- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 

 

   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. M. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa

tel.: (22) 356 03 66, fax: (22) 356 03 67

e-mail: sekretariat@ifps.org.pl

www.ifps.org.pl

Dyrektor: prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński

   

 

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
(Instytut Systemów Sterowania włączono w strukture Instytutu EMAG)

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
tel.: +48 32 200 77 00, fax: +48 32 200 77 01
e-mail: emag@emag.pl, www.emag.pl
Dyrektor: mgr inż. Piotr Wojtas

Osoba do kontaktów: mgr inż. Jan Zając
tel.: (32) 349 29 06
e-mail:jzajac@iss.pl

 

AUDIOMETR PRZESIEWOWY „KUBA MIKRO AS"

 

 

Opis projektu:

Audiometr przesiewowy „KUBA MIKRO AS” jest przenośnym systemem audiometrycznym umożliwiającym szybkie badanie słuchu. Przeznaczeniem urządzenia są w pierwszym rzędzie badania przesiewowe słuchu u noworodków i małych dzieci. Dzięki unikalnym rozwiązaniom zastosowanym w tym urządzeniu możliwe jest także jego zastosowanie do badań diagnostycznych słuchu, zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych.

Cechą wyróżniającą to urządzenie jest wykorzystanie dwóch nieinwazyjnych, obiektywnych metod badań słuchu - słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR) i otoemisji akustycznych (TEOAE) oraz metody audiometrycznej.

Inną cechą unikalną urządzenia są szerokie możliwości komunikacji multimedialnej, w tym możliwość zdalnego sterowania badaniem i przekazywania wyników badań on-line za pośrednictwem Internetu.

Konstrukcja urządzenia jest oparta na mikrokomputerze typu Pocket PC wyposażonym w odpowiednią sondę pomiarową i interfejs do pomiarów obiektywnych ABR i TEOAE. W audiometrii tonalnej stosuje się ponadto typowe słuchawki audiometryczne. Komputer ma wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej z Internetem i łącze komunikacji lokalnej na podczerwień.

Do najważniejszych zalet urządzenia należą, obok wymienionych, prostota obsługi, duże możliwości gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji wyników badań, małe rozmiary i ekonomia zasilania. Niezwykle ważną zaletą urządzenia jest jego cena, wielokrotnie niższa od ceny typowego zestawu urządzeń audiometrycznych spełniających podobne funkcje.

Innowacyjność projektu:

W zastosowaniu do badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt audiometr „KUBA MIKRO AS” umożliwia realizację najnowszych zaleceń opartych na modelu rekomendowanym przez światowe organizacje zajmujące się problematyką badań przesiewowych słuchu u noworodków. Jednocześnie zastosowanie dwu metod obiektywnych zwiększa czułość i selektywność badań przesiewowych, umożliwiając prawidłowe rozpoznanie praktycznie 100% uszkodzeń słuchu u małych dzieci, przy bardzo niewielkiej liczbie wyników fałszywie dodatnich.

 

Twórcy projektu:

Zespół badawczo-rozwojowy: prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński, dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek, mgr Julian Jerzy Mazur z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa oraz mgr inż. Maria Żebro, mgr inż. Zbigniew Ludwig, mgr inż. Jan Zając z Instytutu Systemów Sterowania w Chorzowie, prof. dr hab. Jacek Smurzyński z Uniwersytetu Tennessee USA.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości