- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
Dziekan: prof. dr hab. Michał Kozakiewicz
Tel.: (22) 554 14 03, dziekan@biol.uw.edu.pl
Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
Tel.: (22) 554 12 16, e-mail: kjkryn@biol.uw.edu.pl
www.biol.uw.edu.pl

 

BIWALENTNA SZCZEPIONKA DLA DROBIU ANTY-SALMONELLA/CAMPYLOBACTER


Opis projektu:


Zakażona żywność będąca źródłem wielu ludzkich chorób przewodu pokarmowego stanowi istotny problem służb medycznych zarówno w USA jak i w krajach europejskich. C. jejuni, gramujemna, mikroaerofilna pałeczka należąca do rodziny Campylobacteracae, to aktualnie najczęściej izolowany ludzki enteropatogen zarówno w krajach uprzemysłowionych jak i rozwijających się. Do ludzkich infekcji pałeczkami rodzaju Salmonella i Campylobacter dochodzi najczęściej, w krajach rozwiniętych, przez spożycie nieodpowiednio przygotowanego drobiu.
Celem prezentowanego projektu jest umożliwienie utrzymywania stad kurcząt wolnych od zakażeń obydwoma rodzajami mikroorganizmów. Zabiegi mające na celu poprawę warunków higienicznych na farmach nie dały jak dotąd oczekiwanych rezultatów. Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do powszechnego stosowania szczepionki anty-Campylobacter.
Podjednostkowa szczepionka, w której nośnikiem genów C. jejuni byłby awirulentny lecz immunogenny szczep Salmonella enterica powinna skutecznie zapobiegać kolonizacji jelita ptaków przez oba rodzaje enteropatogenów. Przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych badania wykazały wysoką immunogenność białek Campylobacter produkowanych przez nośnikowy szczep Salmonella (indukcja specyficznych przeciwciał klasy IgA i IgG) oraz efekt ochronny prototypu szczepionki (obniżenie poziomu kolonizacji jelit ptaków przez dziki szczep Campylobacter).Innowacyjność projektu:

Żywe, atenuowane metodami inżynierii genetycznej szczepy enteropatogennych mikroorganizmów są atrakcyjnymi kandydatami do konstrukcji wieloważnych szczepionek. Szczep Salmonella enterica 3987 jest pochodnym 3985, który jest już od roku 1999 chronioną patentem w USA szczepionką dla kurcząt (Megan Health Inc., St. Louis, MO, USA)... Przyjęta strategia badań nad konstrukcją skutecznej szczepionki anty-Salmonella/Campylobacter wykorzystuje wiele różnorodnych technik biologii molekularnej oraz immunologicznych stosowanych w światowych laboratoriach do analizy mechanizmów bakteryjnej patogenezy Wprowadzenie do powszechnego stosowania tego typu szczepionki bez wątpienia obniży ilość ludzkich infekcji oraz przyczyni się do obniżenia kosztów opieki medycznej.

Twórcy projektu:


Badania prowadzone były przez grupę pracowników Zakładu Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii pod kierunkiem prof. E. K. Jagusztyn-Krynickiej: mgr A. Wyszyńska, dr D. Pawelec, mgr A. Raczko, dr R. Godlewska.
Badania finansowane z grantów KBN oraz przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej prowadzone były we współpracy z Puławskimi Zakładami Przemysłu Weterynaryjnego, firmą “Biowet (badania na zwierzętach mgr M. Lis) oraz Pracownią Bioinformatyki i Inżynierii Białek Międzynarodowego Instytutu Biologii Komórkowej i Molekularnej kierowaną przez dr. J. Bujnickiego (badania in silico). Od strony komercyjnej projekt nadzorowany jest przez UOTT (Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii).

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości