- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Piotr Banaszuk, Izabella Bogacka, Stanisław Lewandowski
Piotr Banaszuk, Izabella Bogacka, Stanisław Lewandowski

 

Piotr Banaszuk, Izabella Bogacka,
Stanisław Lewandowski
ul. Zalew 5, 02-939 Warszawa
tel./fax (0-22) 842 15 45
tel. 602 60 87 94, 601 22 03 17
e-mail: kamitec@kamitec.pl


 INSTALACJA DO PRZEROBU ODPADOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCHOpis projektu:

Wysypiska XXI w. składają się ze zużytych tworzyw sztucznych wymieszanych z innymi odpadami.
Opracowana instalacja do przerobu takich tworzyw na paliwa płynne jest mała i sprawna. Może być ukierunkowana na wytwarzanie w przeważającej ilości  benzyn i olejów albo większej ilości parafin i węglowodorów ciężkich.
Instalacja składa się z trzech elementów: urządzenia załadowczego, depolimeryzatora i kondensatora oparów.
Urządzenie załadowcze służy do ciągłego lub okresowego wtłaczania tworzyw do wnętrza aparatu.
Depolimeryzator - aparat główny jest zbiornikiem ogrzewanym przeponowo z wykorzystaniem małej części własnego paliwa gazowego lub płynnego. Niesegregowane tworzywa ulegają tu procesowi  przemiany z wytworzeniem oparów depolimeryzatu. Charakter opracowanego rozwiązania pozwala na efektywne i szybkie przekazywanie energii spalanego paliwa bez strat a sposób spalenia paliwa i jego czas pozwalają na uzyskanie niezwykle czystych spalin. Dodatkowo resztę energii spalin wykorzystuje się do wysuszenia, podgrzania i odtlenienia wsadu.
Kondensator oparów pozwala na strefowe wykraplanie depolimeryzatu, co pozwala na dobre wydzielenie produktów w postaci szerokiej frakcji węglowodorów ropopodobnych lub podzielenie jej na odpowiednie frakcje. Nie skraplające się wysokoenergetyczne gazy można stosować do wytwarzania dowolnego rodzaju energii na potrzeby instalacji (energia cieplna, obrotowa, elektryczna) co umożliwia postawienie instalacji w dowolnym miejscu bez potrzeby podłączenia elektryczności i wody.
 Zastosowanie instalacji pozwala gwałtownie zmniejszyć ilość odpadów na wysypiskach.


Innowacyjność projektu:


Innowacyjność projektu polega na wysokosprawnym i szybkim przekazywaniu oraz rozprowadzaniu energii spalanego paliwa, przez co elementy grzejne nie ulegają zakoksowaniu. Pozwala na budowanie i eksploatację instalacji o bardzo wysokiej sprawności pracującej w systemie ciągłym - bez konieczności zatrzymania celem czyszczenia.
Zanieczyszczenia wprowadzane z tworzywami są usuwane bez zatrzymywania aparatu.


Twórcy projektu:


Mgr inż. Stanisław Lewandowski
Mgr Izabella Bogacka
Współpraca: dr Piotr Banaszuk - Politechnika Białostocka

 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości