Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2012/03/01 14:06:36
Innowacje w turystyce w kontekście ponadnarodowym

Nordycki przemysł turystyczny chce konkurować z innymi regionami Europy. Pogoda często nie zachęca do spędzania wakacji właśnie na północy Europy, dlatego musi on wprowadzić nowe, innowacyjne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb współczesnego turysty, który jest wymagającym klientem. Jak pokazuje przykład krajów takich jak Norwegia, Szwecja czy Finlandia, w sektorze usługowym branży turystycznej tkwi znaczny potencjał do wprowadzania innowacji.

Dostosowanie oferty do oczekiwań, przyciągnięcie nowych grup docelowych, wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii, turystyka zdrowotna czy eventowa – oto niektóre z zagadnień, które mogą nadać branży turystyczne nowy impuls. Region nordycki ma wiele do zaoferowania – nie tylko zasoby naturalne, piękne widoki i przyrodę w czystej postaci, ale też miasta z atrakcyjną ofertą dla turystów. Jednak statystyki dotyczące turystyki w tym regionie pokazują, że kraje nordyckie pozostają tyle za pozostałymi członkami OECD ( Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Wskazuje to na potrzebę rozwoju innowacji w turystyce, z czego zdają sobie sprawę przedstawiciele branży w krajach nordyckich.

Ścieżki przyszłego wzrostu

Innowacyjny sektor turystyki stale się rozwija i otwiera możliwości wzrostu gospodarczego. We wspólnym interesie wszystkich krajów nordyckich leży rozwój turystki tego obszaru. Punktem odniesienia może być postęp innowacyjnych usług i produktów, na przykład – sektora wellness & beauty. Nordyckie Centrum Innowacji inwestuje 11 mln koron w siedem specjalnych projektów. W ten sposób chce zachęcić do rozwoju turystyki i tym samym generować stabilny wzrost gospodarczy. Ma to racjonalne uzasadnienie, znajdujące odbicie w zwiększeniu ilości miejsc pracy i ogólnym wzroście dobrobytu. Aktywny rozwój innowacji w turystyce oznacza wzrost gospodarczy. 5% europejskiego PKB pochodzi z turystyki. Prawie 2 miliony przedsiębiorstw jest powiązanych z tym sektorem gospodarczym, który zatrudnienia 5,2 % ogółu siły roboczej. Te liczby podkreślają ekonomiczne znaczenie turystyki i wskazują na potrzebę stałego rozwoju innowacyjnych usług w tej branży. Szeroko rozumiane pojęcie usług turystycznych jest kluczowe dla faktycznego wzrostu gospodarczego, niestety w dużej mierze jest wciąż niedoceniane i niedostatecznie wykorzystywane.

Innowacje w turystycemożna zaobserwować na przykładzie 7 projektów finansowanych przez Nordyckie Centrum Innowacji. Rozwój turystyki w oparciu o wiedzę na temat możliwości wykorzystania potencjału tkwiącego w usługach, dzielenie się doświadczeniem, współpraca, rozwój technologii, poszukiwanie nowych metod komunikacji i innowacyjnych rozwiązań prezentują takie projekty, jakYouth Spaces & The Alpine Tundra regions (wykorzystanie technologii mobilnej i serwisów społecznościowych w zachęcaniu młodzieży do odwiedzenia regionu); Travel 2.0 Promotion in Asia and Pacific (promowanie turystycznych walorów krajów nordyckich w krajach azjatyckich – projekt opiera się m.in. na pozyskiwaniu informacji o ich wrażeniach z podróży z serwisów społecznościowych i blogów); SILAB (rozwój platformy elektronicznej, udzielenie branży turystycznej dostępu do wiedzy z innych sektorów gospodarki); Nordic Event Tourism Networks (informacje dotyczące eventów, ciekawych wydarzeń, festiwali, wystaw, koncertów); Nordic Wellbeing (zdrowotne podejście do turystyki, zwiększenie konkurencyjności regionu nordyckiego poprzez stworzenie unikalnej koncepcji typu wellness & beauty); Storytelling and Destination Development (opracowanie i opisanie ciekawych turystycznie miejsc w oparciu o opowiadania, narrację); Today’s Lead Shows Tomorrow’s Mainstream Tourist Offerings (podkreślenie roli indywidualnego, kreatywnego turysty, który zapoczątkuje w danym miejscu rozwój turystyki, zachęci innych do odwiedzenia, rozwinie nowy produkt turystyczny dla turystów masowych).

Powyższe projekty są na tyle różnorodne, że umożliwiają wgląd w wiele aspektów sektora turystyki. Od programów ewaluacyjnych, poprzez analizowanie i ocenianie tego, co już zostało wprowadzone, do rozwoju innowacyjnych koncepcji i wprowadzania nowych technologii. Największym wyzwaniem ewaluacyjnym dla krajów nordyckich jest turystyka regionalna i potrzeba ponownego ocenienia jej stanu. Dotychczas nacisk kładziono na rozwój już istniejących produktów turystycznych. Jednak, wg specjalistów z Nordyckiego Centrum Innowacji, jest wiele do zyskania w sektorze turystyki dzięki przewartościowaniu głównych założeń i umiejscowieniu turystów, podróżników, klientów w centralnym punkcie.

Młodzi turyści odkrywają nordycką przyrodę

Zachęcenie młodych ludzi do odwiedzenia krajów nordyckich niesie wielki potencjał dla rozwoju turystyki. Średnia wieku turystów odwiedzających ten obszar rośnie, co oznacza, że młodzi ludzie stanowią zaledwie kilka procent z ogółu. Program Youth Spaces and the Alpine Tundra Regions ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji i pokazanie regionu nordyckiego jako atrakcyjnego dla młodego odbiorcy. Nowe media czy serwisy społecznościowe „przemawiają” do młodzieży ich językiem. Tymczasem komunikacja i przepływ informacji w branży turystycznej jest wciąż oparty na tradycyjnych metodach, które są archaiczne i nieinteresujące dla młodego turysty. Realizacja programu YOUSAT dostarczy wskazówek jak przemysł turystyczny może dotrzeć do młodzieży, jak zaprojektować kanały informacyjne i usługi turystyczne, by za pomocą najnowszej technologii wejść w interakcje z młodszą grupą docelową. Serwisy, których treść jest dostarczana przez użytkowników (-created content) i gdzie mają oni możliwość udostępniania zdjęć i przekazywania informacji w czasie rzeczywistym, są atrakcyjne z punktu widzenia młodego podróżnika. Przykładami są serwisy społecznościowe, pozycjonowanie GPS, mapy interaktywne (współpraca ze szwedzką firmą Idevio). 

Celem programu YOUSAT jest stworzenie serwisu interaktywnego, który mógłby zintegrować nie tylko potencjalnych użytkowników/podróżników z tymi, którzy dane miejsce już odwiedzili, ale też z lokalną społecznością oferującą usługi turystyczne. Takie podejście nadaje nowy wymiar rozwojowi turystyki ukierunkowanemu na młodego odbiorcę. Powstała testowa, która ma pomóc w rozwiązaniu takich technicznych ograniczeń, jak brak lub bardzo słaby zasięg telefonii komórkowej i Internetu. Na prototypie serwisu sprawdzano różne metody dzielenia się informacjami i funkcjonalność map interaktywnych. Program YOUSAT ma również zbadać czy i w jaki sposób zmiana podejścia do młodego odbiorcy wpłynie na rozwój turystyki, a w szerszym kontekście – gospodarki. 

Pod względem przyrodniczym zasoby północy są niedocenione i nieograniczone. Przykładem jest rozwój ekoturystyki. Projektanci serwisu podają jako przykład sytuację, gdy, podczas górskiej wędrówki, napotkamy stado reniferów i będziemy mogli podzielić się tym  niesamowitym przeżyciem z innymi użytkownikami poprzez opisanie sytuacji, przesłanie zdjęcia i wskazanie miejsca na interaktywnej mapie. Wykorzystanie nowych mediów i rozwoju technologii sprawnego, elastycznego przepływu informacji pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przeżycie czegoś niecodziennego, unikalnego i podzielenie się tym doświadczeniem z innymi turystami.

Lead a transformacje w branży turystycznej

Lead to wiodący użytkownik, lider, prowadzący czy naprowadzający innych, trendsetter nowych produktów. Lead to nieodłączny element otwartego podejścia do innowacji w każdej dziedzinie. W branży turystycznej pozostaje wciąż nieodkrytym źródłem pomysłów, idei i kierunków rozwoju. Innowacje lead ów są nowatorskie i mają większy potencjał niż klasyczne rozwiązania.

Globalny przemysł turystyczny przechodzi w ostatnich latach transformację. Dostępność Internetu zrewolucjonizowała kontakty między przedsiębiorstwami turystycznymi/touroperatorami a klientami. Program „Today’s lead shows tomorrow’s mainstream tourist offerings” ma zbadać w jaki sposób lead w turystyce może wygenerować innowacyjne pomysły (np. wykreować atrakcję turystyczną), które z czasem staną się obligatoryjnym punktem każdej wycieczki. Dotychczasowe wyniki są obiecujące i autorzy programu podkreślają konieczność podniesienia świadomości wartości angażowania lead -ów w procesów innowacji w turystyce.

Teoria lead usera określa jego otwarte podejście do procesu innowacji, definiuje rolę i wpływ na rozwój produktu turystycznego. Identyfikowanie i wybór lead usera jest kluczowym elementem sukcesu programu „Today’s lead shows tomorrow’s mainstream tourist offerings”. W turystyce może to być turysta indywidualny, agencja turystyczna czy  touroperator. Współpraca lead usera ułatwia aktywną integrację potrzeb użytkowników, ich potencjalnych i  funkcjonalnych rozwiązań z możliwościami branży turystycznej. Otrzymanie informacji zwrotnej od klientów daje unikalną szansę na zidentyfikowanie nowego trendu turystycznego i przygotowanie oferty odpowiadającej na to zapotrzebowanie. Zbieranie informacji od użytkowników jest jednak dość sporadyczne i stanowi to główny mankament tej metody. Potencjał nie jest wykorzystywany przez brak systematyczności i zaangażowane lead usera tylko na pewnych etapach, a nie w całym procesie wdrażania nowego produktu turystycznego. Te wnioski powinny stać się cennymi wskazówkami w motywowaniu przedsiębiorstw branży turystycznej do korzystania z potencjału lead ów.

W programie wzięło udział pięć krajów: Islandia, Norwegia, Dania, Estonia i Łotwa. Współpracują one w ramach integracji miedzy krajami nordyckimi i nadbałtyckimi. Budżet programu wynosił 3 miliony NOK, z czego połowa pochodziła z Nordyckiego Centrum Innowacji. Turystyka jest ważnym sektorem gospodarczym,  szczególnie w zakresie kreowania i aktywizowania lokalnej działalności zawodowej. Współpraca regionalna krajów nadbałtyckich ze skandynawskimi przynosi oczywiste korzyści. Poszczególne kraje wzmacniają swoją atrakcyjność turystyczną, a poprzez to konkurują między sobą w regionie. Zalecenia szczegółowe są zawarte w raporcie końcowym w/w programu. Wdrożenie innowacyjnych metod z pewnością rozwinie turystykę, otworzy nowe możliwości współpracy w regionie nordyckim i nadbałtyckim (Nordic-Baltic Tourism Industry).

Storytelling

Opowieści, legendy z danego regionu są również motorem rozwoju turystyki. Opowiadania z podróży również napędzają turystykę. Opowiadanie historii i przygód z podróży to nowatorski pomysł realizowany w projekcie „Storytelling and destination development”, który ma posłużyć  jako skuteczne narzędzie rozwoju turystyki. Opowieść staje się nie tylko werbalną, ale też wizualną metaforą atrakcji turystycznej. Dobrze opowiedziana historia o danym miejscu, anegdota z nim związana są wartością dodaną w promowaniu regionu turystycznego. Korzystanie z tej metody już przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania potencjalnych turystów do odwiedzenia danego miejsca. Koordynatorzy tego programu za punkt wyjścia przyjęli strukturalne podejście do narracji: jak powstają historje o danym miejscu, jak były praktykowane, rozwijane, przekazywane dalej, jak długo opowieść/historia funkcjonuje w świadomości społecznej. Na tej podstawie chcą zbudować teoretyczny opowieści. Badanie zostało oparte na pięciu przypadkach, po jednym z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii i Islandii. Są one zróżnicowane i dotyczą tematów od szwedzkich skorupiaków, poprzez zabytki w Limfjord w Danii, średniowiecze w Numedal w Norwegii, islandzkie sagi, aż po fińskie jaskinie z epoki kamienia.

Wkład naukowy w tworzenie modelu teoretycznego opowiadań jest konieczny, opisuje proces jego powstawania  i strategiczne punkty, które każda historia mieć musi. W centralnym punkcie modelu znajdują się cztery powiązane ze sobą elementy: zaangażowanie stron, określenie poszczególnych etapów opowiadania, samo opowiadanie i jego wpływ na rozwój atrakcji turystycznej. Autorzy badania zidentyfikowali trzy warunki, które anegdota musi posiadać, by mieć korzystny wydźwięk: opowiadanie musi być zaakceptowane przez osoby zaangażowane (np. lokalna społeczność), musi być umieszczone w konkretnym miejscu i musi być przedmiotem konceptualizacji i komercjalizacji.

Niektóre słowa kluczowe w modelowym opowiadaniu mają cechy dominujące, świadczą o wysokim poziomie zaangażowania stron, dobrej komunikacji między liderami projektów i entuzjazmie. Brak porozumienia miedzy stronami tworzy konflikty, frustracja narasta i hamuje postęp. Jest to ściśle powiązane z kolejnym ważnym elementem w rozwijaniu metody narracyjnej. We wszystkich pięciu przypadkach z w/w krajów przewija się ten sam czynnik: nieoceniona rola wolontariuszy, entuzjastów, współpracowników rozpowszechniających opowiadania narracyjne. Wszystkie poruszone zagadnienia i poszczególne elementy tworzą jedną, holistyczną opowieść, będącą produktem końcowym, czyli narzędziem pobudzającym rozwój turystyki regionalnej. Cała historia dotycząca atrakcji turystycznej rozpoczyna się od opisania pakowania walizki, poprzez transport, jedzenie lokalnych potraw, zakwaterowanie, zwiedzanie. Udane wdrożenie wyżej opisanej metody pozwoli przedsiębiorstwom branżowym na wprowadzenie nowych produktów i rozwój atrakcji turystycznych osadzonych w tożsamości danego regionu.

Grupa docelowa: Azjaci. Jak poprzez innowacyjne działania zachęcić ich do odwiedzenia krajów nordyckich?

W serwisach, gdzie treści generowane są przez użytkowników, stosuje się innowacyjny rodzaj wyszukiwarki ukierunkowany na pozyskiwane wpisów Azjatów, którzy już odwiedzili północne rejony Europy. Konwencjonalne badania marketingowe niosą pewne ograniczenia i nie do końca sprawdzają się w pozyskiwaniu tej grupy turystów. Różnice kulturowe między np. Japonią a Norwegią odbijają się na innym podejściu do wyboru wakacyjnej destynacji. Ten przeskok wymaga opracowania nowych metod pozyskiwania klienta (w tym przypadku turysty).

Travel 2.0 to najbardziej złożony pod względem technologicznym projekt Nordyckiego Centrum Innowacji. Zasadniczym narzędziem jest utworzona na potrzeby tego programu wyszukiwarka, która odnajduje blogi podróżnicze czy wpisy w serwisach społecznościowych dotyczące podróżowania do krajów nordyckich. Na podstawie pozyskanych informacji zacznie funkcjonować baza wiedzy, rodzaj platformy, na której specjaliści z zakresu turystyki będą badać trendy w wyborze destynacji wśród turystów azjatyckich. Wyszukiwanie odbywa się za pomocą interfejsu, gdzie użytkownik wpisuje określone tagi. Programiści wykorzystali metodę „uczenia programu” opracowaną w fizyce statystycznej. Ta pozwala programowi na klasyfikowanie i szeregowanie wyników w oparciu o słowa klucze, tagi. Co więcej, dzięki temu narzędziu użytkownik może wyodrębnić pożądaną informację i udostępnić ją na stronie internetowej. W ten sposób turyści azjatyccy mają dostęp do istotnych informacji i mogą podzielić się wrażeniami z podróży z innymi osobami, które dany region już odwiedziły. Rezultaty używania programu Travel 2.0 są obiecujące i pozwalają na szybki dostęp do treści dotyczącej doświadczeń turystycznych w krajach nordyckich. Wyszukiwarka tego programu została wprowadzona w 2010 roku i jej możliwości są do dziś wykorzystywane i rozwijane przez inne gałęzie przemysłu i sektory gospodarki. Baza informacyjna utworzona dla  programu Travel 2.0 pozwala na pełny wgląd w aktualne oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia turystów z grupy docelowej. Z tą wiedzą łatwiej będzie przedstawić w ich oczach kraje nordyckie jako atrakcyjne miejsca turystyczne.

Turystyka beneficjentem przepływu i wymiany informacji 

SILAB to laboratorium innowacji usług, które ma wprowadzać ułatwienia w przepływie informacji i dzieleniem się wiedzą między specjalistami z zakresu turystyki i innych sektorów gospodarki. Fachowa i doświadczenie zdobyte w danej branży jest przydatne także w innych dziedzinach. Projekt SILAB opiera się na fińskiej koncepcji, której celem jest promowanie usług innowacyjnych w turystyce. Podstawowym założeniem jest spowodowanie międzysektorowego (międzyprzedmiotowego, międzybranżowego) zderzenia/kolizji informacji. Eksperci z różnych dziedzin mają możliwość podzielenia się swoją wiedzą, spostrzeżeniami. Fiński projekt pilotażowy był bardzo udany i przyniósł korzyści tamtejszej turystyce. Koordynatorzy Nordyckiego Centrum Innowacji przenieśli ten program na grunt krajów północnych, by zbadać jego funkcjonowanie w szerszym kontekście. W projekcie SILAB wzięły udział trzy uczelnie: HAAGA – HELIA University of Applied Science (Finlandia), Uniwersytet Stavanger (Norwegia), Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja). W dalszym ciągu wymiana fachowej wiedzy ma miejsce głównie podczas klasycznych wykładów, konferencji, seminariów, spotkań. Poszczególne branże wymieniają się informacjami na „wewnętrznych” spotkaniach, gdzie spotykają się specjaliści z danej dziedziny. Program SILAB ma zachęcić specjalistów ds. turystyki do udziału w eventach, seminariach organizowanych przez przedstawicieli pozostałych gałęzi przemysłu, by zdobyć wiedzę i zapoznać się z doświadczeniami pomocnymi w rozwijaniu innowacji w turystyce. Projekt SILAB działa na trzech rożnych poziomach „zderzenia” międzybranżowego: Poziom początkowy – specjalista ds. turystyki przyswaja informacje i dokonuje przeglądu możliwości innych sektorów; Poziom dialogu  - pomysły, idee, zagadnienia i rozwiązania, które mogą sprawdzić się w turystyce; Wspólny rozwój usług i rozwiązań innowacyjnych.

Wymianę wiedzy, informacji i raportów branżowych ułatwia platforma internetowa i narzędzia multimedialne. Program SILAB ma jak na razie trzy wersje: fińską, norweską i szwedzką. Funkcjonalność platformy wymiany informacji wciąż wzrasta i koordynatorzy programu są otwarci na poszerzenie wersji o inne kraje.

Turystyka eventowa, czyli Nordic event tourism networks

Celem tego projektu jest rozwinięcie turystyki eventowej w krajach nordyckich. Współpraca pomiędzy naukowcami, którzy w rozwój programu wnieśli podstawy teoretyczne, a organizatorami rozmaitych festiwali i wydarzeń kulturowych zaowocowała aktywnym i profesjonalnym działaniem. Na płaszczyźnie tych dwóch struktur społecznych możliwa jest współpraca mająca na celu wzmocnienie i innowacyjny rozwój sektora turystyki eventowej. Opublikowano szereg artykułów opisujących poszczególne festiwale (szczegółowa specyfikacja), zasady bezpieczeństwa na nich obowiązujące. Akcja promocyjna objęła również profesjonalne czasopisma (Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism), a wyniki programu zostały zaprezentowane na wielu sympozjach, prezentacjach i konferencjach (European City Events). Utworzenie i rozwój bazy danych szeroko rozumianych eventów to jedno ze spełnionych założeń projektu. W trakcie rozbudowy jest uzupełnianie informacji o ekonomicznej, organizacyjnej i własnościowej stronie festiwali w trzech okręgach w Norwegii i nanoszenie ich lokalizacji na mapy systemu GPS . może być wykorzystana do porównywania struktury różnych eventów w celu poprawienia np. organizacji. Program ruszył w Norwegii, ale w końcowym etapie ma mieć zasięg międzynarodowy.

Zostały przeprowadzone również badania nad wykorzystaniem mediów społecznościowych w rozwoju sektora turystyki eventowej, wskazując na braki we współpracy i integracji poszczególnych serwisów. Z nowości technologicznych wprowadzono nawigację GPS (projekt opracowany w Mid Sweden University), która wskazuje gdzie obecnie znajdują się uczestnicy jakiegoś eventu, rejestruje najczęściej odwiedzane miejsca powiązane z turystyką, dąży do stworzenia mapy „hot spot” ciekawych wydarzeń, festiwali.

Unikalne wartości turystyki Wellbeing

Promowanie zdrowia i moda na „wellness & beauty” zaowocowały zwiększonym zainteresowaniem wykorzystania tych trendów w turystyce. „Wellbeing” to sposób na życie, na dobre samopoczucie.  Polega na zachowaniu równowagi, harmonii między ciałem (zdrowym, zadbanym), a duchem (spokój wewnętrzny, umiejętność zrelaksowania się). Ludzie aktywny zawodowo i poświęcający większość czasu na pracę, potrzebują odpoczynku, mówiąc kolokwialnie: naładowania akumulatorów, by móc dalej funkcjonować. Starzejące się społeczeństwo europejskie ceni sobie takie pojęcia jak: jakość życia, samorealizacja, zdrowie, anty-ageing. Wiele osób podróżuje „w poszukiwaniu zdrowia”, więc specjaliście ds. marketingu postanowili wykorzystać segment turystyki zdrowotnej do rozwoju branży. 

W ramach programu „Nordic wellbeing” naukowcy pracują nad konceptualizacją nordyckiej turystyki Wellbeing. Dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne jest zakotwiczone w kontakcie z przyrodą w stanie czystym. Innowacyjne koncepcje WELLBEING mają korzystny wymiar ekonomiczny. Jako przykład weźmy Błękitną Lagunę na Islandii, będącą najpopularniejszą atrakcją turystyczną w tym kraju. Co roku Lagunę odwiedza 100 tysięcy turystów. Woda pozyskiwana jest ze źródeł geotermalnych, a poziom jej zasolenia jest wykorzystywany w celach pielęgnacyjnych, zdrowotnych. Problem polega na stworzeniu programu wellness & beauty przy wykorzystaniu naturalnych i unikalnych zasobów krajów północnych. Koncepcja ma na celu poszerzenie i rozpowszechnienie oferty, wprowadzenie nowych atrakcji turystycznych, produktów i usług w zakresie Wellbeing. Potencjał tego projektu tkwi w wykorzystaniu naturalnych zasobów, których jakość jest unikalna w skali europejskiej.

W początkowej fazie projektu „Nordic wellbeing” przeprowadzono badania oparte na literaturze przedmiotu, by zrozumieć oddziaływanie przyrody na człowieka, szerzej poznać możliwości rozwoju i wykorzystać dobroczynny wpływ unikalnych wartości naturalnych w strategiach marketingowych. W Finlandii, Szwecji, Danii, Islandii i Norwegii przeprowadzono badania nad możliwościami rozwinięcia turystyki typu „wellbeing” w kontekście współpracy ponadnarodowej. Kooperacja między tymi krajami ma na celu utworzenie marki „Nordic Wellbeing”. W tym samym czasie wyselekcjonowano konkretne miejsca atrakcyjne pod kątem Wellbeing, nazwane w w/w programie „obszarami badawczymi/laboratoryjnymi”. Wybrane miejsca realizują cele projektu i służą jako pola doświadczalne dla badań empirycznych. Regiony objęte projektem „Nordic wellbeing” to : Kainuu i Vuokatti, Finlandia, Jyväskylä, Finlandia, Vaasa, Finlandia, Åre, Szwecja, Region Południowej Danii, Beitostølen, Norwegia, Mývatn, Islandia.

Konsultacje ze specjalistami w dziedzinie turystyki zostały przeprowadzone w celu zebrania informacji na temat rozwoju produktu, współpracy miedzy podmiotami i procesami innowacyjnymi możliwymi do wprowadzenia w dziedzinie Wellbeing. Analogiczne badania miały miejsce w pozostałych krajach europejskich, w USA i w Japonii, by uzyskać możliwie najszersze spojrzenie na rozwój programu wellness & beauty. Nie tylko profesjonaliści, lecz również potencjalni klienci ośrodków wellness & beauty zostali poproszeni o udział w badaniu. Mieli określić co, ich zdaniem, Wellbeing w poszczególnych krajach  nordyckich powinna zawierać i czy byliby skłonni/chętni do wzięcia udziału w opracowaniach programów turystycznych. Udzielone odpowiedzi pozwoliły na lepsze zrozumienie współczesnego postrzegania Wellbeing i określiły oczekiwania klientów.

W raporcie końcowym programu  „Nordic wellbeing” przedstawiono zalecenia dotyczące rozwoju tej gałęzi turystyki. Czerpanie korzyści z naturalnych dóbr występujących na konkretnym obszarze, kraju, regionie jest kluczowe w konceptualizacji i jest fundamentem dla rozwoju zaplecza rekreacyjnego, wprowadzania produktów opartych na składnikach naturalnych (i występujących lokalnie), usługi medyczne skierowane do osób cierpiących na choroby cywilizacyjne. Komunikacja, transport, przepływ informacji to kolejne aspekty, które nie mogą zostać zaniedbane.

Współpraca w kontekście ponadnarodowym to nie tylko wspólne korzystanie z zasobów naturalnych, ale tez działania marketingowe, branding i rebranding. Czynnikiem odróżniającym ofertę krajów nordyckich jest silne wyprofilowanie tego obszaru i podkreślenie unikatowości regionów północnych. Koncepcja „Nordic wellbeing” opiera się na innowacyjnym podejściu biznesowym, w którym jest miejsce na ciągły rozwój nowych produktów, poszerzanie oferty, wzmacnianie współpracy zarówno wewnątrz branży turystycznej, jak i pomiędzy pozostałymi gałęziami gospodarki.

Fot. Smartlink

Autor:Justyna Kukian 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości