- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytut Tele i Radiotechniczny
Instytut Tele i Radiotechniczny

 

 

Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel. +48 22 619 22 41
fax: +48 22 619 29 47
itr@itr.org.pl
www.itr.org.pl
 

STEROWNIKI ENERGETYCZNE Z ANALIZTAOREM JAKOŚCI ENERGII


Prezentowana nowa generacja sterowników energetycznych z analizatorem jakości energii do pracy w warunkach ekstremalnych to znaczący krok w rozwoju wielofunkcyjnych urządzeń zabezpieczeniowych dla energetyki i nowatorskie w skali światowej, połączenie funkcji zabezpieczeniowych z w pełni funkcjonalnym analizatorem jakości energii, zgodnym z normami PN EN 50160:2002, PN EN 61000-4-7 i PN EN 61000-4-30.
Urządzenia integrują w sobie funkcje pomiarowe, automatyki, sterowania i zabezpieczeń, rejestratora zdarzeń i zakłóceń oraz analizatora jakości energii. Stanowią optymalne i kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnych rozdzielnic NN i SN. Dzięki swojej uniwersalności pozwalają na realizację zarówno rozwiązań standardowych jak i niestandardowych np. na zastosowanie w istniejących, modernizowanych stacjach energetycznych - retrofit.
Przeznaczone są do pracy w polach: zasilających, odpływowych, łącznika szyn, pomiarowych, linii kablowych i napowietrznych, generatorów synchronicznych, transformatorowych, silnikowych i baterii kondensatorów.
 
Stan wdrożenia:
 
Nowe opracowanie sterowników energetycznych z analizatorem jakości energii do pracy w warunkach ekstremalnych ma na celu zastąpienie dotychczas oferowanych przez ITR Mikroprocesorowych Urządzeń do Pomiarów, Sterowania i Zabezpieczeń typu MUPASZ, w ilościach w pełni zaspakajających potrzeby odbiorców krajowych jak i zagranicznych. Instytut jest jedynym w kraju producentem prezentowanych urządzeń, a jego zdolności produkcyjne nie tylko pokrywają w 100% potrzeby rynku krajowego, ale stwarzają także szanse na ich eksport. Urządzenia zostały wdrożone do produkcji w Zakładzie Aplikacji Sprzętowych ITR. W chwili obecnej ITR posiada niezbędną infrastrukturę techniczną umożliwiającą zdolność produkcyjną na poziomie 1000 sztuk urządzeń rocznie.

Sterownik energetyczny z analizatorem jakości energii MUPASZ 710


Efekty zastosowania:

Efekty wdrożenia nowej generacji sterowników energetycznych z analizatorem jakości energii do pracy w warunkach ekstremalnych to wymierne korzyści:
a) finansowe: dzięki możliwości eliminacji kosztownych wolnostojących analizatorów jakości energii, minimalizacji strat produkcyjnych i przesyłowych energii, redukcji zużycia energii i minimalizacji kosztów obsługi,
b) społeczne i użytkowe poprzez:
  • poprawę jakości i niezawodności dostarczanej energii, redukcję ilości awarii, zapewnienie możliwości ciągłego monitorowania jakości energii, eliminacji źródeł i przyczyn zakłóceń, ocenę stanu technicznego sieci energetycznej i podejmowanie z wyprzedzeniem odpowiednich działań;
  • wzrost atrakcyjności obszarów obsługiwanych przez prezentowane urządzenia m.in. pod względem inwestycyjnym, ekologicznym, społecznym i technicznym dzięki poprawie jakości, niezawodności i bezpieczeństwa zasilania energetycznego;
  • wzrost poziomu zatrudnienia i liczby nowych miejsc pracy dzięki poprawie atrakcyjności inwestycyjnej obsługiwanych obszarów i konkurencyjności firm wdrażających;
c) korzyści z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska - poprzez zredukowanie zużycia energii i surowców do jej produkcji, emisji odprowadzanych zanieczyszczeń, ilości odpadów elektrycznych, eliminacji substancji niebezpiecznych w procesie produkcji sterowników;
d) poprawa bezpieczeństwa użytkowania – dzięki zastosowaniu układów dostosowanych do współpracy z cewkami Rogowskiego, umożliwiających odizolowanie obwodów pierwotnych;
e) wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw wdrażających - dzięki redukcji kosztów wytwarzania, strat przesyłowych, liczby awarii, bezpieczeństwa;
f) zwiększenie niezawodności urządzeń energetycznych, skrócenie przerw w dostawach energii, poprawy jakości energii tym samym podniesienie jakości życia ludności i zmniejszenia strat w przemyśle i gospodarce.
 
 
Porównanie z aktualnym stanem techniki:

Prezentowana nowa generacja sterowników energetycznych jest unikatowym rozwiązaniem na skalę światową, nie posiadającym odpowiednika w swojej klasie. Na rynku występuje wiele podobnych urządzeń przeznaczonych do pomiarów, sterowania, automatyki i zabezpieczeń pól rozdzielczych niskiego i średniego napięcia, lecz żadne z nich nie zapewnia tak wszechstronnych możliwości, jak prezentowana grupa sterowników opracowanych w ITR. Cechy istotnie wyróżniające je spośród innych podobnych urządzeń to przede wszystkim:
  • wbudowany analizator jakości energii,
  • zapewnienie zabezpieczenia łukoochronnego,
  • autonomiczne niezależne zabezpieczenie nadprądowe zasilane z prądu zwarcia, działające również przy braku zasilania urządzenia,
  • możliwość pracy w ekstremalnych warunkach od -40st.C do +55st.C
     
Twórcy projektu:

Zespół specjalistów Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego
 
 
Osoba do kontaktu:

inż. Tomasz Głuszak
Kierownik Działu Promocji
tel. +48 22 619 13 54
fax: +48 22 618 64 24
tomasz.gluszak@itr.org.pl

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości