Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Standardy zarzadzania klastrem
Standardy zarzadzania klastrem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała Standardy zarządzania klastrem, które należy rozumieć, jako zasady określające pożądane cechy zarządzania i funkcjonowania klastrów, uwzględniające m. in. najlepsze praktyki działalności klastrów w Polsce i za granicą. Standardy odpowiadają na problem niesatysfakcjonującej jakości zarządzania klastrami i braku systemowego podejścia do kwestii przygotowania profesjonalnych koordynatorów, którzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu klastrów oraz skuteczności interwencji publicznej.

Celem standardów jest wzmocnienie jakości zarządzania klastrami w Polsce poprzez:

  • dostarczenie koordynatorom klastrów narzędzia do skutecznego doskonalenia procesów zarządzania klastrem,
  • przekazanie koordynatorom klastrów wiedzy i informacji oraz wsparcia niezbędnego do wdrażania standardów.

Standardy zostały przygotowane dla koordynatorów klastrów niezależnie od stopnia rozwoju klastra, przy czym koordynatorzy rozumiani są jako osoby prawne, które organizują i animują rozwój interakcji, powiązań, przepływów wiedzy i współpracy w klastrze, a także świadczą wyspecjalizowane usługi na rzecz firm i innych podmiotów działających w danym skupisku. Standardy zostały opracowane w taki sposób, aby stanowiły praktyczną pomoc i narzędzie
w procesie doskonalenia rozwoju klastra.

Polecamy uwadze także lekturę następujących dokumentów:

  • Analiza diagnostyczna zwierająca informacje na temat genezy, uwarunkowań i celów opracowania Standardów,
  • Raport z konsultacji społecznych prezentujący proces przygotowania i uzgadniania wypracowanej przez ekspertów wersji Standardów ześrodowiskiem klastrowym, przedsiębiorcami, partnerami społecznymi oraz przedstawicielami administracji

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości