- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Łączności
Instytut ŁącznościInstytut Łączności

Ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
Tel.: (0-22) 512 81 69
Fax: (0-22) 512 81 85


PRZENOŚNE URZĄDZENIE DO PROGRAMOWANEGO, KONTROLNEGO ROZŁADOWYWANIA I ŁADOWANIA BATERII AKUMULATORÓW
48/50V – PRZEKSZTAŁTNIK TBA2-IŁ

 Opis projektu:


Przekształtnik TBA2-IŁ zapewnia, jako jedyne tego typu urządzenie (co najmniej w Europie), przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanego procesu rozładowania i naładowania baterii akumulatorów 48/50V typu VRLA w obiektach telekomunikacyjnych. Akumulatory w tych obiektach, dla wydłużenia czasu eksploatacji, muszą być okresowo rozładowywane i ładowane (w dużych obiektach prądem o wartości do 200A), co wymaga stosowania „opornic rozładowczych” i ciągłego nadzoru tego procesu, trwającego do 48 godzin, lub wykorzystania przekształtników TBA2-IŁ.
Przekształtnik TBA2-IŁ, po podłączeniu do baterii akumulatorów i zaprogramowaniu, może pracować bez nadzoru, a po zrealizowaniu zadanego programu (np. w cyklu: ładowanie wyrównawcze – rozładowanie – ładowanie powrotne) wyłącza się, przekazuje poprzez sieć komputerową lub telefoniczną informację do użytkownika o zakończeniu procesu i udostępnia mu zarejestrowaną charakterystykę baterii. Parametry ładowania i rozładowywania są automatycznie korygowane w zależności od temperatury otoczenia baterii i jej charakterystyki. Rozładowując baterię, urządzenie przekształca jej energię na energię prądu przemiennego sinusoidalnego i przekazuje ją do sieci elektroenergetycznej 230V/50Hz, dzięki czemu podczas tej długotrwałej operacji nie następuje nagrzewanie pomieszczeń (w rozwiązaniu z „opornicami rozładowczymi” ciepło musi usunąć system klimatyzacji obiektu).
W celu zwiększenia wydajności prądowej, przy pracy na największych obiektach, kilka urządzeń można łączyć równolegle, a dołączony do jednego z nich komputer rejestruje sumaryczne wyniki.


Innowacyjność projektu:


Przekształtnik TBA2-IŁ jest urządzeniem oryginalnym co najmniej w skali europejskiej. Jego innowacyjność polega m.in. na połączeniu w jednym urządzeniu technologii wysokoprądowej, techniki precyzyjnych pomiarów, techniki mikroprocesorowej do sterowania i programowania pracy, oraz zdalnej komunikacji poprzez różnorodne media. W urządzeniu zastosowano super szybkie elementy półprzewodnikowe mocy na duże prądy i wysokie napięcia oraz mikroprocesor, realizujący wszystkie funkcje pomiarowe, regulacyjne, sterujące i komunikacyjne. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu przekształtnik posiada bardzo małą masę i gabaryty, a o jego wartości, w co najmniej 50%, decyduje „przyjazne” oprogramowanie.


Twórcy projektu:


Mgr inż. Tadeusz Kunert, inż. Paweł Godlewski, mgr inż. Kazimierz Niechoda,
mgr inż. Krzysztof Olechowski, mgr inż. Zbigniew Mąkosza.
Konsultacje merytoryczne, badania: inż. Jan Komorowski.
 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości