- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

(d. Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "METALCHEM")
 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 650 00 44, Fax: (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl
Dyrektor naczelny - dr inż. Stefan Kubica
e-mail: s.kubica@impib.pl
www.impib.pl

 

TECHNOLOGIA I LINIA DO JEDNOETAPOWEGO WYTŁACZANIA RUR Z POLIOLEFIN, ZWŁASZCZA Z PP WYSOKONAPEŁNIANEGO SKŁADNIKAMI MINERALNYMI W PROCESIE UPLASTYCZNIANIA DWUŚLIMAKOWEGO WSPÓŁBIEŻNEGO
Opis projektu:


Technologia wytłaczania rur z tworzywa napełnianego z pominięciem dotychczas stosowanego pośredniego etapu granulowania kompozytu nazywa się wytłaczaniem bezpośrednim rur. Odmierzoną za pomocą dozowników grawimetrycznych odpowiednią ilość tworzywa i składników dodatkowych dozuje się do określonych miejsc cylindra wytłaczarki (o budowie segmentowej modularnej), w którym następuje wymieszanie i ujednorodnienie kompozytu, a następnie wprowadza się go do pompy zębatej. Pompa zębata przetłacza kompozyt w postaci plastycznej do głowicy wytłaczarki, która formuje rurę. Zaletami wytłaczania bezpośredniego są min:
-    obniżenie kosztów wytwarzania rur z uwagi na to że koszt napełniacza jest kilkakrotnie niższy od ceny tworzywa sztucznego,
-    skrócenie czasu wytwarzania rury w tym obniżenie kosztów zużycia energii,
-    wzrost jakości rury w wyniku obniżenia obciążenia cieplnego tworzywa.
Metoda bezpośredniego wytłaczania wysokonapełnionych rur z PP pozwala produkować rury, zwłaszcza bezciśnieniowe tj. wentylacyjne oraz kanalizacyjne do odprowadzania nieczystości i ścieków.


Innowacyjność projektu:


Technologia i linia technologiczna do wytłaczania rur, zwłaszcza z PP napełnionego kredą do 50% mas. metodą bezpośredniego wytłaczania jest przedsięwzięciem z gatunku „high tech” zawierającym nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne w oparciu o dokonane zgłoszenia kilku wynalazków do Urzędu Patentowego RP. Istotną zaletą projektu jest jego proekologiczny charakter. Jest to spowodowane zawartością w rurze przyjaznego względem środowiska naturalnego składnika mineralnego. Fakt ten znacznie ułatwia proces recyklingu poużytkowych rur.


Twórcy projektu:


dr inż. Joachim Stasiek, inż. Grzegorz Kubiak, inż. Józef Mazur,
inż. Jerzy Przytuła, mgr Edmund Kopaczewski, mgr inż. Stanisław Skotarczak,
Janisław Baraniak i inż. Roman Cybulski
 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości