- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych KONCLAB (obecnie Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu)
Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych KONCLAB (obecnie Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu)

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Oddział Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu (dawne Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych KONCLAB w Poznaniu)

Telefon: +48 061-879-32-41
Fax: +48 061-879-34-83
Email: remi@man.poznan.pl
Strona www www.ibprs.pl/ok

 

„Sposób wytwarzania makaronu instant”
Opis projektu:


Projekt dotyczy technologii otrzymywania makaronu instant metodą termoekstruzji, dotychczas nie stosowaną w kraju. Polega ona na uzyskaniu gotowego wyrobu w jednoetapowym procesie, w którym następuje ugotowanie składników mieszanki makaronowej oraz uformowanie makaronu z jednoczesnym uzyskaniem jego porowatej struktury. Jest to technologia bezodpadowa, bez emisji gazów i pyłów oraz oszczędna w zużyciu energii i wody. Produkt otrzymany w wyniku zastosowanej technologii charakteryzuje się niską wartością energetyczną w porównaniu z makaronem instant smażonym, minimalną zawartością tłuszczu, nieobecnością cholesterolu i dodatków chemicznych, wysokim stopniem strawności, czystością mikrobiologiczną oraz łatwością przygotowania - makaron wystarczy zalać wrzącą lub nawet zimną wodą. Ta ostatnia właściwość makaronu czyni ten wyrób proekologicznym. Opracowany makaron instant jest żywnością wygodną, a zarazem bezpieczną dla zdrowia.


Innowacyjność projektu:

 

 • sposób otrzymywania makaronu instant
 • prototypowe rozwiązania techniczne ekstrudera i urządzeń towarzyszących
 • unikatowe właściwości otrzymanego wyrobu

Opis innowacyjności
Opracowana technologia instantyzacji makaronu oparta jest na zastosowaniu odpowiednich parametrów czynników o charakterze wyłącznie fizycznym (ciśnienia, temperatury, wilgotności, czasu retencji, intensywności obróbki mechanicznej), co z punktu widzenia wartości żywieniowej gotowego makaronu jest korzystniejsze niż powszechnie stosowana instantyzacja mieszanki makaronowej poprzez dodatek substancji chemicznych oraz smażenie w tłuszczu. Technologia zrealizowana w oparciu o własne prototypowe rozwiązania techniczne umożliwia wytwarzanie wielu krótkich form różnego rodzaju makaronu (w zależności od użytych mieszanek zbożowych, dodatków oraz zastosowanej matrycy).

Makaron według wynalazku posiada wyjątkową zdolność do rehydratacji, którą zawdzięcza swojej wewnętrznej budowie – wyrównanej porowatej strukturze o dużej gęstości. Dzięki temu charakteryzuje się wyjątkowo wygodnym sposobem przygotowania do spożycia – poprzez zalanie wodą, lub innym płynem spożywczym o temp. otoczenia, a nawet zimnymi płynami, bez konieczności dostarczania ciepła. Opracowany makaron posiada również dodatkową zaletę. Nieoczekiwanie okazało się, że odtworzony w wodzie o temp. pokojowej lub zimnej nie ulega sklejaniu, pozostając w niezmienionej formie i zachowując swoje właściwości. Makaron według wynalazku jest wyrobem proekologicznym. Sprzyja bowiem ochronie środowiska naturalnego z uwagi na oszczędność energii i wody oraz brak emisji CO2 do atmosfery.

W technologii zastosowano własne prototypowe rozwiązania techniczne: urządzenie dozująco – mieszające, zespół tnący i suszarkę bębnową. Opracowany sposób nawilżania surowców charakteryzuje się tym, że w pierwszej fazie doprowadza się surowce do postaci strumieni: opadającego grawitacyjnie strumienia surowca sypkiego o szerokości pasma zbliżonej do szerokości slipu dozownika i strumienia medium nawilżającego w formie wielopunktowego natrysku, które opadając (na mieszadło) tworzą jeden strumień, przy czym na paśmie surowca sypkiego powstaje „ślad grzebienia”. W drugiej fazie prowadzi się krótkotrwałe, ale intensywne mieszanie surowców w komorze wstępnego mieszania z mieszadełkami tnącymi. W fazie końcowej przemieszcza się otrzymaną masę do komory właściwego mieszania z mieszadełkami łopatkowymi, gdzie prowadzi się dłuższy czasowo proces mieszania z kondycjonowaniem, tworzący jednorodną mieszankę makaronową.

Opracowana konstrukcja zespołu tnącego umożliwia otrzymywanie ciętego makaronu instant w procesie gorącej ekstruzji. Zespół tnący według naszego wynalazku charakteryzuje się tym, że do uchwytu nożowego przytwierdzona jest sprężysta oprawa nożowa o kształcie, w widoku z boku, litery C. Jeden z końców nożowej oprawy przytwierdzony jest trwale do pierścienia mocującego uchwytu, natomiast drugi koniec oprawy wyposażony jest w wymienny nóż, który stanowi płytka zakończona, w górnej części, ostro zakończoną płaszczyzną tnącą usytuowaną pod kątem 0,5o do 1,5o względem płaszczyzny matrycy głowicy ekstrudera, przy czym kąt ustawienia płaszczyzny tnącej wymiennego noża względem promieni matrycy przechodzących przez oś otworów wylotowych wynosi od 60o do 80o.

Zaletą skonstruowanej suszarki bębnowej jest wysoka efektywność pracy, wyższa niż innych suszarek tego typu. Prototypowa suszarka charakteryzuje się tym, że wnętrze bębna zawiera biegnące wzdłużnie środkowe i obwodowe przegrody mające postać listew, przy czym pomiędzy usytuowanymi wzdłuż wewnętrznej ściany bębna, z odstępem promieniowym jedna od drugiej, listwowymi obwodowymi przegrodami, a wewnętrzną ścianą bębna znajdują się wzdłużne szczeliny. Dzięki takiej konstrukcji, suszarka w sposób mechaniczny generuje złoże fluidyzacyjne.


Zastosowanie

 • Wytwarzanie żywności nowej generacji, wygodnej (niewymagającej gotowania , o wysokiej trwałości, w szybki i prosty sposób przyrządzanej do spożycia) i zarazem bezpiecznej dla zdrowia człowieka (lekkostrawnej, niskotłuszczowej, bezcholesterolowej, o wysokiej zawartości węglowodanów złożonych, bez dodatków chemicznych).
 • Możliwość wzbogacania makaronów instant o różne wartościowe żywieniowo przetwory zbożowe (np. owies, jęczmień, kukurydza, gryka, amarantus, orkisz, otręby, mąki pełnoziarniste), strączkowe (np. soja), warzywne (np. szpinak, brokuły, marchew, dynia) i przyprawy.
 • Opracowana oryginalna technologia może być stosowana również do przetwarzania różnych innych mieszanek skrobiowo-białkowych spożywczych i paszowych.
 • Otrzymany makaron instant przydatny jest, ze względu na swoje korzystne cechy, do szerokiego wykorzystania zarówno w gospodarstwie domowym, gastronomii, cateringu, turystyce (w tym, w warunkach ekstremalnych między innymi jako skład apteczki ratunkowej) jak i w przemyśle spożywczym (jako komponent lub baza błyskawicznych zestawów obiadowych). Może być zamiennikem ziemniaków, kasz, ryżu czy też makaronu tradycyjnego. Może być stosowany w daniach śniadaniowych i do sporządzania sałatek i deserów, a nawet do przygotowania zapiekanek bez konieczności uprzedniego uwadniania.
 • Możliwość wytwarzania zespołów do nawilżania surowców, w oparciu o prototyp urządzenia dozująco-mieszającego o działaniu ciągłym.
 • Możliwość wytwarzania zespołów tnących dla współpracy z wytłaczarkami (ekstruderami) w procesie gorącej ekstruzji.
 • Możliwość wytwarzania suszarek bębnowych o wysokiej efektywności pracy, z mechanicznie generowanym złożem fluidyzacyjnym.
 • Możliwość budowy linii produkcyjnych ekstrudowanych wyrobów charakteryzujących się wyrównaną strukturą o dużej gęstości porowatości wewnętrznej; w oparciu o istniejącą linię prototypową.

Certyfikaty i nagrody

1. Brązowy Medal za „Technologię wytwarzania beztłuszczowych makaronów instant” na 34. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Geneve 2006” , Genewa 05-09.04.2006.
2. Dyplom uznania za produkty o najwyższej jakości oraz statuetka „Róg obfitości” za makarony instant na XIV Wystawie „Krajowy produkt – Przyszłością Polski”, organizowanej przez NOT, Warszawa 31.05.2006. (załącznik 5)
3. Srebrny Medal za „Technologię wytwarzania beztłuszczowych makaronów instant” na 55. Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brusseles EUREKA 2006”, Bruksela 23-27.11.2006.
4. Dyplom MNiSW za „Technologię wytwarzania beztłuszczowych makaronów instant” na XIV Giełdzie Wynalazków, Warszawa 7-18.03.2007.
5. Złoty Medal za „Technologię wytwarzania beztłuszczowych makaronów instant” na 18th International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX 2007, Kuala Lumpur 18-20.05.2007
6. Złoty Medal z Wyróżnieniem za „Technologię wytwarzania beztłuszczowych makaronów instant” na Międzynarodowej wystawie Wynalazków IWIS 2007, Warszawa 30-31.05.2007
7. Puchar „Special Prize” Korea Invention Promotion Association za „Technologię wytwarzania beztłuszczowych makaronów instant” na International Invention Show and Technomart, Taipei / Taiwan 27-30. 09.2007
8. III miejsce w kategorii “Produkt najwyższej jakości” w konkursie Forum Jakości Quality International 2007 za „Produkcję kasz makaronowych instant PESSO”, Kraków 22.11.2007
9. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze (statuetka i dyplom) za projekt „Technologia wytwarzania beztłuszczowych makaronów instant”, na XV Giełdzie Wynalazków, Warszawa 10-15.03.2008
 

 
 

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości