Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/11/13 15:49:03
e-Administracja dla Biznesu

W zapewnieniu efektywnej komunikacji administracji publicznej z obywatelem niezbędna jest funkcjonalna, przyjazna i intuicyjna internetowa. Musi ona być użyteczna i oferować różne możliwości kontaktu (np. telefon, e-mail, formularz kontaktowy, live chat, „wirtualny urzędnik”, SMS, portale społecznościowe). Istotne jest jednak, aby wybrać konkretne narzędzia na podstawie posiadanej wizji funkcjonowania systemu. Kluczowym podejściem jest ponadto budowa systemów informatycznych na podstawie istniejących zasobów.

W zakres udostępnianych informacji publicznych wchodzą w Polsce obecnie m.in.:

Wśród głównych barier w rozwoju e-administracji wskazywane są skomplikowanie prawa i jego nadinterpretacja. Przejawia się to różnicami w interpretacji tych samych przepisów przez różne urzędy. Przeszkodą są także problemy w elektronizacji usług, które są spowodowane przez decentralizację rejestrów i ich rozproszenie na różnych szczeblach administracji. Utrudnienie stanowią ponadto brak standaryzacji (różne wzory dokumentów i opisy procedur), nieefektywność wydatków oraz niewłaściwe pojmowanie pojęcia samorządności.

O możliwościach niwelowania powyższych barier, sposobach elektronizacji administracji w Polsce, dopasowaniu usług publicznych do potrzeb rodzimych przedsiębiorców oraz poprawie komunikacji biznesu z administracją, dyskutowano podczas konferencji „e-Administracja dla Biznesu”, która odbyła się 6 i 7 listopada 2013 r. w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Spotkanie przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, świata biznesu oraz nauki, było okazją do wymiany informacji o rządowych planach rozwoju oraz potrzebach i problemach świata biznesu w obszarze e-gospodarki.

Omówiono m.in. problemy pojawiające się przy budowie elektronicznej administracji w Polsce, a także przedstawiono wizję administracji centralnej w zakresie nowoczesnej i otwartej administracji dla biznesu, w tym założenia zintegrowanego Planu Informatyzacji Państwa. Koncepcja ta wyznacza cele strategiczne w pracach nad poprawą jakości usług publicznych.

Dodatkowo zaprezentowane zostały dobre praktyki, rozwiązania i wdrożenia z zagranicznych rynków, które mogą stanowić inspirację i wzór do naśladowania w zakresie budowania komunikacji elektronicznej między administracją a przedsiębiorcami. Na konferencję zostali zaproszeni prelegenci z krajów, które są liderami w obszarze e-gospodarki. Prelekcje wygłosili eksperci m.in. z Australii, Malty, Estonii, Hiszpanii, Francji, Tajwanu, Holandii oraz Niemiec. Przedstawiono m.in. najnowsze inicjatywy, które są realizowane przez Unię Europejską. Wśród nich omówiony został e-CODEX – projekt, który ma poprawić dostęp obywateli i przedsiębiorstw do usług prawnych w Europie. kolejną inicjatywą jest e-SENS, którego celem jest elektronizacja i konwergencja usług publicznych na poziomie europejskim. E-SENS pomoże rozwijać cyfrowe usługi publiczne, które ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej.

Interesujące wystąpienie wygłosił przedstawiciel estońskiej administracji, Mihkel Tikk.  Przedstawił funkcjonowania e-administracji w Estonii i wskazał, że kluczowe jest skupienie się na interoperacyjności (zdolność do efektywnej współpracy, której celem jest zapewnienie wzajemnego dostępu użytkowników do świadczonych usług) oraz sprawnym udostępnianiu danych. Takie podejście umożliwia automatyzację procesów oraz stwarza możliwość funkcjonowania tzw. administracji pasywnej. Pozwala ona realizować część usług bez aktywnego udziału obywatela, np. przysłanie nowego dowodu tożsamości po upływie okresu jego ważności, czy brak konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy podczas kontroli drogowej.

Jedną z konkluzji konferencji było stwierdzenie, iż kluczem do dalszego rozwoju e-usług publicznych powinna być współpraca między administracją a biznesem, umożliwiająca świadczenie usług odpowiadających potrzebom przedsiębiorców. Ponadto administracja jako służba publiczna powinna być przyjazna, prosta i nastawiona na rozwiązywanie problemów.

Dodatkowe informacje o konferencji znajdują się na stronie wydarzania www.konferencja-eab.pl.

Autor:Paweł Chaber  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości