- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Kamera termograficzna V-20
Kamera termograficzna V-20

KAMERA TERMOGRAFICZNA V-20

Kamera termograficzna V-20 firmy VIGO System S.A. służy do bezkontaktowego, zdalnego pomiaru temperatury i wizualizacji jej rozkładu. Rejestruje ona promieniowanie podczerwone emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze wyższej od 0K. Urządzenie pracuje w zakresie 3- 5µm, zastosowano w nim detektor o wysokiej czułości (NEDT @20°C:0,05°C). Kamera jest sterowana dwoma mikroprocesorami, zastosowano w niej 16-bitowe przetwarzanie analogowo cyfrowe. Zgromadzone w pamięci kamery dane pomiarowe przesyłane są typowo poprzez port USB 2.0 do komputera. W zależności od specyfiki prowadzonych pomiarów użytkownik może podłączyć do kamery jeden z trzech rodzajów komputerów. Jeżeli kamera służy do pomiarów w laboratoriach na stanowiskach pomiarowych, stosuje się tradycyjny komputer osobisty klasy PC lub laptop. W pozostałych wypadkach, kiedy badania przeprowadzane są w terenie, a kamera przenoszona jest od jednego punktu pomiarowego do drugiego zaleca się stosowanie kieszonkowego PALMTOPA. 
 
Pełni on rolę wyświetlacza, którego funkcjonalność zbliżona jest do dużych wizjerów kamer VIDEO.W kamerze zdefiniowano dwa zakresy pomiarowe z przedziału: 10...1500oC. Do skali temperatur przypisane są kolory z wybranej przez użytkownika palety barw. W wyniku pomiaru otrzymujemy zbiór danych przedstawiony w postaci kolorowej mapy: termogramu. Termogram składa się z 57600 punktów pomiarowych (240 punktów w 240 liniach). Użytkownik może po wskazaniu wybranego punktu odczytać jego współrzędne i wartość temperatury. Wbudowany wskaźnik laserowy ułatwia kadrowanie, wskazuje precyzyjnie punkt leżący na osi optycznej kamery (punkt o współrzędnych x=120, y=120) oraz skrajne punkty pola widzenia.
 
Mocną stroną zestawu kamery termograficznej V-20 jest jej oprogramowanie. Umożliwia ono przeprowadzenie szeregu operacji na zebranych danych pomiarowych. Głównym elementem kamery jest stosunkowo tani, ultraszybki, nie chłodzony, wysokoczuły detektor, który powstał również w VIGO System S.A. w oparciu o oryginalnie opracowaną przez zespół firmy technologię wytwarzania detektorów podczerwieni, które umożliwiają uzyskanie wysokich parametrów bez konieczności stosowania nie ekonomicznych systemów chłodzenia ciekłym azotem (co praktykowano przed laty w kamerach tego typu). W kamerze zastosowano stosunkowo tani detektor jednoelementowy z zespołem skanowania mechanicznego. Zaletą tego rozwiązania jest to, że temperatura każdego elementarnego obszaru pola widzenia kamery jest mierzona przy pomocy tego samego detektora, co podnosi dokładność pomiaru. W przypadku kamer macierzowych umożliwiających uzyskanie obrazu w czasie rzeczywistym występują  między pikselami macierzy różnice czułości wprowadzające błąd pomiarowy.
 
Do najbardziej popularnych zastosowań kamery termograficznej V-20 wdrożonej przez VIGO System S.A. należą:
Termomodernizacja budynków – jest to zespół działań mających na celu zapewnienie prawidłowej ochrony cieplnej budynku poprzez jego diagnostykę,  opracowanie projektowe i wykonanie odpowiedniej izolacji termicznej. Jednym z ważnych elementów tego procesu jest wykonanie audytu energetycznego, w którym m.in. określana jest wartość współczynników przenikalności cieplnej przegród.
Energetyka elektryczna i cieplna – jednym z pierwszych symptomów złego stanu technicznego połączeń elektrycznych jest wzrost temperatury, który w porę niedostrzeżony może być przyczyną awarii. Termografia znalazła ogromne zastosowanie w tej dziedzinie. Wynika to z faktu, iż jest metodą bezkontaktową umożliwiającą dokonywanie pomiarów na obiektach (np. rozdzielniach) bez konieczności ich wyłączania, jak również podłączania jakichkolwiek końcówek pomiarowych.
Diagnostyka maszyn – zastosowanie to od dawna znane jest osobom odpowiedzialnym w zakładach przemysłowych za Utrzymanie Ruchu. Termografia ułatwia ocenę stanu łożysk, wałów, silników. Zastosowanie kamery termograficznej umożliwia ocenę stanu zużycia elementów mechanicznych i podjęcie decyzji o ich wymianie we właściwym czasie.
Badanie układów elektronicznych – umożliwia prowadzenie prac badawczo rozwojowych nowych konstrukcji urządzeń elektronicznych, ich optymalizację. Termografia znajduje również zastosowanie w kontroli jakości w procesie produkcji modułów, gdzie można łatwo wychwycić nieprawidłowości w pracy danego układu.
Diagnostyka medyczna – dzięki swojej wysokiej czułości termicznej kamera termograficzna V-20 znajduje również zastosowanie w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej. Należy zwrócić uwagę na fakt iż jest to badanie bezkontaktowe i nie inwazyjne, co ma szczególne znaczenie w procesie terapeutycznym. Zabieg sympatektomii powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w kończynie i poprawę jej ukrwienia. Ze wzrostem natężenia przepływu  wiąże się wzrost temperatury kończyny , oraz wzrost powierzchni o temperaturze wyższej.

Kamera termograficzna V- 20 jest wytwarzana w oparciu o wdrożony w VIGO System S.A. w roku 1999 system zapewnienia jakości ISO 9001:2000.
 
Kontakt:
VIGO System S.A.
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów MAzowiecki
tel. (22) 666-01-45, fax (22) 666 01 59
http://www.vigo.com.pl, e-mail: info@vigo.com.pl
Osoba do kontaktu: Maciej Rzeczkowski, e-mail: mrzeczkowski@vigo.com.pl
 

Na podstawie materiałów VIGO System S.A. przygotował: Wojciech Sadowiec

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości