- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego


Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel: (0-22) 633 95 11,
fax (0-22) 633 82 95
www.ichp.pl
e-mail: ichp@ichp.pl
King-Plast Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 16D
24-320 Poniatowa
tel. (0-81) 820 58 53,
fax (0-81) 820 59 44
www.king-plast.com
e-mail: king.plast@wp.pl 

 

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH
Z BUTELEK PET W PROCESIE WYTŁACZANIA REAKTYWNEGOOpis projektu:


Projekt jest przykładem nowatorskiego, proekologicznego rozwiązania technologicznego i wyrobu o wysokiej jakości przy wykorzystaniu polskiej myśli technicznej. Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie od wielu lat konsekwentnie doskonali i rozwija technologie z zakresu recyklingu surowców wtórnych w kierunku uzyskiwania produktów o najwyższej jakości i konkurencyjnych wskaźnikach techniczno-ekonomicznych.
Opracowane rozwiązanie innowacyjne oparte całkowicie o polską myśl techniczną umożliwiło osiągnięcie najwyższego poziomu technologicznego w nowym, intensywnie rozwijanym na świecie kierunku jakim jest wytłaczanie reaktywne. W wyniku zachodzących w czasie wytłaczania reakcji chemicznych pomiędzy grupami funkcyjnymi PET i grupą funkcyjną modyfikatora tworzą się trwałe wiązania chemiczne, a otrzymany polimer wykazuje własności tworzywa konstrukcyjnego.
Tworzywa konstrukcyjne o nazwie handlowej Reylan wytwarzane w oparciu o surowce wtórne, wdrażane w King-Plast Sp. z o.o., należą do tej grupy produktów, które przez wiele lat będą stosowane w przemysłach wiodących, takich jak maszynowy i samochodowy, elektronika, elektrotechnika, sprzęt gospodarstwa domowego i sportowy oraz osprzęt żeglarski.
Na podkreślenie zasługuje efekt ekologiczny w postaci utylizacji 1200 ton odpadów rocznie, co stanowi 240 mln sztuk zużytych butelek PET w przypadku tylko jednej linii technologicznej, jak również zmniejszenie deficytu w handlu zagranicznym poprzez wprowadzenie na rynek krajowy nowego tworzywa, jako zamiennika importowanych tworzyw konstrukcyjnych oraz możliwość eksportu produktu.


Innowacyjność projektu:


Projekt obejmuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemicznej modyfikacji tworzyw termoplastycznych i daje gwarancję uzyskania z surowców wtórnych tworzywa konstrukcyjnego o unikalnym i wysokim poziomie parametrów jakościowych oraz szerokim spektrum możliwości zastosowań technicznych.
Innowacyjność oraz nowatorskie rozwiązania opracowanej technologii potwierdza uzyskana ochrona patentowa (PL 183 370).


Twórcy projektu:


Regina Jeziórska, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, Agnieszka Szadkowska, Piotr Chrzanowski, Grażyna Chrzanowska, Marek Borensztejn, Stanisław Kalinowski, Piotr Krzyżanowski, Zbigniew Wielgosz, Witold Zieliński, Maria Zielonka


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości