Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Badanie potrzeb i satysfakcji IOB
Badanie potrzeb i satysfakcji IOB

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprezentować propozycję metodologii badania potrzeb i satysfakcji klientów parków i inkubatorów technologicznych.

Podstawowym założeniem opracowanych metodologi jest stworzenie połączonych ze sobą merytorycznie narzędzi wspierających ośrodki innowacji w diagnozie potrzeb klientów oraz monitoringu satysfakcji ze wyświadczonych usług.

Badanie potrzeb ma na celu przygotowanie przez ośrodki oferty usług adekwatnej do oczekiwań klientów (ale też interesariuszy) na możliwie wysokim jakościowo poziomie, której nabyciem będą zainteresowani przedsiębiorcy. Szczególnie w odniesieniu do procesów inkubacyjnych, prawidłowe zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb i ustalenie oczekiwanych korzyści w odniesieniu do każdego inkubowanego projektu ma istotne znaczenie.

Badanie poziomu satysfakcji klientów to przede wszystkim bieżąca kontrola jakości świadczonych usług oraz gromadzenie informacji wykorzystywanej w planowaniu strategicznym ośrodka. Wiedza ta z kolei służy przebudowie lub rozszerzaniu oferty, lepszemu zaspokajaniu potrzeb, nie tylko klientów parków i inkubatorów, ale również innych interesariuszy.


Zachęcamy wszystkie ośrodki do zapoznania się z obiema metodologiami, które mogą posłużyć do samodzielnej realizacji działań w tym zakresie.

Do pobrania:

Metodologia badania potrzeb klientów praków i inkubatorów technologicznych (.pdf).

Narzędzia (ankiety) badania potrzeb w wresji edytowalnej (.zip).

Metodologia badania satysfakcji klientów parków i inkubatorów technologicznych (.pdf).

Ankieta badania badania satysfakcji w wersji edytowalnej (.docx).


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości