- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Przemysłu Organicznego
Instytut Przemysłu Organicznego

 

Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
Tel.: (22) 811 12 31
Fax: (22) 811 07 99
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
Dyrektor dr inż. Karol Buchalik
Osoba do kontaktów:
doc. dr hab. Wiesław Moszczyński

 

Rokita-Agro S.A.
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Tel.: (71) 794 20 40
Fax: (71) 794 21 50
e-mail: agro@rokita-agro.com.pl
Prezes mgr Lesław Piszka

 

 

EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA
PRODUKCJI HERBICYDU 2,4-D


Opis projektu:

Kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy jest substancją aktywną selektywnych, hormonalnych preparatów chwastobójczych, stosowanych w uprawie zbóż, ryżu i in. kultur. Tradycyjna technologia produkcji opiera się na techn. 2,4-dichlorofenolu stanowiącym mieszaninę mono-, di- i trichloropochodnych fenolu. Otrzymuje się kwas 2,4-D o czystości 89%, który przez krystalizację oczyszcza się maksymalnie do 96% aktywnego izomeru 2,4-. Zgodnie z najnowszą dyrektywą 2001/103/EC 28 Nov 2001 w krajach Unii Europejskiej wymagany jest dla preparatów 2,4-D standard 96% aktywnego izomeru. Rokita Agro S.A. od roku 2004 produkuje kwas 2,4-D wg nowej technologii o standardzie 98%. Opracowano i wdrożono w skali przemysłowej selektywną reakcję chlorowania fenolu oraz nowy sposób wydzielania i oczyszczania kwasu 2,4-D. Nowa technologia została wyróżniona w roku 2004 w Konkursach Rzeczypospolitej i NOT „Mistrz Techniki” oraz Rynku Chemicznego „Złoty Orbital”. Technologię zastrzeżono zgłoszeniem patentowym P 354552/2002. Obok kwasu 2,4-D o czystości 98% Rokita Agro S.A. produkuje monohydrat soli sodowej 2,4-D o czystości 92,5% aktywnego izomeru. Zespół badawczy Instytutu i Rokita Agro opracował nową technologię produkcji monohydratu o czystości 95%. W nowej technologii przewidzianej do wdrożenia przemysłowego zastosowano chlorowanie za pomocą selektywnego kompleksu. Pozostałości kompleksu oraz śladowe zanieczyszczenia organiczne i mineralne są usuwane w trakcie procesu produkcyjnego, nieprzereagowany 2,4-dichlorofenol jest wydzielany i zawracany do procesu. W nowej technologii obok wysokiej jakości monohydratu:
selektywność chlorowania wzrasta o 6%
zużycie surowców zmniejsza się o 6,5%
poziom ChZT ścieków obniża się o 60%.
Kwas i monohydrat soli sodowej 2,4-D produkowane w skali wielu tysięcy t/r są przeznaczone na eksport oraz potrzeby krajowe.

Innowacyjność projektu:

Nowe technologie kwasu oraz monohydratu soli sodowej 2,4-D oparte są na oryginalnych rozwiązaniach chemicznych i technicznych. Składają się na nie:

  • Synteza 2,4-dichlorofenolu z zastosowaniem selektywnego kompleksu chlorującego
  • Odzysk i pełne wykorzystanie nieprzereagowanego 2,4-dichlorofenolu

Kombinacja metod chemicznych i fizycznych przy eliminacji pozostałości kompleksu oraz śladowych zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Kwas oraz monohydrat soli sodowej 2,4-D odznaczają się najwyższym światowym standardem jakościowym.


Twórcy projektu:

Zespół badawczo-wdrożeniowy: doc.dr hab. Wiesław Moszczyński, mgr inż. Arkadiusz Białek z Instytutu Przemysłu Organicznego Warszawa oraz mgr inż. Edward Makieła, mgr inż. Bolesław Rippel, mgr inż. Edward Listopadzki, mgr inż. Zdzisław Okulewicz z Rokita Agro S.A. Brzeg Dolny.

 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości