- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM

 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Izotopów POLATOM

05-400 Otwock/Świerk
tel.: (22) 718 07 00 fax: (22) 718 03 50
e-mail: sekretariat@polatom.pl
Dyrektor: dr Zbigniew Bazaniak
Osoba do kontaktu: mgr Anna Łukaszewicz
tel.: (22) 718 07 05, e-mail: a.lukaszewicz@polatom.pl
www.polatom.pl

 

APLIKATORY OFTALMICZNE Z MONOLITYCZNYM RDZENIEM AKTYWNYM DO BRACHYTERAPII NOWOTWORÓW GAŁKI OCZNEJ
Opis projektu:


W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Izotopów POLATOM opracowano oryginalną technologię produkcji aplikatorów oftalmicznych rutenu-106 i jodu-125. Istota zaproponowanego rozwiązania polega na sposobie trwałego naniesienia warstwy izotopu promieniotwórczego na czaszę srebrną oraz hermetycznym zamknięciu takiego elementu w tworzywie akrylowym. Wkładka akrylowa posiada kształt i wymiary identyczne, niezależnie od zastosowanego radionuklidu, pozwalając na wielokrotne wykorzystanie kapsuł metalowych, drogich i trudnych w wykonaniu, stanowiących obudowę aplikatorów. Zastosowanie wkładki akrylowej z jednorodną warstwą radionuklidu jest rozwiązaniem nowatorskim w stosunku do rozwiązań stosowanych przez konkurencyjnych producentów.
Izotopowe aplikatory oftalmiczne stosowane są w zachowawczym leczeniu nowotworów wewnątrzgałkowych. Przypadki występowania czerniaka złośliwego naczyniówki i glejaka siatkówki kwalifikowały się dotychczas do usunięcia oka. Metoda radioterapii oparta na napromienianiu komórek rakowych przy użyciu zamkniętego źródła promieniotwórczego stwarza możliwość skutecznej terapii i w pewnym stopniu zachowanie funkcji widzenia. Oferowane na rynku aplikatory oftalmiczne  charakteryzują się wysoką ceną, co ogranicza powszechność ich wykorzystania w terapii onkologicznej.
Mankamentem dostępnych rozwiązań jest skomplikowana technologia hermetyzacji  monolitycznej części aktywnej w przypadku zastosowania rutenu-106, bądź wykorzystanie miniaturowych źródeł jodu-125 umieszczanych w sferycznej części wkładki akrylowej, co wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem radiacyjnym podczas montażu i demontażu aplikatora. Podjęte w OBRI POLATOM prace nad wyeliminowaniem konieczności stosowania ziaren jodowych zakończyły się sukcesem i opracowaniem nowej technologii produkcji aplikatorów z monolityczną częścią aktywną.


Innowacyjność projektu:


Aplikatory jodu-125 i rutenu-106 z monolitycznym rdzeniem aktywnym to nowa, ulepszona konstrukcja wyrobu medycznego o znacznie wyższej jakości w porównaniu do dostępnych na rynku.  Zastosowanie w aplikatorach rutenu-106 i jodu-125 monolitycznych rdzeni aktywnych upraszcza znacznie sposób przygotowania i montażu części radioaktywnej aplikatora, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych parametrów użytkowych.
W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami, podstawowymi zaletami tego typu wyrobów są: obniżenie ceny jednostkowej, wyeliminowanie kosztów związanych z importem aplikatorów, zmniejszenia narażenia na promieniowanie jonizujące personelu produkcyjnego oraz ograniczenie ilości ciekłych odpadów promieniotwórczych w procesie produkcji.


Twórcy projektu:


mgr inż. Andrzej Piasecki, mgr Izabela Cieszykowska, dr hab. Mieczysław Mielcarski, Tadeusz Barcikowski.
 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości