- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o

 

Logo EkoWodrol

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13
75-846 Koszalin
tel. +48 94 348 60 40
fax: +48 94 348 60 41
ekowodrol@ekowodrol.pl
www.ekowodrol.pl
 

 

PNEUMATYCZNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW EPP

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP to pierwsze polskie urządzenia do tłoczenia ścieków sprężonym powietrzem spełniające zharmonizowaną normę europejską PN EN 12050 1. EPP są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, nie wymagającymi stałej obsługi, przeznaczonymi do przepompowywania ścieków komunalnych w systemach kanalizacji ciśnieniowej, w szerokim zakresie wydajności i wysokości podnoszenia jedynie za pomocą sprężonego powietrza – układ bez pomp.
 

Wizualizacja pracy przepompowni pneumatycznej


Wprowadzone nowości:

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP w odróżnieniu od tradycyjnych układów z pompami zatapialnymi, posiadają następujące zalety:
 • nie powodują zamulania, tworzenia szlamu oraz kożucha w zbiorniku retencyjnym wynikających ze zjawisk sedymentacji i flotacji,
 • ograniczają przestrzeń retencyjną martwą do minimum i tym samym do minimum ograniczają powstawanie odorów,
 • odświeżają pompowane ścieki zapobiegając ich zagniwaniu podczas transportu,
 • umożliwiają tłoczenia ścieków na bardzo duże odległości i/lub wysokości (ciśnienie tłoczenia do 13 barów) przy zachowaniu pełnego wolnego przelotu dla zanieczyszczeń stałych,
 • umożliwiają dopasowanie wydajności układu do aktualnych potrzeb bez konieczności wymiany jakichkolwiek urządzeń,
 • zwiększona żywotność pracy układu w agresywnym środowisku ścieków (brak elementów wirujących zanurzonych w ściekach),
 • wygodna i bezpieczna obsługa - sucha komora umożliwia prace konserwacyjne i naprawcze w higienicznych warunkach,
 • umożliwiają rezygnację z zaworów napowietrzająco-odpowietrzających na przewodzie tłocznym,
 • umożliwiają okresowe, całkowite opróżnianie rurociągu tłocznego poprzez jego przedmuchanie za pomocą sprężonego powietrza – zapobieganie zagniwaniu ścieków.
   

Przepompownia EPP - eksponat targowy

 
Stan wdrożenia:

Proces wdrożenia pneumatycznej przepompowni ścieków EPP przebiegł zgodnie z planowanymi założeniami ustalonymi na etapie projektowania układu. Pierwszy etap badawczy w warunkach laboratoryjnych (medium – woda) potwierdził, iż układ jest w stanie w pełni kontrolowanie tłoczyć medium zgodnie z teorią założoną na etapie konstrukcyjnym i technologicznym.
Etap drugi, będący testem układu w warunkach rzeczywistych (medium – ścieki), potwierdził poprawność działania w środowisku niezwykle agresywnym i zmiennym jakim są ścieki. Jednocześnie potwierdzone zostało również, iż zastosowanie zaworów zwrotnych napływowych SZUSTER system było właściwym posunięciem przez wzgląd na zminimalizowanie oporów przepływu i niezawodność działania.
 
 

Przepompownia pneumatyczna w Dobrowie gm. Tychowo

Ostatnim etapem było wdrożenie pneumatycznej przepompowni ścieków EPP 03 w miejscowości Dobrowo. Działanie układu zaskoczyło zarówno konstruktorów jak i eksploatatorów. Ścieki  nie zagniwały pomimo dużej odległości tłoczenia oraz czasu niezbędnego do przebycia tej drogi, co z kolei potwierdziło iż zastosowany innowacyjny system napowietrzania ścieków w zbiorniku rozdzielczym sprawdził się bardzo dobrze.
Proces wdrożenia pneumatycznej przepompowni ścieków EPP ocenić należy jako bardzo dobry, a zainteresowanie ze strony projektantów, inwestorów, a także eksploatatorów zaowocowało budową kolejnego obiektu przepompowni w miejscowości Przybyszewo, gm. Święciechowa, woj. Wielkopolskie.
 
 

Przepompownia pneumatyczna w Przybyszewie (kontener technologiczny 

Efekty zastosowania:

Produkcja i sprzedaż przepompowni pneumatycznych EPP stanowi uzupełnienie niszy rynkowej o produkt dający nowe wartości funkcjonalne oraz użytkowe. Przepompownia EPP wnosi nową jakość zarówno w obsłudze przepompowni jak i charakterystyce pracy. Produkt ten jest produktem niszowym, zaspokaja specyficzne potrzeby klientów oraz umacnia wizerunek firmy EkoWodrol, jako firmy kładącej nacisk na innowację.
 
Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży przepompowni EPP spowodowało aktywizację lokalnych podmiotów gospodarczych oraz stworzenie powiązań kooperacyjnych firm lokalnych w dziedzinach: producenci elementów budowlanych, wykonawstwo konstrukcji ze stali nierdzewnej, wykonawstwo automatyki.
Przepompownia EPP jest rozwiązaniem innowacyjnym i pozwalającym na etapową budowę całej sieci kanalizacyjnej bez negatywnego oddziaływania na środowisko i najbliższe otoczenie.
 
 
Porównanie z aktualnym stanem techniki:

W porównaniu do urządzeń jedynego zagranicznego producenta, który ma wdrożenia w Polsce, zastosowanie w przepompowni EPP innowacyjnych zaworów zwrotnych SZUSTER system (produkt EkoWodrol) zamiast zasuw z napędem pneumatycznym, umożliwia znaczne zwiększenie liczby cykli pracy urządzenia i związanej z tym żywotności całego układu.  Powoduje to również ograniczenie wymaganej przestrzeni do instalacji urządzenia oraz związane z tym niższe koszty inwestycyjne.
 
Dodatkowo przepompownia pneumatyczna EPP tworzona była pod kątem minimalizacji zużycia powietrza (wyposażona jest m.in. w specjalny system oszczędzania i odzysku powietrza), dzięki czemu ogólna sprawność energetyczna całego układu jest wyższa niż w innych przepompowniach pneumatycznych.
Również zastosowanie w standardzie materiałów najwyższej jakości wykonanych z tworzywa i stali kwasoodpornej powoduje, iż środowisko naturalne przez cały okres działania układu nie będzie narażone na niebezpieczeństwo wycieków czy zanieczyszczenia.
 
Twórcy projektu:

mgr inż. Mirosław Szuster
mgr inż. Rafał Wojciechowski
 
 
Osoba do kontaktów:

Konrad Chudzik
Manager ds. Marketingu i Sprzedaży
konrad.chudzik@ekowodrol.pl
tel. +48 94 346 22 18, kom. + 48 607 799 098
fax: +48 94 348 60 41 
 
 

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości