- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Spawalnictwa
Instytut Spawalnictwa

Instytut Spawalnictwa
ul. Bł. Czesława16/18, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 231 00 11, fax: (32) 231 46 52
e-mail: is@is.gliwice.pl
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
Osoba do kontaktu: dr inż. Zygmunt Mikno
tel.: (32) 231 00 11
e-mail: zygmunt.mikno@is.gliwice.pl
www.is.gliwice.pl
 

SYSTEM POMIAROWY DO KONTROLI JAKOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH
Opis projektu:


Opracowany w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach system pomiarowy do kontroli jakości połączeń zgrzewanych jest pierwszym tego rodzaju systemem w Polsce, a jego innowacyjność jest porównywalna z rozwiązaniami światowymi.

Istota systemu polega na możliwości pełnej 100% kontroli procesu zgrzewania w wyniku integracji systemu ze stanowiskiem do zgrzewania. Dzięki analizie procesu za pomocą sygnałów doprowadzonych do systemu komputerowego i dużej szybkości prowadzonych obliczeń kontrola jakości dokonywana jest dla każdego połączenia zgrzewanego.

Producent uzyskuje potwierdzenie poprawności przebiegu procesu technologicznego. W przypadku zakłóceń system informuje o powstaniu wadliwego wyrobu, który może zostać automatycznie wycofany z dalszego procesu produkcyjnego.

Obecnie potwierdzenie jakości lub wykrycie niezgodności wykonanych złączy zgrzewanych odbywa się najczęściej przy wykorzystaniu badań niszczących tj. wytrzymałościowych i metalograficznych. Zastosowanie systemu ogranicza do niezbędnego minimum ich ilość, umożliwia obniżkę kosztów produkcji, ograniczenie przerw technologicznych, zmniejszenie kosztów związanych z brakami (wymiany gwarancyjne, zwroty itp.) oraz wzrost jakości i niezawodności produkowanych wyrobów zgrzewanych.

Przy opracowaniu systemu wykorzystywano metody oparte zarówno na sztucznej inteligencji z zastosowaniem sieci neuronowych, jak i na metodach statystycznych. System można scharakteryzować jako bardzo łatwy w obsłudze i mobilny, tzn. może być bez większych problemów zainstalowany na każdym stanowisku zgrzewalniczym.


Innowacyjność projektu:


Nowością i oryginalnym rozwiązaniem systemu jest koncepcja oceny jakości w procesie zgrzewania polegająca na pomiarze jedynie parametrów elektrycznych procesu tj. prądu i napięcia. W wyniku tych pomiarów możliwa jest analiza wielkości pochodnych tj.: rezystancji, mocy chwilowej i energii. Na podstawie tych wielkości, które jak stwierdzono w wyniku badań, odzwierciedlają zmiany technologiczne zachodzące w procesie, możliwe jest prognozowanie własności złączy zgrzewanych, które wpływają na cechy eksploatacyjne każdego elementu konstrukcyjnego.

Analiza procesu na podstawie parametrów elektrycznych to nowe podejście do oceny jakości uwzględniające wpływ wszystkich czynników zewnętrznych procesu. Stanowi znaczne ułatwienie i uproszczenie, polegające na pomiarze wielkości elektrycznych, których analiza dokonywana w systemie komputerowym. Dzięki temu ocena jakości dokonywana jest bardzo szybko. Gwarantuje to uzyskanie informacji o jakości bezpośrednio po procesie zgrzewania.


Twórcy projektu:


dr inż. Zygmunt Mikno, inż. Marian Piątek, mgr inż. Tadeusz Szebeszczyk, mgr inż. Jarosław Kozaczyński, inż. Piotr Stodolny, mgr inż. Leszek Zadroga

 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości