- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG (d. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG)
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice
tel.: (32) 237 41 00, fax: (32) 231 08 43
Dyrektor: mgr inż. Małgorzata Malec
tel.: (32) 237 46 00, e-mail: info@komag.eu  
www.komag.eu


 

ZESPÓŁ CIĄGNIKOWY SKZ - 81
Z PODWÓJNYM SYSTEMEM NAPĘDOWYM
Opis projektu:


Zaprojektowany przez CMG KOMAG zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym przeznaczony jest do transportu ciężkich, wielkogabarytowych maszyn, urządzeń i materiałów oraz ludzi w podziemnych wyrobiskach górniczych. Jego szczególną cechą jest wykorzystanie istniejących w kopalniach torów, na odcinkach nachylonych są one uzupełniane listwą zębatą, umieszczoną centralnie między szynami. Rozwiązanie to umożliwia bezprzeładunkowy transport ciężkich ładunków, w krótszym czasie i przy mniejszych kosztach. Zespół może być stosowany w pomieszczeniach ze stopniem niebezpieczeństwa wybuchu metanu „a”, „b”, „c” oraz zagrożeniem wybuchem pyłu węglowego „A” i „B”.
Zespół składa się z ciągnika spalinowego, platformy transportowej w wersji podstawowej, platformy służącej do transportu ludzi lub platformy kontenerowej, służącej do transportu materiałów. W skład trasy jezdnej wchodzą elementy łukowe R8000 w płaszczyźnie poziomej, elementy łukowe R15000 w płaszczyźnie pionowej, proste odcinki zębatki, specjalne stalowe pokłady kotwiące oraz tory na bazie szyn S30 lub S42, w których odcinki proste mogą być układane i zamocowywane za pomocą podkładów kotwiących.
W zależności od zalegania eksploatowanego pokładu, transport zespołem ciągnikowym SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym może odbywać się zarówno po drogach poziomych, jak i po drogach nachylonych, przy czym nachylenie może dochodzić nawet do 30. Dzięki podchwytom typu tocznego zainstalowanym na osiach zestawów wozów hamulcowych ciągnika, zespół jest zabezpieczony przed utratą stateczności na dużych nachyleniach. Podczas pracy na poziomych odcinkach szyn podchwyty, których dolne krawędzie są poniżej główek szyn, są uniesione, a podczas jazdy na odcinkach nachylonych – opuszczone i współpracują z prowadnikami listwy zębatej.


Innowacyjność projektu:


Wprowadzenie w zespole ciągnikowym SKZ-81 nowego rozwiązania platformy transportowej, w której zastosowano przegubowe wózki skrętne, pozwoliło na uzyskanie kompensacji momentu przechyłu konstrukcji. Ponadto uproszczono konstrukcję przegubów, a przez to zmniejszono koszt ich wykonania.
Nowe rozwiązanie wozu hamulcowego zespołu ciągnikowego SKZ-81, wyeliminowało wady dotychczasowych rozwiązań, a mianowicie rozdzielności układów hamowania awaryjnego i spoczynkowego oraz zależności siły hamowania od stanu trasy będącej elementem pary ciernej.


Twórcy projektu:


mgr inż. Jerzy Chruszcz, mgr inż. Andrzej Drwięga, mgr inż. Leszek Golanka, mgr inż. Marek Majewski, dr inż. Andrzej Meder, mgr inż. Krzysztof Nieśpiałowski, mgr inż. Hubert Suffner
 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości