- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (+ 48 22) 698 06 06, 814 50 25; fax (+ 48 22) 814 50 28
www.ibdim.pl; ibdim@ibdim.edu.pl
MODYFIKOWANA MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA „GUFI” DO WYKONYWANIA WARSTW NAWIERZCHNI O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWSPĘKANIOWYCH I WYGŁUSZAJĄCYCH
Opis projektu:


Mieszanka mineralno-asfaltowa GUFI obok standardowych składników kruszywa i asfaltu zawiera dodatki granulatu gumowego i włókien polimerowych, które sprawiają, że uzyskuje się jej specjalne właściwości odróżniające tę mieszankę od zwykłych mieszanek mineralno-asfaltowych.
Mieszanka składa się z asfaltu zwykłego lub asfaltu modyfikowanego, kruszywa mineralnego, mającego frakcję grysową i frakcję piaskową, granulatu gumowego oraz włókna polimerowego, a najlepiej poliestrowego o temperaturze topnienia nie niższej niż 200°C. Proces produkcji mieszanki polega na tym, że do ogrzanego do temperatury otaczania kruszywa dodaje się, w sposób ciągły lub porcjami, granulat gumowy i włókno polimerowe a następnie, po wymieszaniu dodaje się lepiszcze asfaltowe i całość miesza się do uzyskania jednorodności. Dodatki gumy i włókna w połączeniu z zastosowaniem elastomeroasfaltu w mieszance GUFI zapewniają uzyskanie szczególnych właściwości warstwy nawierzchni, jak odporność na pękanie i dzięki temu możliwość spełnienia roli membrany przeciwspękaniowej, bardzo dobrą przyczepność do wszelkich materiałów podłoża, w tym także betonu, płyty i kostki kamiennej, brukowca itp., zmniejszenie hałasu kontaktu opony z nawierzchnią. Efekt wykonania nawierzchni z takiej mieszanki jest zatem podwójny: techniczny – jako poprawa trwałości nawierzchni i ekologiczny – jako zmniejszenie hałaśliwości ruchu pojazdów (cicha nawierzchnia) oraz zużycie odpadu przemysłowego, czyli granulatu gumowego z opon samochodowych. Zmniejszenie hałaśliwości ruchu wyraża się zmniejszeniem poziomu hałasu o 3-5 dB(A), co jest równoważne dwukrotnemu zmniejszeniu natężenia ruchu samochodowego. Z mieszanki takiej mogą też być wykonywane nawierzchnie ścieżek rowerowych oraz boisk i placów zabaw dla dzieci, bowiem dodatek granulatu gumowego w mieszance zmniejsza twardość nawierzchni i łagodzi efekt upadku.


Innowacyjność projektu:


Zastosowanie w mieszance granulatu gumowego w połączeniu z włóknem poliestrowym w odpowiednio dobranych proporcjach, objętych zgłoszeniem patentowym w Polsce, umożliwiło uzyskanie nowych właściwości mieszanki, jak sprężystość i odporność na koleinowanie, dzięki czemu mieszanka może być stosowana do wykonywania warstwy przeciwspękaniowej i/lub wygłuszającej. Granulat gumowy o średnicy do 10 mm, nadaje mieszance mineralno-asfaltowej właściwość sprężystości, przez co zwiększa się odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na koleinowanie, natomiast dodane do mieszanki włókna polimerowe o ściśle dobranych właściwościach, tworzą w mieszance mineralno-asfaltowej mikro zbrojenie poprzez zdolność do tworzenia połączeń o charakterze fizykochemicznym, co poprawia właściwości użytkowe tej mieszanki.


Twórcy projektu:


Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski, mgr inż. Andrzej Wróbel, mgr inż. Janusz Kopaniewski, mgr inż. Renata Horodecka, mgr inż. Wojciech Bańkowski, Krzysztof Mirski
 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości