- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A

 

Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.
ul. 3 Maja 89
41-800 Zabrze
tel. +48 32 271 32 31
fax: +48 32 271 87 50
kontakt@zzm.com.pl
www.zzm.com.pl
 

KOMBAJN ŚCIANOWY TYPU KSW-1500EU
Z ELEKTRYCZNYM NAPĘDEM POSUWU

Kombajn ścianowy wąskoramionowy z elektrycznym napędem posuwu typu KSW-1500EU powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych pracowników Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. (ZZM S.A.).
W fazie projektowania skoncentrowano się na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy górników pod ziemią, wzrostem jakości urabianego węgla oraz redukcją zużycia surowców. Kombajn przeznaczony jest do dwukierunkowego urabiania i  ładowania urobku  (węgla kamiennego) w wyrobiskach ścianowych.  Jest to kombajn samonośny o bardzo zwartej konstrukcji.  Przeznaczony jest do pracy w kompleksach ścianowych o dużej wydajności, dzięki wysokim parametrom technicznym. Szereg zastosowanych innowacji w kombajnie wpłynęło na to, że jest on lepszy od porównywalnych produktów w kraju i za granicą. Dla całego zakresu podanych nachyleń wyrobisk górniczych, kombajn spełnia w czasie postoju i pracy, wymogi w zakresie stateczności i bezpieczeństwa.  
Jest  to maszyna bardzo uniwersalna, bardzo dobrze wpisująca się w różne konfiguracje kompleksów ścianowych przy optymalnym wykorzystaniu możliwości zasilania i  uzyskaniu maksymalnego w danych warunkach górniczo-geologicznych wydobycia.
 

Kombajn ścianowy typu KSW-1500EUInnowacyjność:

Szereg innowacji wprowadzonych w  kombajnie, powoduje, że praca w ścianach zagrożonych wybuchem metanu staje się bezpieczna. Zaawansowana technika diagnostyczna pozwala na efektywną i bezpieczną eksploatację pokładów węgla przy dużym komforcie obsługi.
Główną innowacją kombajnu typu KSW-1500EU jest całkowicie nowy projekt maszyny górniczej opartej o założenia bezpieczeństwa i komfortu obsługi. W konstrukcji kombajnu zastosowano najlepsze doświadczenia światowych producentów dodając rozwiązania unikatowe w skali światowej. Do rozwiązań unikatowych w skali światowej możemy zaliczyć: zabudowaną na kombajnie powietrzno-wodną instalację zraszającą ograniczającą zapylenie  w ścianie i zapobiegającą powstawaniu zapłonu i wybuchu metanu w warunkach eksploatacji ścianowej, co podnosi bezpieczeństwo pracy górników w kopalni.
W kombajnie KSW-1500EU zastosowano nowy system automatyki, który w całości został oparty o magistralę CAN, cechującą się dużą niezawodnością i szybkością działania. Umożliwia ona zapamiętywanie tzw. skrawu kontrolnego, który w połączeniu z układem pomiaru wychylenia ramion i osłon oraz pozycjonowania kombajnu pozwala na jego automatyczne odwzorowanie. Kolejną innowacją jest możliwość wariantowego wyposażenia kombajnu w przemienniki częstotliwości z aktywnym mostkiem prostowniczym z funkcją oddawania energii do sieci (tzw. falownik regeneratywny). Kombajn umożliwia współpracę z różnymi systemami sterowania radiowego oraz automatyzacji kompleksu ścianowego. W kombajnie zastosowano zaprojektowany od nowa duży kolorowy wyświetlacz LCD wraz z wyświetlaczami umieszczonymi na pilotach sterowania radiowego, które zapewniają sprawną komunikację między obsługą a systemem automatyki.
Należy wspomnieć również o wirtualnej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR), która ma celu ułatwić pracę ewentualnego serwisu lub montażu kombajnu. Nowy interfejs użytkownika umożliwia wyświetlenie aktualnych i  archiwalnych informacji o stanie maszyny, sygnalizację nieprawidłowości w pracy maszyny (alarmy i ostrzeżenia) oraz zmianę nastaw wybranych parametrów. Dzięki zdefiniowaniu kilku poziomów dostępu do systemu diagnostyki uproszczono obsługę kombajnu, przy jednoczesnej rozbudowie informacji niezbędnych dla służb serwisowych.
Wyposażenie kombajnu w kartę pamięci pozwala na późniejszą analizę jego pracy w specjalnie do tego celu stworzonej aplikacji. Nowością jest system automatycznego czyszczenia wkładów dwukomorowego filtra rewersyjnego, a także układ centralnego smarowania połączeń przegubowych, kół trakowych i napędów ładowarek.
Możliwość zasilenia kombajnu KSW-1500EU rożnymi napięciami (1kV, 1,14kV lub 3,3kV) powiększa gamę zastosowań.
Kolejną innowacją jest zastosowane ramię R400/500, które po niewielkiej modyfikacji może pracować jako prawe lub lewe.

 
 
Zastosowanie:

Kombajn ścianowy wąskoramionowy typu KSW-1500EU z elektrycznym napędem posuwu znajduje swoje zastosowanie w przemyśle wydobywczym branży górniczej górnictwa węgla kamiennego. Kombajn jest dwuramionowym kombajnem ścianowym pracującym na przenośniku ścianowym w systemie bezcięgnowym typu Eicotrack lub Ultratrack 2000. Kombajn jest przeznaczony do dwukierunkowego urabiania i ładowania urobku (węgla) w wyrobiskach ścianowych o nachyleniu poprzecznym do 20° po wzniosie oraz 20° po upadzie oraz nachyleniu podłużnym do 12° bez hamulców i do 35° w wersji z hamulcami.  Kombajn jest przeznaczony do pracy w kompleksach ścianowych o dużej wydajności dzięki wysokim parametrom technicznym. Kombajn spełnia wymogi dyrektywy ATEX i może pracować w wyrobiskach o stopniu zagrożenia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Kombajn pod odpowiednim zabudowaniu organów urabiających i skonfigurowaniu instalacji smarowania ramion może być przystosowany do pracy organów w układzie nadsiębiernym, podsiębiernym lub mieszanym. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w budowie kombajnu podnosi jakość urabianego węgla, komfort pracy  górników oraz zapobiega powstawaniu awarii.
 
 
Twórcy projektu:

Kombajn ścianowy typu KSW-1500EU powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych działu konstrukcyjnego Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. pod przewodnictwem konstruktora wiodącego mgr inż. Jana Dziury
 
 
Osoba do kontaktu:

 mgr inż. Henryk Smoliński
 Kierownik Działu Handlowego
 tel. +48 32 775 53 40 
 fax. + 48 32 273 61 92
 henryk.smolinski@zzm.com.pl
 

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości