- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: (22) 633 97 98, fax: (22) 633 82 95
e-mail: ichp@ichp.pl
Dyrektor: mgr inż. Józef Menes
Osoba do kontaktu: dr inż. Regina Jeziórska
tel.: (22) 568 28 93, e-mail: regina.jeziorska@ichp.pl
www.ichp.pl
 

 TECHNOLOGIA WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH
Z ODPADÓW POLIWĘGLANU,  ZWŁASZCZA PŁYT KOMPAKTOWYCHOpis projektu:

W Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie opracowano nowatorską, proekologiczną technologię wytwarzania nowych kompozytów polimerowych z wykorzystaniem odpadów poliwęglanu, w tym płyt kompaktowych. Opracowane rozwiązanie technologiczne, oparte całkowicie na polskiej myśli technicznej, jest na najwyższym poziomie nowej, intensywnie rozwijanej na świecie dziedziny wytłaczania reaktywnego. Kompozyty polimerowe wytwarzane z surowców wtórnych w postaci płyt kompaktowych należą do tej grupy produktów, które przez wiele lat będą stosowane w przemysłach wiodących, takich jak: maszynowy, samochodowy, elektroniczny i elektrotechniczny.
Istotą procesu jest wykorzystanie metod wytłaczania reaktywnego z jednoczesnym napełnianiem (np. włókno szklane, montmoryllonit, grafit, nanoproszki krzemionkowe itp.). W zależności od rodzaju i ilości napełniacza otrzymuje się nowe kompozyty polimerowe, w tym nanokompozyty o unikatowych właściwościach tj. znacznie większej sztywności, dużej wytrzymałości mechanicznej oraz lepszych właściwościach cieplnych.
Korzystne uwarunkowania rozwoju produkcji kompozytów polimerowych z odpadów poliwęglanów wynikają przede wszystkim z niskich kosztów surowca (płyty kompaktowe) i kosztów wytwarzania, stale rosnącej podaży surowca spowodowanej wzrostem sprzedaży płyt kompaktowych, rosnącą ilością konfiskowanych „pirackich” płyt , wysokiego wskaźnika wzrostu zapotrzebowania na tworzywa konstrukcyjne zarówno w Polsce jak i w krajach UE, dobrego położenia geograficznego wobec głównych rynków zbytu oraz atrakcyjności asortymentu kompozytów polimerowych, które są odpowiednikami i zamiennikami tworzyw, wytwarzanych przez wiodących producentów zagranicznych. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje efekt ekologiczny i ekonomiczny polegający na wprowadzeniu na polski rynek nowych, znacznie tańszych tworzyw, jako zamienników importowanych tworzyw konstrukcyjnych (poliwęglanów, poli(tereftalanu butylenu)), a także produkowanych w Polsce poliamidów i poli(tereftalanu etylenu).


Innowacyjność projektu:

Innowacyjność projektu uzasadnia przede wszystkim fakt wykorzystania metod wytłaczania reaktywnego z udziałem modyfikatorów sprzyjających tworzeniu się kompatybilnych struktur heterogenicznych o zwiększonej adhezji na granicy faz. W wyniku reakcji chemicznych, które zachodzą w procesie przetwórstwa w wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej pomiędzy grupami funkcyjnymi poliwęglanu i modyfikatora tworzą się trwałe wiązania kowalencyjne, a otrzymany kompozyt wykazuje właściwości tworzywa konstrukcyjnego.
Innowacyjność opracowanej technologii potwierdza ochrona patentowa (P-378227), oraz nagrody przyznane jej autorom na prestiżowych międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji.


Twórcy projektu:

dr inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, mgr Agnieszka Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości