- A A A+ |
Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Wzory do naśladowania
Wzory do naśladowania

W tej części Portalu czytelnik ma możliwość poznania osób/firm, które dzięki zainwestowaniu w innowacje odniosły sukces gospodarczy. Zamieszczone „historie sukcesu” prezentują korzyści z wprowadzenia innowacji i dowodzą, że zmiana postawy na proinnowacyjną jest obecnie jednym z warunków odniesienia sukcesu. Załączony materiał prezentuje także opinie oraz motywy podejmowania działań innowacyjnych.

Zakładka „Postaw na innowacje” traktuje o roli innowacyjności w rozwoju firm i gospodarki. Zawarty w niej materiał jest niejako uzupełnieniem „historii sukcesu”, prezentując korzyści z inwestowania w innowacje. Nawiązuje także do społecznego aspektu wprowadzania innowacji.

Tutaj znajdą Państwo również informacje o nowych, innowacyjnych projektach, które m.in. zostały nagrodzone w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym corocznie przez PARP. Są to wyroby i technologie z różnych dziedzin techniki, powstałe w instytutach naukowo-badawczych lub przedsiębiorstwach. Część z tych projektów została już wdrożona, odnosząc sukcesy rynkowe, zarówno w kraju, jak i za granicą.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości