- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
VIGO System S.A.
VIGO System S.A.

VIGO System S.A.
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (0-22) 666 01 45, fax (0-22) 666 01 59
www.vigo.com.pl
e-mail: info@vigo.com.pl
 

KAMERA TERMOGRAFICZNA V-20Opis projektu:


Kamera termograficzna V-20 służy do bezkontaktowego, zdalnego pomiaru temperatury i wizualizacji jej rozkładu. Rejestruje ona promieniowanie podczerwone emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze wyższej od 0K. Urządzenie pracuje w zakresie 3-5μm, zastosowano w nim detektor o wysokiej czułości (NEDT @20C:0,05C) produkowany przez naszą firmę. Kamera jest sterowana dwoma mikroprocesorami, zastosowano w niej 16-bitowe przetwarzanie analogowo cyfrowe. Zgromadzone w pamięci kamery dane pomiarowe przesyłane są typowo poprzez port USB 2.0 do komputera. W zależności od specyfiki prowadzonych pomiarów użytkownik może podłączyć do kamery jeden z trzech rodzajów komputerów. Jeżeli kamera służy do pomiarów w laboratoriach na stanowiskach pomiarowych, stosuje się tradycyjny komputer osobisty klasy PC lub laptop. W pozostałych wypadkach, kiedy badania przeprowadzane są w terenie, a kamera przenoszona jest od jednego punktu pomiarowego do drugiego zaleca się stosowanie kieszonkowego PALMTOPA. Pełni on rolę wyświetlacza, którego funkcjonalność zbliżona jest do dużych wizjerów kamer VIDEO.W kamerze zdefiniowano dwa zakresy pomiarowe z przedziału: 10...1500ºC. Do skali temperatur przypisane są kolory z wybranej przez użytkownika palety barw. W wyniku pomiaru otrzymujemy zbiór danych przedstawiony w postaci kolorowej mapy: termogramu. Termogram składa się z 57600 punktów pomiarowych (240 punktów w 240 liniach). Użytkownik może po wskazaniu wybranego punktu odczytać jego współrzędne i wartość temperatury. Wbudowany wskaźnik laserowy ułatwia kadrowanie, wskazuje precyzyjnie punkt leżący na osi optycznej kamery (punkt o współrzędnych x=120, y=120) oraz skrajne punkty pola widzenia. Kamera używana jest przez służby utrzymania ruchu do kontroli prewencyjnych stanu urządzeń energetycznych i diagnostyki maszyn w zakładach przemysłowych. Innym zastosowaniem kamery V-20 jest poszukiwanie źródeł ucieczki ciepła z budynków. Dzięki wysokiej czułości kamery można ją również stosować w diagnostyce medycznej i weterynaryjnej, oraz różnego rodzaju badaniach naukowych procesów termicznych wolnozmiennych.


Innowacyjność projektu:


Kamera termograficzna V-20 jest pierwszym Polskim opracowaniem w tej dziedzinie oferowanym na rynku. Sercem kamery jest stosunkowo tani, ultraszybki, nie chłodzony, wysokoczuły detektor, który powstał również w VIGO System S.A. w oparciu o oryginalnie opracowaną przez nasz zespół technologię wytwarzania detektorów podczerwieni, które umożliwiają uzyskanie wysokich parametrów bez konieczności stosowania nie ekonomicznych systemów chłodzenia ciekłym azotem (co praktykowano przed laty w kamerach tego typu). W kamerze zastosowano stosunkowo tani detektor jednoelementowy z zespołem skanowania mechanicznego. Zaletą tego rozwiązania jest to, że temperatura  każdego elementarnego obszaru pola widzenia kamery jest mierzona przy pomocy tego samego detektora, co podnosi dokładność pomiaru. W przypadku kamer macierzowych umożliwiających uzyskanie obrazu w czasie rzeczywistym występują  między pikselami macierzy różnice czułości wprowadzające błąd pomiarowy. W chwili obecnej Kamera V-20 jest najtańszym oferowanym na rynku przyrządem do bezkontaktowego pomiaru rozkładu temperatury.


Twórcy projektu:


Prof. dr hab. Józef Piotrowski, mgr inż. Mirosław Brudnowski, mgr inż. Maciej Rzeczkowski, mgr inż. Robert Słomka


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości