- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Energii Atomowej POLATOM
Instytut Energii Atomowej POLATOM

 

Instytut Energii Atomowej Ośrodek Radioizotopów POLATOM.
05-400 Otwock
tel.: +48 22 718 07 00, fax: +48 22 779 03 50
sekretariat@polatom.pl, www.polatom.pl
Dyrektor:  dr inż. Krzysztof Małetka

Osoba do kontaktu:
dr inż. Renata Mikołajczak
Pełnomocnik Dyrektora Ośrodka Radioizotopów POLATOM ds. Naukowych, Współpracy Krajowej i Międzynarodowej,
tel.: +48 22 718 07 01, e-mail: r.mikolajczak@polatom.pl


  99mTc - TEKTROTYD - FARMACEUTYCZNY ZESTAW PEPTYDOWY
DO IZOTOPOWEJ DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ

 


Opis projektu:

99mTc-Tektrotyd – farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej diagnostyki onkologicznej - jest nowatorską formą leku zawierającego  peptyd HYNIC-Tyr3-octreotide w postaci zestawu do sporządzania radiofarmaceutyku, z zastosowaniem sposobu, składu i metody wytwarzania opracowanej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Izotopów POLATOM, obecnie IEA Ośrodek Radioizotopów POLATOM.
Lek ten wykorzystuje nową substancję czynną, syntetyczny ośmioaminokwasowy peptyd Tyr3-octreotide, do którego przyłączono cząsteczkę kwasu hydrazynikotynowego (HYNIC) pozwalającą na trwałe kompleksowanie izotopu technetu-99m. Po podaniu dożylnym, otrzymany kompleks zachowuje zdolność przyłączania się do komórek nowotworowych wykazujących zwiększoną ekspresję receptorów somatostatynowych, co ma miejsce w przypadku nowotworów określanych jako guzy neuroendkorynne, w tym guzy regionu żołądkowo-dwunastniczo-jelitowego GEP-NET. Uzyskany przy pomocy urządzeń wykrywających i rejestrujących promieniowanie obraz pozwala na określenie lokalizacji guza pierwotnego i jego przerzutów i ocenę rozległości stanu chorobowego, umożliwia wybór indywidualnego trybu postępowania terapeutycznego i ocenę postępów terapii – stąd jego niezwykle ważna rola w leczeniu. Gromadzenie radiofarmaceutyku w zmianach nowotworowych uwidacznia się już po 10 min od podania i osiąga maksimum między 2 i 4 godziną badania. Hospitalizacja pacjenta zasadniczo nie jest wymagana. 99mTc-Tektrotyd jest wydalany drogą nerkową, przy niewielkim tle wątrobowym, co zwiększa czułość wykrywania zmian nowotworowych położonych w obrębie jamy brzusznej. Charakterystyka promieniowania 99mTc pozwala na uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, co zwiększa skuteczność w wykrywaniu niewielkich przerzutów nowotworowych. Dla medycyny oznacza to znaczący postęp w diagnostyce i terapii guzów neuroendokrynnych, przyczyniając się do zwiększenia skuteczności leczenia tej trudnej z medycznego punktu widzenia grupy nowotworów.
 


Twórcy projektu:

dr inż. Renata Mikołajczak
mgr Barbara Janota
mgr Alina Markiewicz
 
 

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości