Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/12/24 09:19:11
Nadchodzą zmiany w sprzedaży przez

Co jest przyczyną nadchodzących zmian w przepisach regulujących elektroniczny?

Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską w „Tablicy wyników dla rynków konsumenckich 2013” wynika, że zaledwie 35% Europejczyków robiących zakupy przez ma zaufanie do sprzedawców z innych krajów Unii Europejskiej. Komisja stoi na stanowisku, że potrzebne są nowe rozwiązania, które pozwolą konsumentom robić zakupy z tą samą łatwością i ufnością we wszystkich państwach członkowskich. Nie powinno być tutaj różnic pomiędzy realizacją transakcji w Internecie czy w sklepie stacjonarnym. Osiągnięcie takiego stanu pozwoliłoby na wykorzystanie transgranicznego potencjału sprzedaży na odległość.

Ponadto dotychczas stosowane regulacje krajowe zrodziły sporo problemów w korzystaniu z uprawnień konsumenckich. Reakcją na taki stan rzeczy ma być harmonizacja przepisów krajowych. Umożliwi ona uzyskanie podobnego stopnia ochrony w całej Unii. Jednym z podjętych działań w tym kierunku są zmiany przepisów, które wprowadzi Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw ów, tzw. „ konsumencka”.

Jakie przełożenie ma unijna na prawo obowiązujące w Polsce?

jest aktem prawa, którego mocą ustawodawca każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zostaje zobowiązany do wprowadzenia (implementacji) regulacji prawnych służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie celu. W przypadku Dyrektywy konsumenckiej tym celem jest przede wszystkim wzmocnienie ochrony interesów ów w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość (np. sprzedaż internetowa).

wprowadza zasadę pełnej harmonizacji, która oznacza, że państwo członkowskie nie może (z nielicznymi wyjątkami) utrzymywać ani wprowadzić do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w Dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejszych. Margines działania polskiego ustawodawcy został zatem znacząco ograniczony.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w Polsce zostanie wdrożona do nowej ustawy o prawach ów. Uchyli ona ustawę o ochronie niektórych praw ów. Odpowiednio dostosowane zostaną również przepisy Kodeksu cywilnego. Nowe rozwiązania powinny ograniczyć wiele problemów z jakimi obecnie stykają się konsumenci i sprzedawcy. Źródłem tych trudności są m.in. obecne przepisy, dotyczące praw ów, które znajdują się w różnych ustawach.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Zgodnie z postanowieniami artykułu 28 Dyrektywy państwa członkowskie powinny przyjąć i opublikować stosowne przepisy gwarantujące implementację do 13 grudnia 2013 r. Z kolei wejście w życie przepisów krajowych powinno nastąpić do 13 czerwca 2014 r. Nowe przepisy będą więc obowiązywać już za około pół roku. Niestety, nie udało się dochować terminu przyjęcia przepisów do 13 grudnia. Z informacji rządowych wynika, że wejścia w życie nowych przepisów (13 czerwca 2014 r.) będzie zachowany, niezależnie od wydłużenia się prac legislacyjnych.

Jakie znaczenie ma ta informacja dla przedsiębiorców?

Oznacza to, że kosztem tego opóźnienia będzie skrócenie czasu vacatio legis (okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie), a więc będzie mniej czasu na zapoznanie się z ostateczną wersją nowych przepisów i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich obowiązywania.

Jakie zmiany wprowadzą nowe przepisy?

Przepisy nakładają na sprzedawców cały szereg dodatkowych obowiązków, przede wszystkim o charakterze informacyjnym. Sklep będzie musiał jasno informować o prawach kupującego, w tym m.in. o zasadach transakcji, zwrotów i reklamacji. W momencie składania zamówienia musi znać istotne elementy umowy, a więc mieć jasną informację, co i w jakiej cenie nabywa. Ponadto sprzedawca będzie musiał dopilnować, by przed zakupem wiedział, że zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

Ponadto, wydłużeniu ulegną terminy odstąpienia od umowy i reklamacji przez konsumenta. Obecne unijne przepisy przewidują co najmniej 7-dniowy na odstąpienie od zakupu i zwrot towaru. Państwa członkowskie miały tu możliwość samodzielnego ustalania tego terminu. W Wielkiej Brytanii ten ustalono na 7 dni roboczych, natomiast w Niemczech – na 14 dni kalendarzowych. Z kolei w Polsce prawo daje kupującym 10 dni kalendarzowych na decyzję. Według nowych zasad w całej UE będzie obowiązywał 14 dni kalendarzowych.

Konsumenci zyskają również na tym, że w przypadku odstąpienia od zakupu sprzedający będzie musiał zwrócić całą kwotę łącznie z kosztami wysyłki. Do tej pory nie było to wprost uregulowane w przepisach. Jeśli przedsiębiorcy nie spełnią obowiązku informacyjnego i nie podadzą wszystkich danych o kupowanym produkcie, na odstąpienie od zakupu wydłuży się do 12 miesięcy (obecnie jest to 3 miesiące).

Nowym istotnym obowiązkiem sprzedawcy jest konieczność uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności (np. ubezpieczenie przesyłki lub inne usługi dodatkowe) oraz zakaz pobierania opłat za połączenia telefoniczne wyższych, niż za zwykłe połączenie. Nie będzie także możliwe różnicowanie kosztów transakcyjnych w zależności do użytej przez konsumenta karty płatniczej. będzie mógł zostać obciążony wyłącznie faktycznie poniesionymi kosztami określonego rodzaju płatności.

Jak zmieni się sytuacja przedsiębiorców?

Obowiązujące od przyszłego roku przepisy będą bardziej jednoznaczne. Nie przyniosą one jednak sprzedawcom znaczących przywilejów. Bardziej precyzyjnie będzie ustalona kwestia zwrotów i związanych z nimi kosztów dostawy. W przypadku zużycia towaru, sprzedawca będzie mógł potrącić koszt takiego użytkowania. Trudno jednak ocenić jak będą w praktyce wyglądały tego typu sprawy oraz w jaki sposób będą obliczane zużycia.

wprowadziła pewne udogodnienie dla sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta. Obie strony mają w takiej sytuacji 14 dni na zwrot wzajemnych świadczeń ( – towaru, zaś sprzedawca – pieniędzy za i dostawę do konsumenta). Sprzedawca jednak, w przypadku gdy ma wątpliwości co do jakości w jakiej może do niego wrócić, może powstrzymać się z dokonaniem zwrotu pieniędzy do momentu dostarczenia towaru. Podobnie jednak jak musi dokonać zwrotu w terminie 14 dni.

zastrzega konieczność zwrotu konsumentowi wszystkich płatności, które uiścił, w tym kosztów dostawy. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy żądał ekspresowej dostawy, a oferował również standardowy sposób dostawy – w takim przypadku to ponosi różnicy pomiędzy ceną tych sposobów dostawy.

Co będzie największym wyzwaniem dla przedsiębiorców?

Wyzwaniem dla e-sklepów będzie duża liczba zmian, które należy wprowadzić w stosunkowo krótkim czasie. Zmiany te dotyczą wspomnianych wcześniej nowych obowiązków informacyjnych wobec ów, wydłużenia czasu, jaki ma na zwrot zakupionego przez towaru bez podania przyczyny, precyzyjniejszych zapisów dotyczących kosztów ponoszenia przesyłki. Modyfikacji ulegną więc obowiązujące systemy i procedury sprzedażowe.

Jak wpłynie na kształtowanie rynku e-commerce? Jakie będą efekty zmian?

Zmiany wprowadzą większą pewność prawa i przyczynią się do większego bezpieczeństwa ów, co przyczyni się do zwiększenia popularności e-handlu. Ponadto konsumenci, którzy dokonują zakupów w e-sklepach w innych krajach będą mieli większą pewność ochrony swoich praw oraz świadomość zasad i warunków sprzedaży. Zmiany w zasadach dotyczących odstąpienia od umowy i ponoszenia kosztów zwrotów mogą przyczynić się jednak do podniesienia cen w celu zabezpieczenia się sprzedawców przed ewentualnymi stratami.

Nieuniknione jest zacieśnienie relacji biznesowej między e-sklepami, a firmami kurierskimi. Nowe zasady powinny dać impuls do większej profesjonalizacji branży. Ułatwią też prowadzenie e-sprzedaży w całej Unii Europejskiej za pośrednictwem jednego sklepu, co będzie wygodne szczególnie dla dużych podmiotów. Ujednolicenie reguł prowadzenia e-handlu w całej UE będzie szansą dla e-sprzedawców na pozyskanie nowych grup ów, przede wszystkim zagranicznych. Właściwe wdrożenie nowych przepisów i dobre przygotowanie przedsiębiorców będą miały więc wpływ na rozwój branży e-commerce w Polsce.

Czy przedsiębiorcy powinni obawiać się wprowadzonych zmian?

Zmiany w prawie niewątpliwie polepszą sytuację ów robiących e-zakupy. Poprawi się także sprzedawcy internetowego, jako wiarygodnego i rzetelnego kontrahenta. usystematyzowała część praktyk, które są już powszechnie stosowane. Zmiany prawne nie będą więc rewolucyjne. Nie należy ich jednak lekceważyć. Trudności, zwłaszcza dla mniejszych firm, może powodować szczegółowość nowych przepisów. Pojawią się bowiem dodatkowe obowiązki informacyjne. Trzeba się także liczyć z wydatkami na przystosowanie systemów informatycznych i regulaminów swoich sklepów.

Warto być dlatego na bieżąco w tematyce branżowej – odwiedzać serwisy tematyczne oraz stronę e-Commerce Polska (Izba Gospodarki Elektronicznej). Przydatna jest również e-PUNKTU (e-punkt.gov.pl), a także nowy serwis UOKiK – ezakupy.uokik.gov.pl.

Nowe przepisy działają nie tylko na korzyść konsumenta, ale także na korzyść przedsiębiorcy – tylko ten musi się na te zmiany dobrze przygotować. Im bardziej jesteśmy wyedukowani, tym lepiej dla obu stron transakcji.

Autor:Zespół Projektowy 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości