcyjnych. Znaczącym efektem jest uzyskanie rzeczywistej czystości rurociągów hydraulicznych, co w efekcie wyeliminowało awarie drogich i skomplikowanych systemów hydrauliki siłowej w trakcie ich uruchamiania.
 
Oprócz wyróżnienia w Konkursie Polski Produkt Przyszłości niniejszej technologii przyznano również Brązowy Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2005  oraz "Gryf Gospodarczy 2004" w kategorii wynalazek.
 
KONTAKT
Prezes Zarządu dr inż. Zbigniew Zienowicz
HYDROMEGA Sp. z o.o.
81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 93
Foto: HYDROMEGA

tel. (58) 664 72 71, 664 77 04
fax (58) 664 72 92
e-mail: hydromega@hydromega.com.pl
http://www.hydromega.com.pl/
 
Na podstawie materiałów Hydromega Sp. z o.o.
przygotował Wojciech Sadowiec

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości