- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-965 Łódź
tel.: (42) 637 37 10, fax: (42) 636 92 26
e-mail: itb@moratex.eu
Dyrektor: dr inż. Elżbieta Witczak
Osoba do kontaktu: mgr inż. Henryk Dziśnieński
tel.: (42) 637 37 10
www.moratex.eu

 

 OSOBISTY ZESTAW KULOODPORNYOpis projektu:
W Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” opracowano konstrukcję i technologię oraz prototyp wyrobu o nazwie Osobisty Zestaw Kuloodporny. Nowo opracowana specjalistyczna ochrona ciała powstała w wyniku przeprowadzonej, wspólnie z policjantami oddziałów antyterrorystycznych, analizy charakteru zdarzeń przestępczych pojawiających się w Polsce i innych krajach. Na jej podstawie stwierdzono o konieczności zwiększenia obszaru ochrony ciała funkcjonariusza w celu minimalizacji zagrożenia jego życia i zdrowia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu swobody działania w czasie akcji policyjnych. Zadania te zrealizowano poprzez zastosowanie modułowej budowy wyrobu oraz ochronę głowy przez hełm z wizjerem kuloodpornym.
Zestaw składa się z następujących elementów: balistycznej ochrony tułowia i szyi (kamizelki kuloodpornej), ochraniaczy balistycznych kończyn górnych i dolnych, balistycznych ochron stawów biodrowych, pasa z szelkami ramiennymi, szelek bezpieczeństwa (asekuracyjny układ szelkowy) z uchwytem do ewakuacji z miejsca zagrożenia oraz kabury na pistolet i dwóch pojemników na magazynki.
Zabezpiecza on organy wewnętrzne użytkownika przed następującymi pociskami:
• kamizelka kuloodporna w częściach: przedniej i tylnej oraz ochraniacze balistyczne kończyn dolnych i górnych, po zapięciu, przed 7,62 mm pociskami pistoletowymi z rdzeniem ołowianym o masie 5,5 g i prędkości uderzenia 420+15 m/s wystrzeliwanymi z 7,62 mm pistoletu wz. 33TT – 3 klasa kuloodporności wg PN-V-87000:1999,
• w obrębie wkładów balistycznych dodatkowych, którymi są kompozytowe płyty polietylenowe umieszczone w kieszeniach przodu i tyłu kamizelki kuloodpornej, przodu i tyłu dwudzielnego kołnierza, osłonie podbrzusza oraz kieszeniach biodrowych przed: 7,62 mm pociskami z rdzeniem stalowym PS o  masie 7,9 g i prędkości uderzenia 710+20 m/s wystrzeliwanymi z 7,62 mm kbk AKM – 4 klasa kuloodporności wg PN-V-87000:1999 oraz 7,62 mm pociskami NATO FMJ o masie 9,6 g i prędkości 847+9 m/s wystrzeliwanymi ze wszystkich karabinów na te naboje – III poziom ochrony wg NIJ Standard – 0101.04.
Dodatkowo ochraniacze balistyczne stawów łokciowych i kolanowych zapewniają 2 poziom ochrony (w obrębie powierzchni z karbami) w zakresie odporności na uderzenie zgodnie z procedurą PBB-07 ITWW „MORATEX” opracowaną w oparciu o wymagania brytyjskiej normy BS 7971-4:2002.
Masa zestawu wynosi 18,5 kg dla rozmiaru XL.
Wyrób jest przeznaczony dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oraz żołnierzy z tzw. „grup pierwszego uderzenia” narażonych na bezpośrednie ostrzelanie podczas akcji antyterrorystycznych w trudnych warunkach, np. przy wkraczaniu przez wąskie przejście, drzwi, okna samolotów, itp., gdzie użycie ciężkich tarcz kuloodpornych jest znacznie ograniczone.
 

Innowacyjność projektu:

Innowacyjność Osobistego Zestawu Kuloodpornego polega na jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej ochrony ciała użytkownika podczas bezpośredniego ostrzału z broni palnej i skutkom rażenia odłamków oraz funkcjonalności. Było to możliwe dzięki zastosowaniu najnowszej generacji materiałów balistycznych i bardzo specjalistycznej konstrukcji gotowego wyrobu. Modułowa budowa zestawu umożliwia dokładne dopasowanie poszczególnych jego elementów do sylwetki użytkownika oraz pozwala na dużą swobodę jego ruchów.


Twórcy projektu:

mgr inż. Henryk Dziśnieński, dr inż. Elżbieta Witczak, mgr inż. Grażyna Grabowska, dr inż. Jadwiga Polak, Jadwiga Wałęza.

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości