- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
European Silicon Sp. z o.o.
European Silicon Sp. z o.o.

 European Silicon Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
tel.: +48 32 351 16 41, fax: +48 32 351 16 40
e-mail: firma@europeansilicon.eu, www.europeansilicon.eu
Prezes Zarządu: mgr inż. Jerzy Przegędza
Członek Zarządu: mgr inż. Andrzej Jabłoński
Osoba do kontaktu:
mgr inż. Jerzy Przegędza
Prezes Zarządu
tel.: +48 32 351 16 41, +48 32 351 16 58
e-mail: jerzyp@europeansilicon.eu


TECHNOLOGIA PRODUKCJI STOPÓW KRZEMU Z ODZYSKIEM ENERGIIOpis projektu:

Projekt dotyczy inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu z kompletną linią wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu i krzemu krystalicznego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury byłej karbidowni. W projektowanej instalacji zastosowane będzie niewykorzystywane dotychczas na świecie rozwiązanie technologiczne i konstrukcyjne energooszczędnych pieców elektrycznych, prowadzące do powstania wysokowydajnej i nowoczesnej linii produkcyjnej z innowacyjną technologią odzysku energii cieplnej z gazów poreakcyjnych, prowadzącej do wytworzenia obok stopu metalicznego czystej energii elektrycznej, w części powstałej ze źródła odnawialnego – biomasy, bez dodatkowej emisji gazów i pyłów do atmosfery.
 


 


Innowacyjność projektu:Innowacyjność projektu potwierdzona zgłoszeniem patentowym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP za nr P-384899 wynika z:
•    zastosowania w instalacji pieca zespołu turbiny gazowej rozprężnej z generatorem energii elektrycznej,
•    zastosowania jako czynnika roboczego sprężonego powietrza,
•    wyposażenia układu zasilania turbiny w system stabilizacji energii termicznej na jej wlocie,
•    stworzenia optymalnych warunków spalania produktów gazowych procesów redukcyjnych,
•    wykorzystania w projekcie licencji udzielonej przez Politechnikę Śląską na sposób symetryzacji obciążenia elektrod.

Opatentowana technologia generacji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii gazów odpadowych może być wykorzystana w przemysłach chemicznym, ceramicznym, w metalurgii żelaza i stali czy metalurgii kolorowej. Sprzyja temu ustawodawstwo Unii Europejskiej i krajowe, tworzące system zachęt ekonomicznych oparty na kolorowych certyfikatach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych i białych.

Korzystne uwarunkowania rozwoju technologii prowadzących do oszczędzania energii poprzez zastosowanie innowacyjnego rozwiązania wdrażanego w projekcie wynikają z:
•    dwudziestoprocentowej oszczędności energii poprzez produkcję energii elektrycznej z ciepła odpadowego,
•    stabilności kosztów wytwarzania, w mniejszym stopniu uzależnionych od wzrostu cen energii.
 


Twórcy projektu:

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Tomeczek
dr inż. Tadeusz Wiśniewski
dr inż. Wojciech Bialik
prof. zw. dr hab. inż. Bernad Baron
mgr inż. Tomasz Kraszewski
prof. zw. dr hab. inż. Remigiusz Sosnowski
dr hab. inż. Bolesław Machulec
 
 

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości