Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Standardy zarządzania
Standardy zarządzania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z propozycją standardów zarządzania w instytucjach otoczenia biznesu (IOB) w Polsce. Standardy te rozumiane są jako zasady obejmujące m.in. zidentyfikowane najlepsze praktyki działalności IOB w Polsce i na świecie, określające pożądane cechy zarządzania i funkcjonowania IOB.

Celem opracowania jest udostępnienie menedżerom IOB narzędzia wspomagającego doskonalenie procesów zarządczych w ich organizacjach. Materiał dedykujemy w szczególności ośrodkom innowacji, definiowanym jako jeden z trzech typów instytucji otoczenia biznesu, posiadających niezbędne zasoby i potencjał do świadczenia wyspecjalizowanych usług, głównie dla innowacyjnych przedsiębiorców.

38. standardów wraz z uzasadnieniem usystematyzowano w sześciu obszarach, przy czym cztery z nich to kanon zarządzania organizacjami, zaś dwa pozostałe stanowią odzwierciedlenie kluczowych kwestii zarządzania, istotnych z punktu widzenia specyfiki IOB:

  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie zasobami,
  • zarządzanie finansami,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie relacjami z otoczeniem,
  • zarządzanie relacjami z klientami.

Prezentacja standardów zarządzania poprzedza część diagnostyczna.

Ponadto wyselekcjonowano 19 dobrych praktyk krajowych oraz zagranicznych, które miały istotny wpływ na wyznaczenie standardów zarządzania IOB, zaś dla ośrodków mogą być źródłem wielu cennych inspiracji. Każda z dobrych praktyk jest opisana według tego samego wzorca, zawierającego: informację o instytucji, w której zidentyfikowano dobrą praktykę; informację o typie ośrodka innowacji, do którego odnosi się dobra praktyka; opis procesu, elementu zarządzania lub rozwiązania zidentyfikowanego jako dobra praktyka; rezultaty wdrożenia i stosowania dobrej praktyki; ewentualne dodatkowe informacje mogące ułatwić implementację zastosowanych rozwiązań w zarządzaniu innymi ośrodkami innowacji.

Na bazie sformułowanych standardów przygotowano również narzędzie do autoewaluacji, które może być wykorzystane zarówno do samodzielnej weryfikacji spełniania standardów (tj. podejmowanej przez zespół ośrodka) lub weryfikacji podejmowanej przy wsparciu eksperta zewnętrznego.

Do pobrania:

  1. Standardy zarządzania instytucjami otoczenia biznesu w Polsce – raport diagnostyczny i opis standardów
  2. Dobre praktyki
  3. Narzędzie do autoewaluacji

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

Projekt. „Standardy zarządzania IOB w Polsce” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Opracowanie: Zespół projektowy


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości