- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Nafty i Gazu
Instytut Nafty i Gazu

 


Instytut Nafty i Gazu
ul. Lubicz 25a, 31-503 Kraków
tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85
e-mail: office@inig.pl, www.inig.pl
Dyrektor: dr hab. inż. Maria Ciechanowska, prof. INiG

Osoba do kontaktu:
mgr inż. Jan Lubowicz
Kierownik Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych
tel./fax: +48 12 617 76 69
e-mail: jan.lubowicz@inig.pl

 

ZMODYFIKOWANY KATALITYCZNY PROCES WODOROWY
REGENERACJI OLEJÓW ODPADOWYCHOpis projektu:

Przedmiotem projektu jest zmodyfikowany, katalityczny, wodorowy sposób przeróbki olejów przepracowanych, który z surowca odpadowego pozwala wytworzyć klarowny, pełnowartościowy olej bazowy, pozbawiony koagulatów, stanowiący surowiec do produkcji wysokojakościowych olejów smarowych. Projekt został zrealizowany we współpracy z Rafinerią Nafty Jedlicze SA.Innowacyjność projektu:

Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu nowego układu katalitycznego oraz modyfikacji parametrów procesu w istniejącej instalacji hydrorafinacji w Rafinerii Nafty Jedlicze SA, służącej do hydrorafinacji olejów odpadowych. Nowy układ katalityczny oraz odpowiednio dobrane parametry pracy instalacji umożliwiają recykling mieszaniny olejów zużytych do wysokojakościowych olejów bazowych, alternatywnych do produktów uzyskiwanych bezpośrednio z ropy naftowej. Produkt otrzymywany w zmodyfikowanym procesie regeneracji przy wykorzystaniu nowego układu katalitycznego, wykazuje bardzo dobre właściwości oraz pozbawiony jest koagulatów, co w pełni pozwala stosować go w miejsce olejów bazowych z przeróbki ropy naftowej.

Technologia będąca przedmiotem projektu umożliwia poprzez proces katalitycznej hydrorafinacji uzyskanie z olejów zużytych pełnowartościowych, wysokojakościowych olejów bazowych. Przeznaczona jest dla krajowego i zagranicznego przemysłu zajmującego się regeneracja olejów odpadowych (zużytych).

Proces regeneracji olejów zużytych w oparciu o nowe rozwiązanie technologiczne prowadzony jest na skalę przemysłową w RN Jedlicze SA od kilku miesięcy a uzyskiwany produkt charakteryzuje się założonym poziomem jakości. Opracowana technologia jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w kraju oraz wybranych państwach Europy i Ameryki. Przewiduje się wdrożenie opracowanego rozwiązania również w innych instalacjach hydrorafinacji olejów zużytych znajdujących się na terenie innych krajów.
 


Twórcy projektu:

dr Antoni Marchut
mgr inż. Grażyna Mikrut
dr Franciszek Steinmec
dr inż. Iwona Skręt
mgr inż. Grzegorz Kowalczyk
mgr inż. Mariusz Iskierski
mgr inż. Piotr Dziadosz 
mgr inż. Bogdan Pawlicki
dr Michał Krasodomski
mgr inż. Jan Lubowicz
 
Więcej informacji o firmie można przeczytać w artykule "Innowacyjna regeneracja olejów odpadowych"

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości