- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Włókien Naturalnych
Instytut Włókien NaturalnychINSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH

Ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań
Tel.: (0-61) 848 00 61
Fax: (0-61) 841 78 30
WYSOKOEFEKTYWNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI WŁÓKNA KONOPNEGO, LNIANEGO ORAZ LNU OLEISTEGO, JAKO ALTERNATYWNEGO SUROWCA DO EKOLOGICZNEGO WYTWARZANIA MASY CELULOZOWO-PAPIERNICZEJ ORAZ MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH


Opis projektu:


Aktualnie produkcja krajowej masy celulozowej a dalej papieru opiera się głównie o papierówkę świerkowo-sosnową pozyskiwaną z wyrębu lasów. Z uwagi na wzrastającą świadomość ekologiczną społeczeństwa objawiającą się ochroną środowiska naturalnego w tym zasobów leśnych, należy stworzyć alternatywę wykorzystania drewna. Taką rolę mogą pełnić krajowe rośliny włókniste, szczególnie konopie których plon słomy wynosi ok. 10 ton/ha a plon włókna ok. 2,5 tony/ha. Przeprowadzone badania potwierdziły wysoką przydatność włókien lnianych i konopnych zastosowanych do wzmacniania termoplastów. Włókna naturalne charakteryzujące się dużą wytrzymałością, sprężystością i niższym ciężarem właściwym doskonale zastępują stosowane dotychczas włókna chemiczne (węglowe, szklane itp.). Przedmiotem projektu jest nowoczesna technologia przerobu słomy roślin włóknistych i wydobycia włókna na cele techniczne, przy zastosowaniu niestandardowych urządzeń stosowanych w przemyśle roszarniczym. Nowa technologia pozwala na znaczne uproszczenie dotychczasowej metody przerobu, poprawienie ekonomiki produkcji poprzez ograniczanie energochłonności i pracochłonności ekstrakcji włókna. Zaproponowany przerób surowca w stosunku do tradycyjnych metod produkcyjnych, eliminuje z technologii pracochłonne i kosztowne procesy roszenia słomy oraz jej suszenia przed ekstrakcją. Uzyskane włókno dzięki użyciu nowych urządzeń posiada postać, która predysponuje je po odpowiednim doczyszczeniu do zastosowań technicznych. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwoliły na znaczne obniżenie ceny produkowanego włókna w porównaniu do technologii klasycznego pozyskania.


Innowacyjność projektu:

Dotychczas stosowane technologie przerobu roślin włóknistych na cele celulozowo-papiernicze oraz materiały kompozytowe oparte są o wysokoenergochłonne i pracochłonne a tym samym nieekonomicznie procesy przerobu i pozyskania włókna. Powyższe procesy musiały być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem słomy przez jej roszenie oraz suszenie, co również podnosi koszty produkcji. Nowe rozwiązania technologiczne w produkcji włókna w znacznym stopniu upraszczają procesy produkcyjne i zmniejszają koszty produkcji. Praktycznie na jednym urządzeniu ekstrakcyjnym wyposażonym w towarzyszące urządzenia doczyszczające, uzyskujemy włókno o parametrach wymaganych przez celulozownie, ale znacznie tańsze w porównaniu z tradycyjnym surowcem. O słuszności tego kierunku badań świadczy fakt, że wiele ośrodków zachodnich prowadzi podobne prace badawcze w kierunku ekonomicznego pozyskania włókna na cele techniczne. Urządzenia do ekstrakcji włókna z roślin włóknistych Firmy Temafa czy ATB-Institut w Poczdamie są jednak 2-3 krotnie droższe od proponowanego rozwiązania krajowego.


Twórcy projektu:


prof. dr Ryszard Kozłowski, dr inż. Jerzy Mańkowski oraz mgr inż. Andrzej Kubacki
 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości