Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Słownik Innowacji - Leksykon haseł
Słownik Innowacji - haseł
Hasło:BAZA DANYCH
Rodzaj:
Język:pl

1. (ogólnie) tematycznie wyodrębnione, logicznie zintegrowane i odpowiednio uporządkowane dane stanowiące element systemu informacyjnego. 2. (baza danych jako →) traktowana jest jako → podlegający ochronie. Dobór umieszczonych w niej materiałów, układ lub sposób uporządkowania jej zawartości, muszą mieć twórczy charakter (np. nie jest utworem alfabetycznie uporządkowany zbiór danych osobowych lub zbiór, w którym dobór materiału jest oczywisty albo wyczerpujący). Niezależnie od tego, zgromadzone w bazie materiały mogą podlegać →prawu autorskiemu jako →utwory. Nie ma znaczenia nakład pracy ani poniesione przy tworzeniu takiego zbioru. 3. (baza danych nie będąca przedmiotem prawa autorskiego) baza, w której szczególnie uwzględniono istotny nakład pracy lub inwestycji wymagany do sporządzenia lub prezentacji jej zawartości, korzysta z ochrony na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. (Dz. U. Nr 128, poz.1402 ze zm.). Z ochrony korzystają bazy danych, których producentem jest Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej albo, który ma na tym terytorium swoją siedzibę (art. 5 w/w ustawy). [K.Cz.]
** A. Szewc, G. Jyż, Ochrona programów komputerowych, informacji i baz danych, Bytom 2001; K. Golat, R. Golat, Komputerowe bazy danych jako (w:) tychże, Prawo komputerowe (zagadnienia podstawowe), Warszawa 1998

 Tłumaczenia:

  • fr banque (albo base) de données
  • en data base (albo database)
  • de die Datenbank

 Artykuły na Portalu Innowacji:powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości