Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Biblioteka klastrowicza
Biblioteka klastrowicza

PARP regularnie przygotowuje lub zamawia publikacje przydatne nie tylko praktykom, ale także badaczom zjawiska rozwoju klastrów. Przypominamy, że wszystkie publikacje PARP są dostępne w Bibliotece Portalu Innowacji: www.pi.gov.pl/parp/chapter_96018.asp

Poniżej prezentujemy wykaz udostępnionych tytułów o tematyce klastrowej:

Rok wydania

Tytuł publikacji

Autor

2016

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce

Luk Palmen

Marcin Baron

2016

Standardy Zarządzania Klastrem - wersja druga, zaktualizowana

Niniejszy materiał powstał na bazie opracowania „Standardy zarządzania klastrem” pod redakcją dr. Macieja Piotrowskiego (2015).

Opracowanie:

Dorota Frączek (PARP)
dr Piotr Kryjom (PARP)
Joanna Podgórska (PARP)

2016

Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach - edycja 2015

Dorota Frączek, Piotr Kryjom

2016

Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015

Grażyna Buczyńska, Dorota Frączek, Piotr Kryjom

2016

Standardy zarządzania klastrem

red. Maciej Piotrowski

2014

Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014

Bogusław Plawgo

2014

Marketing klastra i budowanie jego marki

red. Ivan Boesso, Maria Sole D'Orazio, Alessandra Torresan

2014

Internacjonalizacja Klastrów

red. Bill Greenhalgh

2013

Polska wersja podręcznika do marketingu i brandingu klastrów

projekt TACTICS

2012

Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2012

red. Joanna Hołub-Iwan

2012

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku

red. Maciej Dzierżanowski

2012

Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych

red. Stanisław Szultka

2012

Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów

red. Stanisław Szultka

2012

Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie oraz Prawa własności intelektualnej dla klastrów

International Chamber of Commerce (ICC), World Intellectual Property Organization

(WIPO), Innovasjon Norge

2012

Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą oraz Ciągłość, stabilność i efektywność. W jaki sposób sieci i klastry mogą osiągnąć zrównoważony rozwój

Gerd Meier zu Köcker

Liane Garnatz

2012

Klastry w województwie dolnośląskim

PARP

2011

Klastry w województwie kujawsko-pomorskim

PARP

2012

Klastry w województwie lubelskim

PARP

2012

Klastry w województwie lubuskim

PARP

2012

Klastry w województwie łódzkim

PARP

2012

Klastry w województwie małopolskim

PARP

2012

Katalog klastry w województwie mazowieckim

PARP

2012

Klastry w województwie opolskim

PARP

2012

Klastry w województwie podkarpackim

PARP

2011

Klastry w województwie podlaskim

PARP

2011

Klastry w województwie pomorskim

PARP

2011

Klastry w województwie śląskim

PARP

2012

Klastry w województwie świętokrzyskim

PARP

2012

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

PARP

2011

Klastry w województwie wielkopolskim

PARP

2012

Klastry w województwie zachodniopomorskim

PARP

2012

Klastry w Polsce - Katalog

PARP

2012

Clusters in Poland - Catalogue

PARP

2012

Clústeres en Polonia - Catálogo

PARP

2012

Cluster in Polen - Katalog

PARP

2012

Кластеры в Польше - Каталог

PARP

2012

Tworzenie wartości w klastrze

red. Marzena Frankowska

2011

Ewaluacja polityki klastrowej Kraju Basków. Postklastrowa polityka innowacji

Arne Eriksson

2011

Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój

red. Marita Koszarek

2011

Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną

red. Maciej Perkowski, Sebastian Rynkiewicz

2011

Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć

red. Krzysztof B. Matusiak

2011

Klastry i ich indywidualizm - wzrost gospodarczy poprzez polityki klastrowe ukierunkowane na kreowanie doskonałości w zarzadzaniu klastrami

Thomas Lämmer Gamp, Gerd Meier zu Köcker, Thomas Alslev Christensen

2011

Polityki klastrowe w Europie.  Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie

Susana Borrás

Dimitrios Tsagdis

2011

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, wyd. II

Luk Palmen, Marcin Baron

2011

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Andrzej Szewc, Karolina Zioło, Mariusz Grzesiczak

2010

Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, raport z badań

Deloitte Business Consulting S.A

2008

Zielona księga inicjatyw klastrowych oraz Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji

Örjan Sölvell, Göran Lindqvist, Christian Ketels

2007

Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów

The Economic Development Department Karlsruhe

2007

Jak rozwijać klaster - praktyczny przewodnik

Ecotec Research &

Consulting


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości