- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

(d. Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "METALCHEM")
 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 650 00 44, Fax: (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl
Dyrektor naczelny - dr inż. Stefan Kubica
e-mail: s.kubica@impib.pl
www.impib.pl

 

 WYTWARZANIE DROGOWYCH SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH
WYKONANYCH Z TWORZYW POLIMEROWYCH METODĄ WYTŁACZANIA Z ROZDMUCHIWANIEM
Opis projektu:


Przedmiotowa technologia oraz urządzenie do jej realizacji zostały opracowane, wykonane i wdrożone w ramach projektu celowego z dofinansowaniem FSNT-NOT. Do formowania słupków drogowych prowadzących została zastosowana metoda wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Uruchomienie produkcji słupków drogowych prowadzących, metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem, stanowi przedsięwzięcie z gatunku „high tech”, gdyż zawiera nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne zapewniające m.in. duży sukces ekonomiczny projektu. Istotą projektu jest sposób wytwarzania słupka drogowego, charakteryzujący się tym, że w jednym procesie technologicznym przetwórstwa tworzyw polimerowych, a mianowicie formowania metodą wytłaczania połączonego z rozdmuchiwaniem uplastycznionego profilu, wykonywany jest gotowy słupek drogowy nie wymagający dodatkowych operacji technologicznych takich, jak: zgrzewanie, czy klejenie. Proces formowania tą metodą opiera się na zasadzie ciągłego uplastyczniania tworzywa (w układzie uplastyczniającym wytłaczarki ślimakowej) i okresowego podawania uplastycznionego profilu tworzywowego do przestrzeni formującej formy rozdmuchowej, której gniazdo formujące jest odzwierciedleniem kształtu słupka drogowego. W dalszej kolejności odbywa się wbicie (do wnętrza przestrzeni formującej) trzpienia rozdmuchowego, poprzez który doprowadza się do niej sprężone powietrze przeznaczone do uformowania gotowego wyrobu metodą rozdmuchiwania. Gotowy słupek po opuszczeniu przestrzeni formowej charakteryzuje się cechami odróżniającymi go od słupków wytwarzanych innymi metodami, a mianowicie:
-    mniejszą masą,
-    monolityczną budową korpusu w kształcie zamkniętego profilu (brak części zgrzewanych korpusu),
-    trwałym połączeniem (termicznym) elementów odblaskowych z korpusem,
-    wysoką estetyką wyrobu w związku z brakiem zgrzewów części korpusu,
-    odpowiednią elastycznością i trwałością kolorystyki.
Dodatkową zaletą projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i autostradach. Należy podkreślić, że słupki spełniają wymagania określone przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Instytut Budowy Dróg i Mostów oraz zalecenia stosownych norm.


Innowacyjność projektu:


Przedmiotowa technologia wytwarzania słupków drogowych prowadzących jest rozwiązaniem nowatorskim, pierwszym tego typu rozwiązaniem opracowanym, wykonanym i wdrożonym w kraju. Proponowana w projekcie metoda wytwarzania – wytłaczanie z rozdmuchiwaniem – jest stosowana przy wytwarzaniu pojemników (butelek, kanistrów, beczek) z termoplastycznych tworzyw polimerowych, a więc wytworów charakteryzujących się tym, że stosunek wymiarów przekroju poprzecznego do wysokości mieści się w granicach od 1:1 do 1:3. Formowanie tą technologią wytworów długich, (w słupku drogowym ten stosunek wynosi ok. 1:15) jest bardzo trudne, z uwagi na trwałe zmiany wymiarowe przekroju poprzecznego uplastycznionego profilu pod wpływem działania siły grawitacji. Dlatego też z uwagi na kształt, a w szczególności wysokość słupków drogowych (1500 mm), a także brak sprawdzonej technologii formowania tak wysokich wytworów (przy stosunkowo niewielkich wymiarach przekroju poprzecznego i małej grubości ścianki) oraz brak specjalistycznego urządzenia do ich wytwarzania, technologia ta nie była dotychczas wykorzystywana do wytwarzania słupków drogowych. Ponadto zastosowanie tej metody umożliwia zmniejszenie masy słupka przy zachowaniu jego właściwości, w tym wytrzymałości na zginanie i zdolności do powracania do pozycji pionowej po odkształceniu o kąt 90º. Wykorzystanie tej technologii do wytwarzania słupków drogowych prowadzących umożliwiło w jednym cyklu pracy wykonanie kompletnego wytworu, wyposażonego w elementy powierzchni w postaci znaków literowych i liczbowych oraz kolorowego tła dla tych znaków. Zastosowanie mikroprocesorowego systemu sterowania gwarantuje dużą stabilność parametrów technologicznych, niezawodność ruchową, komfort obsługi oraz wysoką jakość produkowanych słupków. Technologia, rozwiązania konstrukcyjne urządzenia oraz wyrób są przedmiotem zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP.

Twórcy projektu:


mgr inż. Stanisław Lutomirski, inż. Jan Szumny, dr inż. Jan Gołębiewski, dr Tadeusz Sobczak

 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości